Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

КР Эсептөө палатасы Кыргызстан Профсоюздар Федерациясынын айрым маселелери боюнча натыйжалуулук аудиттин элементтерин колдонуу менен шайкештик аудитин жүргүздү.

 

Текшерүүдө жалпысынан 44 236,2 миң сомдук мыйзам бузуулар аныкталган. Балдардын жана өспүрүмдөрдүн эс алуусун уюштурууга багытталган каражаттардын максаттуу эмес чыгашалары аныкталды, анын ичинде Тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайы РК 2021-жылга 351,2 миң сом суммасында дебитордук карызды жабуу аткарды.

 

Эсептөөлөр боюнча, «Келечек» балдардын ден-соолугун чыңдоочу лагерге кабыл алынган балдардын жалпы саны 1500 баланы түзсө, берилген тизмелер боюнча 2511 бала эмгек акы фодунун эсебинен эс алган. Айырмасы 1011 бала, балдардын ден-соолугун чыңдоочу лагери нормативден жогору балдарды жатакана жана тамак-аш менен камсыз кыла албайт. Ошону менен бирге 1011 балдардын жана өспүрүмдөрдүн эс алуусун уюштурууга жолдомолорду сатуу 7077,0 миң сомго ашыкча аткарылган.

 

Аудит жолдомолордун наркынын калькуляциясына сметанын жалпы наркынан 10% пайда негизсиз киргизилгендигин белгилейт. Ошентип, эмгек акы төлөө фондунун эсебинен санаторийлер 12 141,6 миң сом суммасында негизсиз пайда алышкан. Эмгек акы төлөө фрндунун эсебинен санаторийлер 767,5 миң сомдук жарнак түрүндөгү каражатты максатсыз пайдаланышкан.

 

Ошондой эле текшерүүнүн жүрүшүндө санаториялык-курорттук дарыланууга жана эс алууга берилген 65205,6 миң сом суммасындагы 2711 жолдомодон КР Салык кодексин бузуу менен сатуудан алынуучу салык (2%) өндүрүлүп, ал 705,3 миң сомду түзгөн.

 

2022-жылдын 1-ноябрына карата 14 449,5 миң сомдук 498 жолдомолор боюнча бара электер бар.

ФПКнын санаториялык-курорттук жана туристтик уюмдарын өнүктүрүү фондуна чегерүүлөрдүн планы Кыргызкурорттуризм колегиясы тарабынан бекитилген эмес, андыктан 2022-жылга санаториялык-курорттук жана туристтик уюмдар үчүн өнүктүрүү фондуна чегерүүлөр болгон эмес.

 

Текшерүүнүн жыйынтыгы укуктук баа берүү үчүн тиешелүү органга жөнөтүлөт.

 

 

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы 2020-2021-жылдар аралыгында «СК Ресурс» ЖЧКсынын ишмердүүлүгүнө шайкештик аудит жүргүздү.

 

Маалымат үчүн: Коомдун уставдык капиталы 1000 сомду түзөт. Улутташтырылгандан кийин Коомдун негиздөөчүлөрү болуп төмөнкүлөр саналат:

- Кононенко В.Н. (10% уставдык капиталы);

- ООО SNOW LAMA (20% уставдык капиталы);

- РСКнын алдындагы ФУГИ (70%).уставдык капиталы).

Коомдун жогорку башкаруу органы болуп - Коомдун мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу саналат; жалгыз аткаруучу органы болуп - коомдун башкы директору саналат.

Коомдун негизги максаты киреше табуу, Коомдун негизги ишмердүүлүгү - мейманканаларды, эс алуу үйлөрүн, ресторандарды, дүкөндөрдү, турак жай жана административдик имараттарды куруу жана эксплуатациялоо, ошондой эле аларды ижарага берүү, сатуу жана башка келишимдерди ишке ашыруу жаатында инвестициялык ишмердүүлүктү жүргүзүү болуп саналат.

Киреше Ак-Суу районундагы “Каракол” лыжа базасында жайгашкан «Каприз-Каракол» мейманканасында көрсөтүлгөн кызматтардан алынат.

 

Аудиттин жүрүшүндө 2020-жылы негизги каражаттарды амортизациялоодо профилин кайра өзгөртүп жаткан имаратка 250,3 миң сом өлчөмүндө амортизация эсептелгени аныкталган.

