Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Абдыкалыков Эдил Шамилович - сектордун башчысы

Байланыш маалыматтары: 323350, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Түзүмдүк сектордун милдеттери

 • бирдиктүү техникалык саясаттын негизинде иш кагаздарын жүргүзүүнү  уюштурууну, жүргүзүүнү жана жакшыртууну жана Эсептөө палатасынын документтери менен иштөөдө заманбап техникалык каражаттарды колдонууну камсыз кылуу;
 • Эсептөө палатасынын документтери менен иштөөдө белгиленген тартиптин сакталышын контролдоо жана методикалык колдонмо; 
 • Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин отурумдарын өткөрүүнү уюштуруучулук менен камсыздоо;
 • Эсептөө палатасындагы документтердин, алардын өз учурунда жана сапаттуу аткарылышын камсыздоо менен   аткарылышын контролдоону камсыздоо;
 • убактылуу жана туруктуу мөөнөттө сакталган документтерди түзүүнү жана сактоону камсыздоо.

Түзүмдүк сектордун функциялары

 • Эсептөө палатасында иш кагаздарын жүргүзүү жана иш тартибин иштеп чыгуу;
 • Эсептөө палатасында колдонулган бланктардын түрлөрүнүн жана формаларынын курамын аныктайт жана Эсептөө палатасынын төрагасына бекитүүгө берүү;
 • тиешелүү бланкалар (даярдоо, эсеп, берүү ж.б.у.с. боюнча табыштамалар) менен  Эсептөө палатасынын түзүмдүк бөлүмдөрүн камсыздоо;
 • төраганын буйруктарынын жана Иш кагаздарын жүргүзүү секторунун ыйгарым укуктуу функциясына кирген маселелер боюнча жана башка кызматтык документтердин жана каттардын, протоколдордун, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин токтомдорунун долбоорлорун даярдайт;
 • Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин отурумдарын даярдоону жана өткөрүүнү уюштурат; 
 • отурум, кеңешме учурунда жүргүзүлгөн жазуулардын, берилген баяндамалардын тезистеринин жана чыгып сүйлөгөн сөздөрдүн, маалымкаттардын, чечимдердин долбоорлорунун негизинде протокол түзөт жана аткаруучуларга кабыл алынган чечимдерди жеткирет;
 • Эсептөө палатасына келип түшкөн документтерди кабыл алат жана баштапкы иштеп чыгууну жүргүзөт (каттоо, алдын ала кароо, жетекчиликке жана аткаруучуларга кароого берүү, жетекчиликтин резолюциясы менен аткаруучуларга жөнөтүү); 
 • чыгыш документтерин иштеп чыгат (каттоо, байланыш каражаттары менен тиешелүү берүү, документтерди таратуу);
 • кириш, чыгыш жана ички документтердин аткарылышын контролдойт; 
 •  белгиленген тартипте документти контролдоодон алат;
 •  аткаруу тартибине талдоо жүргүзөт (жыйынтык маалыматтардын санын жана белгилүү бир убакыт аралыгындагы контролдук иштин жыйынтыктары боюнча маалымкаттарды  түзүү; Эсептөө палатасынын жетекчилигине аткаруу тартибин талдоонун жыйынтыгы боюнча документтерди берүү);
 • аткаруу тартибин жакшыртуу боюнча чараларды иштеп чыгат;
 • иштердин туура түзүлүшүн контролдойт;
 • белгиленген тартипте аяктаган иштерди Эсептөө палатасынын архивине кабыл алат жана сактайт;
 • иш кагаздарын жүргүзүүдө документтердин баалуулугуна жана белгиленген тартипте аларды мамлекеттик сактоого тандап алууда, документтердин баалуулугуна  экспертиза жүргүзүү боюнча иштерди уюштурат;
 • документтерди мамлекеттик сактоого берет;
 • Эсептөө палатасынын бириктирилген иш номенклатурасын түзөт, аны тиешелүү түрдө макулдашууну, бекитүүнү жүргүзөт жана андан көчүрмөлөрдү түзүмдүк бөлүмдөргө берет;
 • Эсептөө палатасынын расмий сайтына жайгаштыруу үчүн, иш кагаздарын жүргүзүү секторунун тиешелүү документтерин белгиленген тартипте даярдай жана берет; 
 • Белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин отурумдарына, Иш кагаздарын жүргүзүү секторунун карамагында турган маселелер боюнча өткөрүлгөн кеңешмелерге, комиссиялардын жана жумушчу топтордун отурумдарына катышат;
 • бөлүнүштүн жетекчилери менен бирге, аткаруу тартибин контролдоону камсыздайт.  

