Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

“Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын 2021-жылдын 31-мартындагы буйругу менен Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн уюштуруу бөлүмүнүн эксперти (1 бирдик) административдик бош кызмат ордуна, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясынын 2021-жылдын 25-мартындагы чечими менен сунушталган талапкер дайындалды.”

“Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын 2021-жылдын 20-январындагы буйругу менен Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн мамлекеттик инспектору (2 бирдик) административдик бош кызмат орундарына, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясынын 2021-жылдын 13-январындагы чечими менен сунушталган талапкерлер дайындалды.”

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын буйруктарынын негизинде 2020-жылдын 1-октябрынан тартып Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын:

- республикалык бюджетке жана мамлекеттик мүлккө аудит жүргүзүү бөлүмүнүн мамлекеттик инспектору;

- адам ресурстарын башкаруу боюнча бөлүмүнүн инспектору;

- коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу бош административдик мамлекеттик кызмат орундарына, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясынын 2020-жылдын 8-сентябрындагы чечими менен сунушталган талапкерлер дайындалды.

“Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын 2020-жылдын 20-июлундагы буйруктары менен Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын:

- стратегиялык өнүгүү, методология жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн жетектөөчү адиси;

- аудитордук ишти пландоо, статистика жана отчеттуулук бөлүмүнүн жетектөөчү адиси бош административдик мамлекеттик кызмат орундарына, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясынын 2020-жылдын 15-июлундагы чечими менен сунушталган талапкерлер дайындалды.”

“Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын 2020-жылдын 25-июнундагы буйруктары менен Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын:

- стартегиялык өнүгүү, методология жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн аналитиги;

- адам ресурстарын башкаруу боюнча бөлүмүнүн эксперти бош административдик мамлекеттик кызмат орундарына, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясынын 2020-жылдын 19-июнундагы чечими менен сунушталган талапкерлер дайындалды.”

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын 2020-жылдын 14-февралындагы буйругу менен Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ысык-Көл жана Нарын областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн мамлекеттик инспектору административдик бош кызмат ордуна, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясынын 2020-жылдын 12-февралындагы чечими менен сунушталган талапкер дайындалды.

“Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын 2019-жылдын 27 - августундагы буйруктарынын негизинде Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын:

- Ысык-Көл жана Нарын областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн мамлекеттик инспектору;

- пресс-катчысы;

- Ош ш., Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн уюштуруу бөлүмүнүн эксперти административдик бош кызмат орундарына, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясынын 2019-жылдын 20 жана 21 августундагы чечимдери менен сунушталган талапкерлер дайындалды.

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын 2019-жылдын 21-июнундагы буйругу менен КР ЭП мамлекеттик сектордун, коргонуунун, коомдук тартиптин жана коопсуздуктун чыгымдарына аудит жүргүзүү бөлүмүнүн мамлекеттик инспектору административдик  бош кызмат ордуна, КР ЭП конкурстук комиссиясынын 2019-жылдын 18-июнундагы чечими менен сунушталган талапкер дайындалды.

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын 2019-жылдын 15-апрелиндеги буйругу менен КР ЭП экономика тармактарынын чыгымдарына аудит жүргүзүү бөлүмүнүн мамлекеттик инспектору административдик  бош кызмат ордуна, КР ЭП конкурстук комиссиясынын 2019-жылдын 12-апрелиндеги чечими менен сунушталган талапкер дайындалды.

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын 2019-жылдын 8-апрелиндеги буйругу менен Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ысык-Көл жана Нарын областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн мамлекеттик инспектору административдик бош кызмат ордуна, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясынын 2019-жылдын 8-апрелиндеги чечими менен сунушталган талапкер дайындалды.

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын буйругу менен 2018-жылдын 17-декабрынан тартып Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аналитика, методология жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн эксперти административдик мамлекеттик бош кызмат ордуна, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 11-декабрындагы чечими менен сунушталган талапкер дайындалды

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын буйругу менен 2018-жылдын 5-декабрынан тартып КР ЭП укуктук колдоо бөлүмүнүн аналитиги административдик мамлекеттик бош кызмат ордуна, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 28-ноябрындагы чечими менен сунушталган талапкер дайындалды.

 

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын 2018-жылдын 5-ноябрындагы жана 14-ноябрындагы буйруктары менен КР ЭП Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн мамлекеттик инспектору жана КР ЭП социалдык жана курчап турган чөйрөнун чыгымдарына аудит жүргүү бөлүмүнүн мамлекеттик инспектору бош кызмат орундарына, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясынынаык конкурсттук жыйынтыктары боюнча 2018-жылдын 1-ноябрындагы жана 6-ноябрындагы чечимдери менен сунушталган талапкерлер дайындалышты.

 

“Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын 2018-жылдын 13-августундагы жана 17-августундагы буйруктары менен Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн мамлекеттик инспектору бош кызмат орундарына, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 8-августундагы жана 15-августундагы чечимдери менен сунушталган талапкерлер дайындалды.”

 

 

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын 2018-жылдын 5-июлундагы буйругу менен

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ысык-Көл жана Нарын областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн мамлекеттик инспектору бош кызмат ордуна, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 29-июнундагы чечими менен сунушталган талапкерлер дайындалды.