Мындан тышкары, чет өлкөлүк валютадагы (АКШ доллары) кредиттерди, займдарды жабууга байланыштуу курстук айырмачылыктардан Коомдун чыгашага учурашынын жогорку тобокелдиктери бар экендиги аныкталган.

КР Эсептөө палатасы 2021-жылга Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинде аудит жүргүздү. Текшерүүнүн жүрүшүндө жалпы суммасы 23 522,0 миң сомдук каржылык мыйзам бузуулар аныкталып, ордуна келтирүүгө тийиш болгон сумма 7 289,9 миң сомду түзгөн, анын ичинен 5 078,8 миң сом ордуна коюлду.

Мындан:

Текшерүүнүн жыйынтыгында 734,5 миң сомдук акча каражаттарынын жана материалдык баалуулуктардын жетишсиздиги аныкталган. Белгилей кетсек, 734,5 миң сом ордуна коюлган.

Эмгек акыларды негизсиз төлөөлөр 16 542,6 миң сомду түздү.

Товардык материалдык баалуулуктарды, акча каражаттарын жана иш сапар чыгымдарын негизсиз чыгымдоо 1 386,8 миң сомду түзгөн, анын ичинен 1 386,8 миң сом калыбына келтирилүүгө тийиш болсо, 631,5 миң сом калыбына келтирилди.

Курулуш монтаждоо жумуштарынын көлөмүн ашыруу 744,7 миң сомду түзөт, мындан 744,7 миң сом, калыбына келтирилүүгө тийиш болсо, 333,8 миң сом калыбына келтирилди.

Эсептен жашырылган дебитордук жана жогорулатылган кредитордук карыз 3 530,4 миң сомду түзүп, анын ичинен 3 511,6 миң сому мекемелерге калыбына келтирилди.

 

Мындан сырткары, бюджеттин резервдери 4 958,8 миң сомго аныкталды, мындан 4 096,1 мин сому ордуна коюлууга тийиш болсо, 647,7 миң сому ордуна коюлду.

 

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы 2021-жылга Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинде жана анын ведомстволук уюмдарында бюджеттин аткарылышына шайкештик аудити жүргүздү.

 

Жалпысынан 320 636,3 миң сом суммасында финансылык бузуулар аныкталган. Анын ичинен: каражаттарды чыгымдоодогу бузуулар жана кемчиликтер 308 863,3 миң сомду түзөт. Анын ичинен:

           - 87 665,5 миң сом өлчөмүндө эмгек акынын негизсиз төлөмдөрү;

           - 7724,7 миң сом өлчөмүндө материалдык баалуулуктарды жана каражаттарды негизсиз эсептен чыгаруулар;

           - негизсиз иш-сапардык чыгымдар 134,1 миң сомду түздү;

           - атайын каражаттарды казынадан тышкары пайдалануулар 6 689,2 миң сомду түздү.

           - курулуш-монтаждоо иштеринин көлөмүн көтөрмөлөө 4 717,9 миң сомду түздү;

           - бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануулар 48 417,5 миң сомду түздү;

           - жашырылган дебитордук жана көтөрмөлөнгөн кредитордук карыздар 47 747,5 миң сомду түзөт;

           - башка деңгээлдеги бюджеттерде турган уюмдарга республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттар 105 766,9 миң сомду түздү, анын ичинен: 2021-жыл ичинде республикалык бюджеттен “Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар” беренеси боюнча 85 120,4 миң сом жана борборлоштурулган иш-чараларынын эсебинен билим берүү уюмдарынын Интернет байланышы үчүн 20 646,5 миң сом чыгымдалган.

 

Бюджеттин резервдери жана жоготуулары 819 073,8 миң сомду түздү, анын ичинен 106 480,3 миң сом ордуна коюлууга тийиш, 100 286,5 миң сому ордуна коюлган, 6193,8 миң сом ордуна коюлуусу керек.

Рационалдуу эмес пайдаланылган каражаттар 158 720,6 миӊ сомду түзгөн, анын ичинен: 122 864,6 миң сом ордуна коюлууга тийиш болсо, ордуна коюлганы 6 959,6 миң сом, 115 905,0 миң сом ордуна коюлуу керек.