Арстанбеков Дайырбек Акылбекович - бөлүм башчысы

Байланыш маалыматтары: 323347, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Түзүмдүк бөлүмдүн милдеттери

 • тиешелүү багыттагы объекттер боюнча  бөлүмгө бекитилген аудиттерди жүргүзүүнү жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ички реглламенттөөчү актыларына ылайык, жүргүзүлгөн аудиттер боюнча отчётторду, маалыматтарды да сунуштарды берүүнү камсыз кылуу; 
 • тиешелүү багыттагы объекттер боюнча  бөлүмгө бекитилген, жүргүзүлгөн аудиттердин сапатын контролдоону камсыз кылуу;
 • аудиттин жүрүшүндө жана анын жыйынтыктарын тариздөөдө, аудитордук топторго жана адистерге методологиялык колдоо көрсөтүү;
 • республикалык бюджеттин каражаттарын жана башка ресурстарды түзүү, башкаруу жана тескөө процессинде аныкталган бузууларга жана кемчиликтерге талдоо жүргүзүү, алары четтетүү, ошондой эле мыйзамды жакшыртуу боюнча, сунуштарды иштеп чыгуу.   

Түзүмдүк бөлүмдүн функциялары

 • Эсептөө палатасынын стратегиялык өнүгүү планын иштеп чыгууга катышат;  
 • аудитордук ишти пландоо боюнча колдонмого ылайык, аудитордук иштин узак мөөнөттүү  жана жылдык пландарын иштеп чыгууга катышат;
 • кезектеги жылга Эсептөө палатасынын негизги иш чаралар планына карата сунуштарды даярдайт; 
 • стратегиялык жана жылдык планды аткаруу жөнүндө маалыматты тиешелүү бөлүмгө даярдайт жана берет; 
 • бөлүмгө бекитилген багыттар объекттери боюнча аудиттерди жүргүзөт;
 • мамлекеттик бийлик органдарынын жана бөлүмгө бекитилген багыттар боюнча башка уюмдардын суроо-талаптарына жооп, корутунду берүү үчүн аудиттерди жүргүзөт;  
 • козголгон жазык иши алкагында, ошондой эле бөлүмгө бекитилген багыттар Омбудсмендин (Акыйкатчынын) жана соттордун токтомдору боюнча укук коргоо органдарынын суроо-талаптарына жооп берүү үчүн, жеке менчигине карабастан ишканалардын жана уюмдардын ишине аудит жүргүзөт;
 • аудиттин материалдарын даярдайт, тариздейт жана эске алат, ошондой эле тиешелүү материалдардын, жүргүзүлгөн аудиттердин сапаты боюнча корутундуларды даярдайт;
 •  Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин кароосуна тиешелүү материалдарды (аудиттин жыйынтыктары боюнча отчётторду, сунуштарды, сунуштамаларды ж.б.у.с.) өз учурунда жана сапаттуу даярдайт; 
 • аудиттин жыйынтыктары боюнча каршы пикирлерди карайт жана жооптордун долбоорлорун даярдайт;
 • аудиттин жыйынтыктары боюнча жөнөтүлгөн сунуштарды жана жазма буйруктардын аткарылышына мониторинг жүргүзөт; 
 • бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин, аппарат жетекчисинин чечимдерин, төраганын тапшырмасын аткарат; 
 • бөлүмдүн функциясынан келип чыккан маселелер боюнча жеке жана юридикалык жактардын кайрылуулары боюнча жоопторду карайта жана даярдайт;
 • Эсептөө палатасынын ишин уюштуруу жана методология боюнча, ченемдик-укуктук актыларды иштеп чыгуу жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштардын  долбоорлорун  даярдоого катышат жана сунуштарды киргизет;
 • төраганын буйруктарынын жана бөлүмдүн функциясына кирген маселелер боюнча жана башка кызматтык документтердин жана каттардын, протоколдордун, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин токтомдорунун, аудитордук жана башка иш чараларды жүргүзүү маселеси боюнча тескөөчү документтердин  долбоорлорун даярдайт;
 • белгиленген тартипте бөлүмдүн ишинин жыйынтыгы боюнча тартип жазасын берүү, материалдык дем берүү чараларын көрүү жөнүндө бөлүмдүн кызматкерлеринин ишинин жыйынтыктары боюнча сунуштарды киргизет;
 • тиешелүү түзүмдүк бөлүмгө белгиленген отчеттуулукту түзөт жана берет;
 • Эсептөө палатасынын жылдык иши жөнүндө отчётко киргизүү үчүн, белгиленген тартипте маалымат берет.

