Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

2022-жылдын 1-январынан тартып 2022-жылдын 31-декабрына чейинки мезгил аралыгына карата “Кыргыз темир жолу” улуттук компаниясы” мамлекеттик   ишканасынын    жана    анын   түзүмдүк   бөлүнүштөрүнүн  ишине жүргүзүлгөн шайкештик аудити жөнүндө Отчет

 

 

2022-жылдын 1-январынан тартып 2022-жылдын 31-декабрына карата мезгил аралыгындагы Кара-Балта шаарынын бюджетинин түзүлүшүнө жана аткарылышына, Кара-Балта шаарынын мэриясынын жана анын түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн бюджеттеринин аткарылышына, ошондой эле, муниципалдык ишканаларынын ишине жүргүзүлгөн шайкештик аудиттердин жыйынтыктары жөнүндө Отчет

2022-жылдын 1-январынан тартып 2022-жылдын 31-декабрына карата мезгил аралыгындагы Чүй областынын Москва районунун жергиликтүү бюджеттеринин түзүлүшүнө жана аткарылышына, муниципалдык ишканаларынын ишине жана республикалык бюджеттеги айрым мекемелердин бюджеттеринин аткарылышына жүргүзүлгөн шайкештик аудиттердин жыйынтыктары жөнүндө Отчет

“Кыргыз Республикасынын 2024-жылга республикалык бюджети жана 2025-2026-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата Корутунду

"Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттуу медициналык камсыздандыруу фондунун 2024-жылга жана 2025-2026-жылдардын пландык мезгилине бюджети жонунде" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата Кыргыз Республикасынын Эсептее палатасынын Корутундусу

“Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2024-жылга жана 2025-2026-жылдардын пландык мезгилине бюджети женунде” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Корутундусу

2022-жылга Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджетинин аткарылышына жүргүзүлгөн шайкештик аудити жөнүндө отчет

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2022-жыл аралыгына карата бюджеттин аткарылышына жүргүзгөн шайкештик аудиттин жыйынтыктары жөнүндө отчет

2022-жылдын 1-январынан тартып 2022-жылдын 31-декабрына карата  мезгил аралыгындагы  Чүй областынын Жайыл районунун жергиликтүү бюджеттеринин түзүлүшүнө жана аткарылышына, муниципалдык ишканаларынын ишине жана республикалык бюджеттеги айрым мекемелердин бюджеттеринин аткарылышына жүргүзүлгөн шайкештик аудиттин жыйынтыктары жөнүндө отчет

2020-жылдын 1-январынан тартып 2022-жылдын 31-декабрына чейинки мезгил аралыгына карата “Учкун” Ачык акционердик коомунун ишине жүргүзүлгөн шайкештик аудити жөнүндө отчет

2022-жылдын 1-январынан тартып 2022-жылдын 31-декабрына чейинки мезгил аралыгына карата Чүй областынын Панфилов районунун жергиликтүү бюджеттин түзүлүшүнө жана аткарылышына, муниципалдык ишканаларынын ишине жана республикалык бюджеттеги айрым мекемелердин бюджеттеринин аткарылышына жүргүзүлгөн шайкештик аудиттин жыйынтыктары жөнүндө Отчет

17.05.2021-жылдан 30.06.2022-жылга чейин убактылуу сырттан башкаруу  мезгил аралыгына карата “Кумтор Голд Компани” жабык акционердик коомунун ишине жүргүзүлгөн шайкештик аудити жөнүндө отчет

2020-жылдын 1-январынан тартып 2021-жылдын 31-декабрына карата мезгил аралыгындагы Кара-Балта шаарынын бюджеттеринин түзүлүшүнө жана аткарылышына, Кара-Балта шаарынын мэриясынын жана анын түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн бюджеттеринин аткарылышына, ошондой эле, муниципалдык ишканалардын ишине жүргүзүлгөн шайкештик аудиттердин жыйынтыктары боюнча

Кенен маалымат...

«Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2021-жылга бюджети жана 2022-2023-жылдарга божомолу жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Мыйзамынын долбооруна карата КР Эсептөө палатасынын корутундусу

 

«Социалдык фондунун 2022-жылга бюджети жана 2023-2024-жылдарга божомолу жөнүндө» КР Мыйзамынын долбооруна карата КР Эсептөө палатасынын корутундусу

“Кыргыз Республикасынын  2021-жылга ресбюджети жана 2022-2023-жылдарга болжолу жөнүндө “ Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Мыйзамынын долбооруна карата корутунду

“Кыргыз Республикасынын 2022-жылга ресбюджети жана 2023-2024-жылдарга болжолу жөнүндө” Мыйзамынын долбооруна карата корутунду

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2021-жылга бюджети жана 2022-2023-жылдарга божомолу жөнүндө» Мыйзамынын долбооруна Корутунду

Кенен маалымат...

Милдеттуу медициналык камсыздандыруу фондунун 2022-жылга бюджети жана 2023-2024-жылдарга божомолу жөнүндө” Мыйзамынын долбооруна Корутунду

Кенен маалымат...

Юстиция министрлигиндеги аудит мамлекеттик алымдын туура эмес эсептелинишинен республикалык бюджетке 3,2 млн. сом түшпөй калгандыгын тастыктады

Кенен маалымат...