КР Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүнүшү Чоң-Алай районунун 01.01.2020-31.12.2021-жылкы мөөнөтүнө айыл округдарынын бюджетинин түзүлүшүнүн жана аткарылышынын шайкеш аудитин жана социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө талдоосун жүргүздү.

 

Аудит райондук мамлекеттик администрациясын, КР Финансы министрлигинин Чоң-Алай башкармалыгын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жана алардын муниципалдык мекемелерин камтыды.

 

Текшерүүнүн жүрүшүндө 2919,7 миң сомдук каржылык тартип бузуулар аныкталган, анын ичинен: товардык-материалдык баалуулуктардын жетишсиздиги – 9,6 миң сом, иш сапар чыгымдарынын ашыкча төлөнүшү – 8,0 миң сом, курулуш-монтаждоо иштеринин көлөмүн жана наркын ашыкча баалоо – 2694,9 миң сом, КР Социалдык фондунун кирешелерине кошумча чегерүү – 164,3 миң сом.

 

Аныкталган каржылык тартип бузуулардын ичинен 2919,7 миң сому калыбына келтирилүүгө тийиш болсо, анын 32,8 миң сому калыбына келтирилген. Чоң-Алай айыл округунда 2550,1 миң сомго ашыкча курулуш-монтаждоо иштери аныкталганы менен текшерүүнүн материалдары укуктук баа берүү үчүн укук коргоо органдарына берилген.

КР Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүнүшү Кара-Көл шаарынын 01.01.2020-31.12.2021-жылдык бюджетин түзүүнүн жана аткаруунун, мэриянын социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча шайкеш аудит жүргүздү.

 

Текшерүү Кара-Көл шаарынын муниципалитетинде, Каржы министрлигинин Кара-Көл башкармалыгында жана алардын муниципалдык мекемелеринде өттү.

 

Аудиттин жыйынтыгында 8068,3 миң сомдук каржылык тартип бузуулар аныкталган, анын ичинен: эмгек акыны негизсиз төлөө 6468,4 миң сомду түздү; каражаттарды жана товардык-материалдык баалуулуктарды негизсиз эсептен чыгаруу - 684,2 миң сом, бюджетке кошумча чегерилген кирешелер - 234,7 миң сом, кошумча эсептелген ижара акысы – 651,0 миң сом.

 

 

Финансылык тартип бузуулардын ичинен 1599,9 миң сому калыбына келтирилүүгө тийиш. Текшерүүнүн жүрүшүндө 540,5 миң сом өндүрүлгөн. Ошондой эле 944,7 миң сом суммасындагы жоготуулар жана бюджеттик резервдер аныкталган.

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүнүшү Ала-Бука районунун 01.01.2020-31.12.2021-жылкы мөөнөтүндөгү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджетин түзүүнүн жана аткаруунун сакталышы боюнча шайкеш аудити жана социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө талдоо жүргүзүлдү.

Аудит Ала-Бука районунун райондук мамлекеттик администрациясын, Каржы министрлигинин Ала-Бука башкармалыгын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жана алардын муниципалдык мекемелерин камтыды.

Текшерүүнүн жүрүшүндө 49 011,5 миң сомго каржылык мыйзам бузулар аныкталган. Акча каражаттын жетишсиздиги 21,9 мин сом, товардык-материалдык баалуулуктардын жетишсиздиги 9,4 мин сомду түзгөн.

Андан тышкары, 48774,8 миң сомдук каражаттарды сарптоодо тартип бузуулар жана кемчиликтер, анын ичинен: эмгек акыны негизсиз төлөө – 107,2 миң сомго, материалдык баалуулуктарды жана каражаттарды негизсиз эсептен чыгаруу – 133,8 миң сомго, иш сапардын чыгашасын ашыкча төлөө – 158,9 миң сомго, курулуш-монтаждоо иштеринин көлөмүн жана наркын ашыкча баалоо – 8292,6 миң сомго, бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу – 105,0 миң сомго аныкталды, дебитордук карыздарды эсепке алууда 39972,3 миң сомго жашырылган.

Аныкталган каржылык бузуулардын ичинен 48950,3 миң сому калыбына келтирилүүгө тийиш болсо, анын 2309,3 миң сому калыбына келтирилген. Бюджеттин резервдери жана жоготуулары 394,9 миң сомду түздү.