Абдыкалыков Жанузак Козубайевич - бөлүм башчысы

Байланыш маалыматтары: 323353, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Түзүмдүк бөлүмдүн милдеттери

 • тиешелүү багыттагы объекттер боюнча  бөлүмгө бекитилген аудиттерди жүргүзүүнү жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ички реглламенттөөчү актыларына ылайык, жүргүзүлгөн аудиттер боюнча отчётторду, маалыматтарды да сунуштарды берүүнү камсыз кылуу; 
 • тиешелүү багыттагы объекттер боюнча  бөлүмгө бекитилген, жүргүзүлгөн аудиттердин сапатын контролдоону камсыз кылуу;
 • аудиттин жүрүшүндө жана анын жыйынтыктарын тариздөөдө, аудитордук топторго жана адистерге методологиялык колдоо көрсөтүү;
 • республикалык бюджеттин каражаттарын жана башка ресурстарды түзүү, башкаруу жана тескөө процессинде аныкталган бузууларга жана кемчиликтерге талдоо жүргүзүү, алары четтетүү, ошондой эле мыйзамды жакшыртуу боюнча, сунуштарды иштеп чыгуу.   

Түзүмдүк бөлүмдүн функциялары

 • Эсептөө палатасынын стратегиялык өнүгүү планын иштеп чыгууга катышат; 
 • аудитордук ишти пландоо боюнча колдонмого ылайык, аудитордук иштин узак мөөнөттүү  жана жылдык пландарын иштеп чыгууга катышат;
 • кезектеги жылга Эсептөө палатасынын негизги иш чаралар планына карата сунуштарды даярдайт; 
 • стратегиялык жана жылдык планды аткаруу жөнүндө маалыматты тиешелүү бөлүмгө даярдайт жана берет; 
 • бөлүмгө бекитилген багыттар объекттери боюнча аудиттерди жүргүзөт;
 • мамлекеттик бийлик органдарынын жана бөлүмгө бекитилген багыттар боюнча башка уюмдардын суроо-талаптарына жооп, корутунду берүү үчүн аудиттерди жүргүзөт;  
 • козголгон жазык иши алкагында, ошондой эле бөлүмгө бекитилген багыттар Омбудсмендин (Акыйкатчынын) жана соттордун токтомдору боюнча укук коргоо органдарынын суроо-талаптарына жооп берүү үчүн, жеке менчигине карабастан ишканалардын жана уюмдардын ишине аудит жүргүзөт;
 • аудиттин материалдарын даярдайт, тариздейт жана эске алат, ошондой эле тиешелүү материалдардын, жүргүзүлгөн аудиттердин сапаты боюнча корутундуларды даярдайт;
 •  Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин кароосуна тиешелүү материалдарды (аудиттин жыйынтыктары боюнча отчётторду, сунуштарды, сунуштамаларды ж.б.у.с.) өз учурунда жана сапаттуу даярдайт; 
