Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Конкурстук комиссиясынын 2019-жылдын 20-февралындагы № 1 протоколуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ысык-Көл жана Нарын областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн  мамлекеттик инспектор кызматына көрсөтүлгөн квалификациялык талаптарга жооп берген төмөндөгү талапкерлерге негизги жана предметтик тесттерди компьютердик тестирлөөдөн өтүүгө уруксат берилди:

Кенен маалымат...

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 18-декабрындагы №38 протоколуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын административдик мамлекеттик бош кызмат орду- Социалдык жана курчап турган чөйрөлөрдүн чыгымдарына аудит жүргүзүү бөлүмүнүн мамлекеттик инспектору (Г-Б)-1 бирдик, конкурстун катышуучуларынын практикалык тапшырманы аткаруу жыйынтыгы боюнча төмөндөгүдөй чечим кабыл алынды:

Кенен маалымат...

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын административдик мамлекеттик бош кызмат орду- Социалдык жана курчап турган чөйрөлөрдүн чыгымдарына аудит жүргүзүү бөлүмүнүн мамлекеттик инспектору (Г-Б)-1 бирдик, компьютерлик тестирлөөнү өтүүдө 50 пайыздан кем эмес бал алган төмөндөгү талапкерлерге практикалык тапшырманы аткарууга уруксат берилди:   

Кенен маалымат...

          Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн мамлекеттик инспектору- 1 бирдик,  административдик мамлекеттик бош кызмат ордуна конкурстун катышуучулары:

Кенен маалымат...

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 14-декабрындагы № 37 протоколуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн мамлекеттик инспектору (Г-Б)- 1 бирдик,  административдик мамлекеттик бош кызмат ордуна ­конкурстун катышуучуларынын практикалык тапшырмаларды аткаруу жыйынтыгы боюнча төмөндөгүдөй чечим кабыл алынды:

Кенен маалымат...

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн мамлекеттик инспектору (Г-Б)- 1 бирдик, административдик мамлекеттик бош кызмат ордуна компьютерлик тестирлөөнү өтүүдө 50 пайыздан кем эмес бал алган төмөндөгү талапкерлерге практикалык тапшырманы аткарууга уруксат берилди:   

Кенен маалымат...

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын административдик мамлекеттик бош кызмат орду- Аналитика, методология жана эл аралык байланыш бөлүмүнүн-эксперти (С-А)- 1 бирдик, компьютерлик тестирлөөнү өтүүдө 50 пайыздан кем эмес бал алган төмөндөгү талапкерлерге практикалык тапшырманы аткарууга уруксат берилди:   

Кенен маалымат...

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 27-декабрындагы № 33 протоколуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Аналитика, методология жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн-эксперти (С-А) административдик мамлекеттик бош кызмат ордуна квалификациялык талаптарга жооп берген төмөндөгү талапкерлерге негизги жана предметтик тесттерди компьютердик тестирлөөдөн өтүүгө уруксат берилди:

Кенен маалымат...

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 27-декабрындагы №33 протоколуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Социалдык жана курчап турган чөйрөлөрдүн чыгымдарына аудит жүргүзүү бөлүмүнүн административдик мамлекеттик бош кызмат орду мамлекеттик инспектор кызматына көрсөтүлгөн квалификациялык талаптарга жооп берген төмөндөгү талапкерлерге негизги жана предметтик тесттерди компьютердик тестирлөөдөн өтүүгө уруксат берилди:

Кенен маалымат...

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 21-ноябрындагы №32 протоколуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын административдик мамлекеттик бош кызмат ордуна конкурстун катышуучуларынын практикалык тапшырмаларды аткаруу жыйынтыгы боюнча төмөндөгүдөй чечим кабыл алынды:

Кенен маалымат...

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 16-ноябрындагы №31 протоколуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн мамлекеттик инспектору (Г-Б), административдик мамлекеттик бош кызмат ордуна квалификациялык талаптарга жооп берген төмөндөгү талапкерлерге негизги жана предметтик тесттерди компьютердик тестирлөөдөн өтүүгө уруксат берилди:

Кенен маалымат...

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Тестирлөө борборунда 09.10.2018-жылы, саат 10.00дө боло турган  компьютерлик тестирлөөнү өтүүдө техникалык көйгөйлөр пайда  болгондугуна байланыштуу, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрларынын улуттук резервинде турган төмөндөгү көрсөтүлгөн конкурстун катышуучулары, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн административдик мамлекеттик бош кызмат орду - аймактык бөлүнүштүн мамлекеттик инспектору - 1 бирдик,

Кенен маалымат...

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 8 - августундагы № 21 протоколуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Бишкек шары., Чүй жана  Талас областтары боюнча аймактык бөлүнүштүн административдик мамлекеттик бош кызмат орду  мамлекеттик инспектор – 1 бирдик,  конкурстун катышуучуларынын практикалык тапшырмаларды аткаруу жыйынтыгы боюнча төмөндөгүдөй чечим кабыл алынды:

Кенен маалымат...

Административдик мамлекеттик бош кызмат ордуна - Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аппарат жетекчиси кызматына конкурстун кийинки баскычы – практикалык тапшырма.

Кенен маалымат...