КР Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүнүшү Токтогул районунун 01.01.2020-31.12.2021 мөөнөтүнө айыл округдарынын бюджетинин түзүлүшүнүн жана аткарылышынын шайкеш аудитин жана социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө талдоо жүргүздү.

Мамлекеттик финансылык текшерүү райондук мамлекеттик администрациясында, КР Финансы министрлигинин Токтогул башкармалагында, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жана алардын муниципалдык мекемелеринде өттү.

Аудиторлор 1054,8 миң сомдук каржылык тартип бузуулар аныктаган, анын ичинен: каражаттарды чыгымдоодо 740,8 миң сомдук тартип бузуулар жана кемчиликтер, эмгек акынын негизсиз төлөнүшү – 164,3 миң сомду, товардык-материалдык баалуулуктарды негизсиз эсептен чыгаруу – 7,0 миң сомду, иш сапары боюнча ашыкча төлөөлөр – 64,2 миң сомду, бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу – 196,8 миң сомду, курулуш-монтаждоо иштеринин көлөмүн жана наркын ашыкча көрсөтүү – 257,7 миң сомду, дебитордук карыздарды жаап-жашыруу жана кредитордук карыздарды ашыкча көрсөтүү – 50,8 миң сомду, бюджетке кошумча чегерилген кирешелер – 125,3 миң сомду, Социалдык фондго кошумча чегерилген кирешелер – 188,7 миң сомду түздү.

Текшерүүнүн жүрүшүндө 862,2 миң сом өндүрүлүп, өндүрүлбөй калганы 192,6 миң сомду түздү. Бюджеттин жоготуулары жана резервдери 411,5 миң сомду түздү.

 

КР Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча аймактык бөлүнүшү 2020-2021-жылдарга Чүй облусунун Москва районунун жергиликтүү бюджеттерди түзүүсүнө жана аткаруусуна, муниципалдык ишканаларынын ишмердүүлүгүнө жана республикалык бюджетте турган айрым мекемелердин бюджеттеринин аткарылышына шайкеш аудитин жүргүздү.

Бардыгы болуп текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча 10 768,7 миң сом каржылык тартип бузуулар аныкталган, анын ичинен: - акча каражаттарынын жетишсиздиги жана уурдалгандыгы - 20,0 миң сом; каражаттарды чыгымдоодогу тартип бузуулар жана кемчиликтер — 10 277,8 ми сом.

Бюджеттин резервдери жана жоготуулары – 5 410,8 миң сом түздү, анын ичинде: товардык-материалдык баалуулуктар боюнча нормадан тышкары чыгашалар – 1 012,4 миң сом; эмгек акыны төлөөдөгү бузуулар – 1 047,7 миң сом. Рационалдуу эмес колдонулган каражаттар 1 938,9 миң сомго аныкталды.

Аудиттин материалдары КР Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн жыйынында каралды. Текшерилген бардык мекеме-уюмдарга, ишканаларга аныкталган финансылык мыйзам бузууларды жана кемчиликтерди жоюу боюнча көрсөтмөлөр жөнөтүлдү.

КР Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүнүшү Сүлүктү шаарынын 01.01.2020-31.12.2021-жылдагы бюджетти түзүүнүн жана аткаруунун, мэриянын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн сакталышы боюнча шайкеш аудит жүргүздү.

Финансылык текшерүү Сүлүктү шаарынын муниципалитетинде, КР Финансы министрлигинин Сүлүктү шаары боюнча башкармалыгында жана алардын муниципалдык мекемелеринде өттү. Аудиттин жыйынтыгында 780,1 миң сомдук финансылык тартип бузуулар аныкталган, анын ичинде: товардык-материалдык баалуулуктардын жетишсиздиги – 4,5 миң сом, иш сапардык чыгымдардын ашыкча төлөнүшү – 13,8 миң сом, курулуш-монтаждоо иштеринин көлөмүн жана өздүк наркын ашыкча баалоо – 36,6 миң сом, максатсыз пайдаланылган мамлекеттик каражаттар — 709,1 миң сом, бюджетке кошумча чегерилген кирешелер — 16,1 миң сом. Финансылык тартип бузуулардын ичинен 745,7 миң сому калыбына келтирилүүгө тийиш. Текшерүүнүн жүрүшүндө 34,4 миң сом өндүрүлгөн. Мындан тышкары, эмгек акынын негизсиз төлөнүшүнө байланыштуу бюджеттин 60,0 миң сом чыгымы аныкталган.