 • аудиттин жыйынтыктары боюнча каршы пикирлерди карайт жана жооптордун долбоорлорун даярдайт;
 • аудиттин жыйынтыктары боюнча жөнөтүлгөн сунуштарды жана жазма буйруктардын аткарылышына мониторинг жүргүзөт; 
 • бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин, аппарат жетекчисинин чечимдерин, төраганын тапшырмасын аткарат; 
 • бөлүмдүн функциясынан келип чыккан маселелер боюнча жеке жана юридикалык жактардын кайрылуулары боюнча жоопторду карайта жана даярдайт;
 • Эсептөө палатасынын ишин уюштуруу жана методология боюнча, ченемдик-укуктук актыларды иштеп чыгуу жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштардын  долбоорлорун  даярдоого катышат жана сунуштарды киргизет;
 • төраганын буйруктарынын жана бөлүмдүн функциясына кирген маселелер боюнча жана башка кызматтык документтердин жана каттардын, протоколдордун, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин токтомдорунун, аудитордук жана башка иш чараларды жүргүзүү маселеси боюнча тескөөчү документтердин  долбоорлорун даярдайт;
 • белгиленген тартипте бөлүмдүн ишинин жыйынтыгы боюнча тартип жазасын берүү, материалдык дем берүү чараларын көрүү жөнүндө бөлүмдүн кызматкерлеринин ишинин жыйынтыктары боюнча сунуштарды киргизет;
 • тиешелүү түзүмдүк бөлүмгө белгиленген отчеттуулукту түзөт жана берет;
 • Эсептөө палатасынын жылдык иши жөнүндө отчётко киргизүү үчүн, белгиленген тартипте маалымат берет. 

Сыдыков Тимур Шералыевич - бөлүм башчысы

Байланыш маалыматтары: 323543, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Түзүмдүк бөлүмдүн милдеттери

 • тиешелүү багыттагы объекттер боюнча  бөлүмгө бекитилген аудиттерди жүргүзүүнү жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ички реглламенттөөчү актыларына ылайык, жүргүзүлгөн аудиттер боюнча отчётторду, маалыматтарды да сунуштарды берүүнү камсыз кылуу; 
 • тиешелүү багыттагы объекттер боюнча  бөлүмгө бекитилген, жүргүзүлгөн аудиттердин сапатын контролдоону камсыз кылуу;
 • аудиттин жүрүшүндө жана анын жыйынтыктарын тариздөөдө, аудитордук топторго жана адистерге методологиялык колдоо көрсөтүү;
 • республикалык бюджеттин каражаттарын жана башка ресурстарды түзүү, башкаруу жана тескөө процессинде аныкталган бузууларга жана кемчиликтерге талдоо жүргүзүү, алары четтетүү, ошондой эле мыйзамды жакшыртуу боюнча, сунуштарды иштеп чыгуу.   

