Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Кожомуратов Азим Кубанычбекович

Туулган жылы: 10.09.1981-ж.
 

Улуту: кыргыз
Жарандыгы: Кыргыз Республикасы
Билими: жогорку, Жалал-Абад мамлекеттик университети, 2004 жылы аяктаган;

Адистиги: Бухгалтердик учет жана аудит
Тил билүүсү: кыргыз, орус

Нармамбетов Улан Жаныбекович

Туулган жылы: 08.12.1974-ж.

Улуту: кыргыз

Жарандыгы: Кыргыз Республикасы

Билими: жогорку, Эл аралык илимдер академиясынын башкаруу, бизнес жана укук  академиялык борбору (Сан-Марино) 1995-ж. аяктаган; К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети, 2001-ж. аяктаган

Адистиги:   экономист

Билген тилдери: кыргыз, орус 

 

Туркбаев Адамбек Борубаевич

Туулган жылы: 13.06.1967 -ж.

Улуту: кыргыз

Жарандыгы: Кыргыз Республикасы

Билими: жогорку, СССРдин 50-жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик универститети, 1991-жылы аяктаган;

Академик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык универститети, 2020-жылы аяктаган

Илимий даражасы: Экономика илимдеринин кандидаты

Адистиги: Эмгек экономикасы; өнөр жай жана жарандык курулуш

Тил билүүсү: кыргыз, орус

КР ЭП АБ Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтары боюнча.

КР ЭП АБ Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтары боюнча.

КР ЭП АБ Ысык-Көл жана Нарын областтары боюнча.

Эсептөө палатасынын аймактык бөлүнүшүнүн жетекчиси:

1) аймактык бөлүнүштүн ишине жетекчилик кылат жана анын ишин уюштурат;

2) аймактык бөлүнүштүн иш планын иштеп чыгат жана Эсептөө палатасынын Кеңешине бекитүүгө берет;

3) аймактык бөлүнүштүн отурумун алып барат жана анын чечимине кол коет;

4) аймактык бөлүнүштүн кызматкерлери аткарууга милдеттүү болгон буйруктарды жана буюртмаларды өз компетенциясынын чегинде чыгарат;

5) аймактык бөлүнүштүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн аудит отчётторуна кол коет;

6) аудитти жүргүзүү мөөнөтүн 21 күндөн ашпаган убакытка узартат. Андан кийинки узартуу Эсептөө палатасынын төрагасынын макулдугу менен жүргүзүлөт;

7) аймактык бөлүнүштүн кызматкерлерин сыйлоо боюнча сунуштарды киргизет;

8) бюджеттик укукту жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизет;

9) аймактык бөлүнүштүн тейлөөчү персоналын жумушка кабыл алат жана бошотот;

10) аймактык бөлүнүштүн кызматкерлерине карата тартип өндүрүшүн козгойт.

Аймактык бөлүнүштүн жетекчиси төмөндөгүлөргө милдеттүү:

1) аймактык бөлүнүштүн ишине жетекчилик кылууга жана анын ишин уюштурууга жана контролдоого;

2) аймактык бөлүнүштүн отурумдарына жетекчилик кылууга жана уюштурууга;

3) Эсептөө палатасынын аймактык бөлүнүшүнүн компетенциясынын чегинде, аудит жөнүндө отчётторду жана башка отчётторду Эсептөө палатасынын борбордук аппаратына  берүүгө;

4) Эсептөө палатасынын төрагасына аймактык бөлүнүштүн иши жөнүндө маалымат берүүгө;

5) Эсептөө палатасынын Кеңеш отурумуна  Эсептөө палатасынын төрагасы менен макулдашып,  айрым аудиттер боюнча отчёттордун долбоорлорун алып чыгууга;

6) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, укуктук-ченемдик актыларын жана ушул Мыйзамдын ченемдерин сактоого.