 

КР Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүшүнүн Кара-Кулжа районунун 2020-2021-жылдарга жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджетин түзүүнүн жана аткаруунун сакталышына шайкеш аудит жана социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө талдоо жүргүздү.
Аудитте Кара-Кулжа райондук мамлекеттик администрациясы, Финансы министрлигинин Кара-Кулжа райондук бөлүмү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана алардын муниципалдык мекемелери камтылган. Текшерүүнүн жүрүшүндө 513,7 миң сомдук каржылык тартип бузуулар аныкталган. Анын ичинен: 5,5 миң сомго товардык-материалдык баалуулуктардын жетишсиздиги, 279,5 миң сомдук каражаттарды чыгымдоодогу тартип бузуулар жана кемчиликтер.


Негизсиз эмгек акы төлөө 60,5 миң сомду, материалдык баалуулуктарды жана каражаттарды негизсиз эсептен чыгаруу - 32,7 миң сомду, иш сапардык чыгымдарды ашыкча төлөө – 67,8 миң сомду, бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу – 108,2 миң сомду, дебитордук карыздарды эсепке алууда жашыруу – 10,3 миң сомду, киреше салыгы боюнча кошумча чегерүү 137,6 миң сомду, КР Социалдык фондунун кирешелерине кошумча чегерүү 91,1 миң сомду түзгөн. 


Аныкталган каржылык тартип бузуулардын ичинен 513,7 миң сому калыбына келтирилүүгө тийиш, 481,9 миң сому калыбына келтирилген. Бюджеттин резервдери жана жоготуулары 581,6 миң сомду түздү.

КР Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүшүнүн Кара-Кулжин районунун 2020-2021-жылдарга жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджетин түзүүнүн жана аткаруунун сакталышына шайкеш аудит жана социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө талдоо жүргүздү.


Аудитте Кара-Кулжин райондук мамлекеттик администрациясы, Финансы министрлигинин Кара-Кулжин райондук бөлүмү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана алардын муниципалдык мекемелери камтылган. Текшерүүнүн жүрүшүндө 513,7 миң сомдук каржылык тартип бузуулар аныкталган. Анын ичинен: 5,5 миң сомго товардык-материалдык баалуулуктардын жетишсиздиги, 279,5 миң сомдук каражаттарды чыгымдоодогу тартип бузуулар жана кемчиликтер.


Негизсиз эмгек акы төлөө 60,5 миң сомду, материалдык баалуулуктарды жана каражаттарды негизсиз эсептен чыгаруу - 32,7 миң сомду, иш сапардык чыгымдарды ашыкча төлөө – 67,8 миң сомду, бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу – 108,2 миң сомду, дебитордук карыздарды эсепке алууда жашыруу – 10,3 миң сомду, киреше салыгы боюнча кошумча чегерүү 137,6 миң сомду, КР Социалдык фондунун кирешелерине кошумча чегерүү 91,1 миң сомду түзгөн. 


Аныкталган каржылык тартип бузуулардын ичинен 513,7 миң сому калыбына келтирилүүгө тийиш, 481,9 миң сому калыбына келтирилген. Бюджеттин резервдери жана жоготуулары 581,6 миң сомду түздү.

КР Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүнүшү Чаткал районунун 01.01.2020-31.12.2021-жылкы мөөнөтүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджетин түзүүнүн жана аткаруунун сакталышына шайкеш аудит жана социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө талдоо жүргүзүлдү.


Аудит райондук мамлекеттик администрациясын, КР Финансы министрлигинин Чаткал башкармалыгын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жана алардын муниципалдык мекемелерин камтыды. Текшерүү учурунда 30889,7 миң сомдук каржылык тартип бузуулар аныкталды, анын ичинде: 48,3 миң сомго товардык-материалдык баалуулуктардын жетишсиздиги, 30811,8 миң сомго акча каражаттарын чыгымдоодогу тартип бузуулар жана мүчүлүштүктөр, анын ичинен: негизсиз эмгек акы төлөмдөрү 478,1 миң сомду түздү, иш сапарына ашыкча чыгымдарды төлөө – 18,9 миң сом, курулуш-монтаждоо иштеринин көлөмүн жана наркын 11771,0 миң сомго ашыкча баалоо, дебитордук эсепти жана ашыкча кредитордук карыздарды жашыруу - 18543,8 миң сомго, КР Социалдык фондунун кирешесине камсыздандыруу төгүмдөрүн кошумча чегерүү - 29,6 миң сомго аныкталды.