Түзүмдүк бөлүмдүн функциялары

 • Эсептөө палатасынын стратегиялык өнүгүү планын иштеп чыгууга катышат;  
 • аудитордук ишти пландоо боюнча колдонмого ылайык, аудитордук иштин узак мөөнөттүү  жана жылдык пландарын иштеп чыгууга катышат;
 • кезектеги жылга Эсептөө палатасынын негизги иш чаралар планына карата сунуштарды даярдайт; 
 • стратегиялык жана жылдык планды аткаруу жөнүндө маалыматты тиешелүү бөлүмгө даярдайт жана берет; 
 • бөлүмгө бекитилген багыттар объекттери боюнча аудиттерди жүргүзөт;
 • мамлекеттик бийлик органдарынын жана бөлүмгө бекитилген багыттар боюнча башка уюмдардын суроо-талаптарына жооп, корутунду берүү үчүн аудиттерди жүргүзөт;  
 • козголгон жазык иши алкагында, ошондой эле бөлүмгө бекитилген багыттар Омбудсмендин (Акыйкатчынын) жана соттордун токтомдору боюнча укук коргоо органдарынын суроо-талаптарына жооп берүү үчүн, жеке менчигине карабастан ишканалардын жана уюмдардын ишине аудит жүргүзөт;
 • аудиттин материалдарын даярдайт, тариздейт жана эске алат, ошондой эле тиешелүү материалдардын, жүргүзүлгөн аудиттердин сапаты боюнча корутундуларды даярдайт;
 •  Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин кароосуна тиешелүү материалдарды (аудиттин жыйынтыктары боюнча отчётторду, сунуштарды, сунуштамаларды ж.б.у.с.) өз учурунда жана сапаттуу даярдайт; 
 • аудиттин жыйынтыктары боюнча каршы пикирлерди карайт жана жооптордун долбоорлорун даярдайт;
 • аудиттин жыйынтыктары боюнча жөнөтүлгөн сунуштарды жана жазма буйруктардын аткарылышына мониторинг жүргүзөт; 
 • бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин, аппарат жетекчисинин чечимдерин, төраганын тапшырмасын аткарат; 
 • бөлүмдүн функциясынан келип чыккан маселелер боюнча жеке жана юридикалык жактардын кайрылуулары боюнча жоопторду карайта жана даярдайт;
 • Эсептөө палатасынын ишин уюштуруу жана методология боюнча, ченемдик-укуктук актыларды иштеп чыгуу жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштардын  долбоорлорун  даярдоого катышат жана сунуштарды киргизет;
 • төраганын буйруктарынын жана бөлүмдүн функциясына кирген маселелер боюнча жана башка кызматтык документтердин жана каттардын, протоколдордун, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин токтомдорунун, аудитордук жана башка иш чараларды жүргүзүү маселеси боюнча тескөөчү документтердин  долбоорлорун даярдайт;
 • белгиленген тартипте бөлүмдүн ишинин жыйынтыгы боюнча тартип жазасын берүү, материалдык дем берүү чараларын көрүү жөнүндө бөлүмдүн кызматкерлеринин ишинин жыйынтыктары боюнча сунуштарды киргизет;
 • тиешелүү түзүмдүк бөлүмгө белгиленген отчеттуулукту түзөт жана берет;
 • Эсептөө палатасынын жылдык иши жөнүндө отчётко киргизүү үчүн, белгиленген тартипте маалымат берет.

Эгимбаева Гульжан Мировна - бөлүм башчысы

Байланыш маалыматтары: 323824, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Түзүмдүк бөлүмдүн милдеттери

 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ички регламенттөөчү актыларга ылайык, жүргүзүлгөн аудиттер боюнча отчётторду, маалыматтарды да сунуштарды берүү жана тиешелүү багыттагы объекттер боюнча Бөлүмгө бекитилген аудиттерди жүргүзүүнү камсыздоо;
 • тиешелүү багыттагы объекттер боюнча Бөлүмгө бекитилген, жүргүзүлгөн аудиттердин сапатын контролдоону камсыз кылуу; 
 • аудиттердин жүрүшүндө жана анын натыйжаларын тариздөөдө, аудитордук топторго жана адистерге методологиялык колдоо көрсөтүү;
 • республикалык бюджеттин каражаттарын жана башка ресурстарды түзүү, башкаруу жана тескөө процессинде аныкталган бузууларга жана кемчиликтерге талдоо жүргүзүү, алары четтетүү, ошондой эле мыйзамды жакшыртуу боюнча, сунуштарды иштеп чыгуу.   