Аныкталган каржылык тартип бузуулардын ичинен 30 868,5 миң сому калыбына келтирилүүгө тийиш, аудиттин жүрүшүндө 772,5 миң сом калыбына келтирилди. Бюджеттин резервдери жана жоготуулары 4121,8 миң сомду түздү.


Каныш-Кыя айыл округу боюнча 9363,8 миң сомго курулуш-монтаждоо иштеринин көлөмүн жана өздүк наркын ашыкча баалоо боюнча аныкталган фактылардын текшерүү материалдары юридикалык баа берүү үчүн Жалал-Абад облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилди.

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ысык-Көл жана Нарын облустары боюнча аймактык бөлүнүшү 2020-жылдын 1-январынан тартып 2021-жылдын 31-декабрына чейинки мезгил аралыгында Ысык-Көл облусунун Түп районунун жергиликтүү бюджетинин аткарылышынын жүрүшүнө аудит жүргүзүлдү.

Текшерүүлөрдө бардыгы болуп 5367,9 миң сомдук каржылык мыйзам бузуулар аныкталды, анын 5021,1 миң сомунун орду толуктанууга тийиш, 2210,4 миң сому калыбына келтирилген. Кемчиликтер жана уурдоо 60,5 миң сомду түзсө, каражаттарды чыгымдоодогу тартип бузуулар жана кемчиликтер 5019,0 миң сомду түзгөн.

Аудитте 263,5 миң сомго бюджеттин кошумча чегерилген кирешелери аныкталган, анын ичинен: салык жана бажы мыйзамдарын бузуулар 256,0 миң сомго; бюджетке чегерилген ижара акысы 7,5 миң сомго. Социалдык фонддун кошумча чегерилген кирешеси 24,9 миң сомду түздү. Мындан тышкары, 808,4 миң сомдук бюджеттик резервдер жана жоготуулар аныкталып, 43,9 миң сомдун орду толтурулган.

Түп районунун жергиликтүү бюджетинин түзүлүшү жана аткарылышы боюнча жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы Түп райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын, айыл өкмөттөрдүн, мекемелердин, ишканалардын башчыларынын жана финансы кызматкерлеринин катышуусунда каралды.

Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүнүшү 2020-2021-жылдарга Сузак районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджетин түзүүнүн жана аткаруунун сакталышы боюнча аудит жана социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө талдоо жүргүздү.

Аудит райондук мамлекеттик администрациясын, КР Финансы министрлигинин Сузак башкармалыгын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жана алардын муниципалдык мекемелерин камтыды. Текшерүүлөрдө 2650,9 миң сомго финансылык тартип бузуулар аныкталды, анын ичинен: 18,7 миң сомго товардык-материалдык баалуулуктардын жетишсиздиги, 2338,3 миң сомго акча каражаттарын чыгымдоодогу тартип бузуулар жана кемчиликтер, анын ичинен: негизсиз эмгек акы төлөө 50,2 миң сомду, материалдык баалуулуктарды жана акча каражаттарды негизсиз эсептен чыгаруу - 63,2 миң сомду, иш сапарга кеткен чыгымдарды ашыкча төлөө - 58,3 миң сомду, курулуш-монтаждоо жумуштарынын көлөмүн жана наркын ашыра баалоо - 980,8 миң сомду, бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу — 273,2 миң сомду түздү.

Аныкталган каржылык тартип бузуулардын ичинен 2608,8 миң сому калыбына келтирилүүгө тийиш, текшерүүнүн жүрүшүндө 596,0 миң сом калыбына келтирилген. Ошондой эле бюджеттин 1628,2 миң сомдук резервдери жана жоготуулары аныкталган.

Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча аймактык бөлүнүшү Сокулук районунун, Чүй облусунун 01.01.2020-ден 31.12.2021-жылга чейин мөөнөттөгү жергиликтүү бюджеттердин түзүлүшүнө жана аткарылышына, муниципалдык ишканалардын ишмердүүлүгүнө шайкештик аудит жүргүздү.

Сокулук районунда жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгында 23 132,7 миң сомдук каржылык мыйзам бузуулар аныкталган. 780,8 миң сомдук жетишсиздик жана уурдоо аныткалды, каражаттарды чыгымдоодогу тартип бузуулар жана кемчиликтер — 21 431,7 миң сомду, анын ичинен: эмгек акынын негизсиз төлөмдөрү – 3 942,7 миң сомду; материалдык баалуулуктарды жана акча каражаттарын негизсиз эсептен чыгаруу – 5 894,8 миң сомду; курулуш-монтаждоо жумуштарынын көлөмүн ашыра баалоо — 3 213,9 миң сомду; мамлекеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу – 2 260,9 миң сомду;  дебитордук эсептии жаап-жашыруу жана ашыкча көрсөтүлгөн кредитордук карыз – 6 119,4 миң сомду түздү. Ошондой эле бюджеттин кошумча чегерилген кирешелери – 836,2 миң сомго, анын ичинен: салык жана бажы мыйзамдарын бузуу – 117,5 миң сомго; бюджетке чегерилүүчү ижара акысы - 701,8 миң сомго; акциялардын мамлекеттик пакети боюнча дивиденддер – 16,9 миң сомго, Социалдык фонддун кошумча чегерилген кирешеси – 84,0 миң сомго аныкталды.

Мындан тышкары 20 468,9 миң сом суммасында резервдер жана бюджеттик жоготуулар аныкталган. 16 432,3 миң сомдук рационалдуу эмес колдонулган каражаттар аныкталды.

Текшерилген бардык мекемелерге, уюмдарга, ишканаларга аныкталган финансылык мыйзам бузууларды жана кемчиликтерди четтетүү боюнча көрсөтмөлөр жөнөтүлдү.

Ноокен районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 2021-жылга карата бюджетинин түзүлүшү жана аткарылышы боюнча жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы тууралуу ЭПнын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүнүшү билдирди.

Аудит райондук мамлекеттик администрациясын, Каржы министрлигинин Ноокен башкармалыгын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жана алардын муниципалдык мекемелерин камтыды.

Жүргүзүлгөн аудиттерде жалпы суммасы 2180,3 миң сомдук финансылык бузуулар аныкталган, анын ичинде: акча каражаттардын жетишсиздиги 462,7 миң сомду, товардык-материалдык баалуулуктардын жетишсиздиги - 24,8 миң сомду, каражаттарды чыгымдоодогу бузуулар жана кемчиликтер - 1261,2 миң сомду түзгөн, анын ичинен: негизсиз материалдык баалуулуктарды эсептен чыгаруу 71 миң сомго, иш сапарларга кеткен ашыкча чыгымдар 10,9 миң сомго, курулуш-монтаждоо жумуштарынын көлөмүн жана наркын 1069,3 мин сомго ашыра бааланган, 90 миң сомго бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу, дебитордук жана ашыкча кредитордук карыз 20 миң сом, бюджетке 135,3 миң сом кошумча салык, 238,3 миң сом ижаранын кошумча акысы, КР социалдык фондунун кирешесине камсыздандыруу төгүмдөрүн кошумча чегерүү 58 миң сомго аныкталган.                                                Аныкталган каржылык мыйзам бузуулардын ичинен 2180,3 миң сому калыбына келтирилүүгө тийиш болсо, текшерүүнүн жүрүшүндө 595,1 миң сом калыбына келтирилген. Мындан тышкары, бюджеттин 341,8 миң сомдук резервдери жана жоготуулары, анын ичинен 255,4 миң сомго эмгек акы төлөөдө мыйзам бузуулар аныкталган

Ошондой эле 102,8 миң сомдук бюджеттик каражаттарды сарамжалсыз пайдалануу фактылары аныкталган, анын ичинен: пландаштырылган максаттарга жетүүсүз айрым иш-чараларга жумшалган каражаттар 20,0 миң сом, 82,8 миң сомго товардык-материалдык баалуулуктардын ашыкча запасы кеткен.