Түзүмдүк бөлүмдүн функциялары

 • Эсептөө палатасын өнүктүрүүнүн стратегиялык планын  иштеп чыгууга катышат;
 • аудитордук ишти пландоо боюнча колдонмого ылайык, аудитордук иштин узак мөөнөттүү жылдык пландарын иштеп чыгууга катышат;
 • кезектеги жылга Эсептөө палатасынын негизги иш чаралар планына карата сунуштарды даярдайт;
 • стратегиялык жана жылдык планды аткаруу жөнүндө маалыматты тиешелүү бөлүмгө даярдайт жана берет; 
 • бөлүмгө бекитилген багыттар объекттери боюнча аудиттерди жүргүзөт;
 • мамлекеттик бийлик органдарынын жана бөлүмгө бекитилген багыттар боюнча башка уюмдардын суроо-талаптарына жооп, корутунду берүү үчүн аудиттерди жүргүзөт;  
 • козголгон жазык иши алкагында, ошондой эле бөлүмгө бекитилген багыттар Омбудсмендин (Акыйкатчынын) жана соттордун токтомдору боюнча укук коргоо органдарынын суроо-талаптарына жооп берүү үчүн, жеке менчигине карабастан ишканалардын жана уюмдардын ишине аудит жүргүзөт;
 • аудиттин материалдарын даярдайт, тариздейт жана эске алат, ошондой эле тиешелүү материалдардын, жүргүзүлгөн аудиттердин сапаты боюнча корутундуларды даярдайт;
 • Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин кароосуна тиешелүү материалдарды (аудиттин жыйынтыктары боюнча отчётторду, сунуштарды, сунуштамаларды ж.б.у.с.) өз учурунда жана сапаттуу даярдайт; 
 • аудиттин жыйынтыктары боюнча каршы пикирлерди карайт жана жооптордун долбоорлорун даярдайт;
 • аудиттин жыйынтыктары боюнча жөнөтүлгөн сунуштарды жана жазма буйруктардын аткарылышына мониторинг жүргүзөт; 
 • бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин, аппарат жетекчисинин чечимдерин, төраганын тапшырмасын аткарат; 
 • бөлүмдүн функциясынан келип чыккан маселелер боюнча жеке жана юридикалык жактардын кайрылуулары боюнча жоопторду карайта жана даярдайт;
 • Эсептөө палатасынын ишин уюштуруу жана методология боюнча, ченемдик-укуктук актыларды иштеп чыгуу жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштардын  долбоорлорун  даярдоого катышат жана сунуштарды киргизет;
 • төраганын буйруктарынын жана бөлүмдүн функциясына кирген маселелер боюнча жана башка кызматтык документтердин жана каттардын, протоколдордун, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин токтомдорунун, аудитордук жана башка иш чараларды жүргүзүү маселеси боюнча тескөөчү документтердин  долбоорлорун даярдайт;
 • белгиленген тартипте бөлүмдүн ишинин жыйынтыгы боюнча тартип жазасын берүү, материалдык дем берүү чараларын көрүү жөнүндө бөлүмдүн кызматкерлеринин ишинин жыйынтыктары боюнча сунуштарды киргизет;
 • тиешелүү түзүмдүк бөлүмгө белгиленген отчеттуулукту түзөт жана берет;
 • Эсептөө палатасынын жылдык иши жөнүндө отчётко киргизүү үчүн, белгиленген тартипте маалымат берет.   

Набитаева Эльмира Усеновна - бөлүм башчысы

Байланыш маалыматтары: 323588, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Түзүмдүк бөлүмдүн милдеттери

 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык, Эсептөө палатасынын каржы-чарбалык ишин эсепке алууну уюштуруу;  
 • жыл боюнча Эсептөө палатасынын  бюджетинин,  борбордук аппаратынын, ошондой эле аймактык бөлүнүштөрүнүн чыгымдар сметаларынын  долбоорун түзүү жана чыгымдар сметаларынын аткарылышынын жүрүшүнө дайыма контролдоону жүргүзүү;
 • бюджеттик каражаттарды натыйжалуу жана үнөмдүү пайдалануу, акча каражаттарынын, материалдык баалуулуктардын үнөмдүү жана туура чыгымдалышышына жана мамлекеттик менчиктин сакталышынын камсыздалышына контролдоону жүргүзүү;
 • Эсептөө палатасынын ишин материалдык-техникалык жана маалыматтык (ИТ) жактан камсыздоо.