Ноокен айыл округу боюнча текшерүүнүн материалдары юридикалык баа берүү үчүн Жалал-Абад облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилди.

Кыргызстандын Эсептөө палатасынын кызматкерлери КМШга мүчө-мамлекеттердин Жогорку мамлекеттик аудит органдарынын жетекчилеринин кеңешинин өкүлдөрү үчүн тажрыйба алмашуу боюнча семинарга катышты. Иш-чара 24-январда онлайн режиминде өттү. Семинарга Таиланд Королдугунун Мамлекеттик аудит башкармачыгынын өкүлдөрү да катышты.

Жолугушууда АСЕАН өлкөлөрүндөгү АЖОнын көз карандысыздыгы боюнча «Жакшы келечекти түзүү үчүн алдын ала болжолдоо инструменттерин киргизүү» изилдөөсүнүн жыйынтыктары, ошондой эле заманбап дүйнөдө АЖОнын ролун трансформациялоо маселелери талкууланды. Негизги баяндаманы Таиланд Королдугунун Мамлекеттик аудит башкармалыгынын Эл аралык иштер департаментинин директору доктор Суттхи Сунтаранурак жасады.

Тараптар ошондой эле КМШга мүчө мамлекеттердин жогорку мамлекеттик аудит органдарынын мындан аркы кызматташуусун талкуулашты.

Кыргыз Республикасынын 2022-жылдын 13-декабрындагы № 118 «Өрт коопсуздугу жөнүндө» Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чараларды көрүү максатында Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Жарандык коргонуунун адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борборуна коопсуздугу боюнча тиешелүү окууларды уюштуруу өтүнүчү менен кайрылган.

Буга байланыштуу 24-январда КР Эсептөө палатасынын борбордук аппаратынын жамааты өрт коопсуздугу жана жарандык коргонуу боюнча окуу иш-чараларына катышты жана тийиштүү инструкцияларды алышты.

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн өтө зарыл болгон компоненттердин бири бул адистердин кесипкөйлүгү. Андыктан жамааттын билим деңгээли корпоративдик маданияттуулуктун ажырагыс бөлүгү катары дайым жетекчиликтин көңүлүнүн чордонунда болуп келет. Агартуулук иштери дайым чоң каражаттарды талап кылат. Эксперттерди жалдоо, өткөрүү ордун даярдоо, дагы башка уюштуруучулук иштерине көп чыгымдар талап кылынат. Бирок Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жаңы санарип технологияларын колдонуу менен көптөгөн чыгымдарды жокко чыгарган, ал эми өз багытын жакшы билген мекеменин адистери өздөрү эксперт катары тренингдерди өткөрүп келишет.

Бүгүн, 20-январда, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн кызматкерлери үчүн онлайн техникалык окутуу өткөрүлдү.

Алар мамлекеттик кызматтын этикалык негиздерин камтыган маселелер боюнча кенен маалыматтарды алышты, алардын арасында:

-Мамлекеттик  аудиттин жүрүшүндө аныкталган бузуулардын электрондук классификаторун практикалык колдонуу;

-2007-жылдын 7-майындагы  №76 “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ченемдеринин сакталышы;

-“Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасында кызматтык колдонуу үчүн, маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө” Жобонун сакталышы;

-“INFODOCS” Электрондук документтердин жүгүртүүнүн электрондук тутумун практикалык колдонуу;

-Сабаттуу жазуу;

-Ички эмгек жана иш тартибинин эрежелери жөнүндө;

-КР Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин этикасы;

-“Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” КР Мыйзамы;

-КР Эсептөө палатасында кызыкчылыктардын кагылышуусун башкаруу боюнча чаралар.

“Мындай агартуулук иш-чаралары Эсептөө палатасында системалык жолго коюлган. Бул жаңы жылдан кийинки биринчи окутуубуз. Кыргыз тилин мыкты өздөштүрүүдө, этика нормаларын сактоодо жана классификаторду колдонууда өзүбүздүн кызматкерлер эксперттик ролду аткарып, ар ким өз багыттары боюнча аймактык бөлүнүштөрдүн кызматкерлерине санариптик технологияларды колдонуу менен онлайн окутууну жүргүзүштү”, - дейт Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Адам ресурстарын өркүндөтүү бөлүмүнүн башчысы Бактыгүл Абакирова.