Түзүмдүк бөлүмдүн функциялары

 • борбордук аппаратта эсепти жана отчеттуулукту жүргүзүү жана  эсеп жана отчеттуулук жаатында аймактык бөлүнүштөрдүн ишин координациялоо, ошондой эле методикалык жетекчиликти жүргүзөт;
 • борбордук аппаратты жана аймактык бөлүнүштөрдү күтүү боюнча чыгымдар бюджетинин долбоорун белгиленген тартипте түзүү жана берүү, аймактык бөлүнүштөр боюнча чыгымдар сметасын бекитүүгө алып чыгуу жана аларга жеткирүү, аймактык бөлүнүштөрдү каржылоону камсыздайт;
 • негизги фонддордун, товардык-материалдык баалуулуктардын, акча каражаттарынын, эмгек акы боюнча эсептөөлөрдү, салыктарды кошуп эсептөөнү жана чегерүүнү, Социалдык фондго чегерүүлөрдү жана кызматкерлер, жабдуучулар жана подрядчылар менен эсептешүүлөрдү жүргүзөт;
 • Эсептөө палатасынын борбордук аппаратын жана аймактык бөлүнүштөрүнүн штаттык жүгүртмөсүн түзөт; 
 • борбордук аппарат боюнча баланстарды, бухгалтердик жана статистикалык отчётторду жана Эсептөө палатасынын аймактык бөлүнүштөрү боюнча жыйынтыкталган отчётторду түзөт жана берет; 
 • Эсептөө палатасынын карамагында турган мамлекеттик менчиктин сакталышына, каржылоого (бөлүнгөн каражаттарга) ылайык, акча каражаттарынын жана материалдык баалуулуктардын үнөмдүү пайдаланылышына жана белгиленген тартипте аларга киргизилген өзгөртүүлөрдү эске алуу менен,   бюджет боюнча бекитилген чыгымдар сметасы боюнча алардын максаттуу багытталышына контролдоону жүргүзөт;
 • кассалык жана эсептешүү тартибинин так сакталышын, бухгалтердик документтердин талаптагыдай тартипте сакталышын камсыз кылат; 
 • бөлүмдүн милдеттеринен улам, Эсептөө палатасынын ишин жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизет;  
 • кызматкерлерди материалдык-техникалык жана маалымат (ИТ) каражаттары менен камсыз кылат;
 • Эсептөө палатасынын ишин маалыматтык-техникалык жактан коштоону камсыз кылат; 
 • имараттарды жана жайларды өрткө каршы коргоо жана өндүрүш санитариясынын ченемдерине жана  эрежелерине ылайык, талаптагыдай абалда камсыз кылуу жана чарбалык тейлөө, аларда жабдуулардын оң иштешин (жаркы берүүчү, жылуулук системасы, желдеткич ж.б.)контролдоочу  бөлүнүш жайгашкан; 
 • жылуулук жана электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууну, суунун чыгымдоону жана алардын чыгымдары боюнча отчёттордун берилишин контролдоо; 
 • жайларды оңдоо,  оңдоо, абаттоо, жашылдандыруу,  аймакты тазалоо, имараттын фасаддарын майрамдык көркөмдөп жасалгалоо иштеринин сапатын контролдоо;
 • белгиленген тартипте негизги каражаттарды, материалдык баалуулуктарды сатып алуу боюнча конкурстарды өткөрүүнү уюштурат;
 • өткөрүлгөн конкурстардын жыйынтыктары боюнча контракттарды жана келишимдерди даярдайт, келишимдерге жана контракттарга карата кошумча макулдашууларды түзөт;
 • транспорттук камсыздоону уюштурат;
 • бөлүмгө жүктөлгөн милдеттер алкагында Эсептөө палатасынын тескөөчү документтеринин долбоорлорун,  Эсептөө палатасынын отурумуна материалдарды даярдайт жана  катышат;
 • жарандардын кайралууларына жоопторду даярдайт.

Джайлообаева Гульмира Шакирбаевна - бөлүм башчысы

Байланыш маалыматтары: 323578, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Түзүмдүк бөлүмдүн милдеттери

 • Эсептөө палатасынын аудитордук ишинин узак мөөнөттүү жана жылдык пландарынын долбоорлорун даярдайт жана аткарылышына мониторинг жүргүзүү;
 • Эсептөө палатасынын аудитордук ишинин жыйынтыктары боюнча кварталдык жана жылдык статистикалык отчётторду даярдоо;
 • Эсептөө палатасынын жазма буйруктарын жана сунуштарын аткаруу боюнча кварталдык жана жылдык отчётторду даярдоо;
 • Эсептөө палатасынын иши жөнүндө жылдык отчёттун долбоорун  даярдоо.

Түзүмдүк бөлүмдүн функциялары

 • Эсептөө палатасынын аудитордук ишинин узак мөөнөттүү жана жылдык пландарын иштеп чыгуу боюнча ишти уюштурат жана координациялайт; 
 • Эсептөө палатасынын стратегиялык өнүгүү планын иштеп чыгууга катышат;
 • Эсептөө палатасынын аудитордук ишинин узак мөөнөттүү жана жылдык пландарынын узак мөөнөттүү жана жылдык долбоорлорун даярдайт жана Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин кароосуна алып чыгат;   
 • Борбордук аппарат тарабынан жүргүзүлгөн аудиттердин жыйынтыктарына статистикалык каттоо жүргүзөт;
 • Аймактык бөлүнүштөрдүн аудитордук иши жөнүндө кварталдык отчётторду кабыл алат жана жалпы отчёт түзөт;
 • Түзүмдүк жана аймактык бөлүнүштөрдөн жазма буйруктардын жана сунуштардын аткарылышы боюнча кварталдык отчётторду кабыл алат жана жалпы отчётту түзөт;
 • Эсептөө палатасынын иши жөнүндө жылдык отчётту түзүү жана Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңеши тарабынан бекитүү боюнча ишти уюштурат; 
 • Төраганын тапшырмасын, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин, бөлүмдүн компетенциясына кирген   маселелер боюнча аппарат жетекчисинин чечимдерин аткарат; 
 • Бөлүмдүн функцияларынан келип чыккан маселелер боюнча юридикалык жана жеке жактардын кайрылуулары боюнча жоопторду карайт жана даярдайт;   
 • Эсептөө палатасынын ишин уюштурууга жана методология боюнча ченемдик-укуктук актыларды иштеп чыгуу жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштарды даярдоого катышат да сунуш киргизет;  
 • Төраганын буйруктарынын жана Эсептөө палатасынын жана башка тескөөчү документтердин, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин токтомдорунун, протоколдордун, каттардын жана башка  бөлүмдүн функцияларынан келип чыккан маселелер боюнча жана башка кызматтык документтердин долбоорлорун даярдайт; 
 • Бөлүмдүн ишинин жыйынтыгы боюнча тартип жазаларын берүү, материалдык дем берүү чараларын көрүү жөнүндө бөлүмдүн кызматкерлеринин ишинин жыйынтыгы боюнча сунуштарды белгиленген тартипте алып чыгат.

Сейитбекова Мендиаим Калдыбаевна- бөлүм башчысы

Байланыш маалыматтары: 323814, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Түзүмдүк бөлүмдүн милдеттери

 • Эсептөө палатасынын ишин укуктук жактан колдоо;
 • Эсептөө палатасынын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, ошондой эле сот жана башка органдарда жана мекемелерде анын кызыкчылыгын коргоо;    
 • бөлүмдүн комптетециясына кирген  маселелер боюнча укук коргоо органдары жана сот органдары менен өз ара өз ара аракеттенишүүнү жүзөгө ашыруу; 
 • Эсептөө палатасынын ишин жакшыртууга багытталган ченемдик-укуктук актыларды, жергиликтүү актыларды жана тескөөчү документтерди иштеп чыгуу боюнча ишти аткаруу;
 • укукту колдонуу практикасы маселелери боюнча маалымдоо жана аналитикалык маселелерди даярдоо.
 • Эсептөө палатасынын ишин укуктук жактан колдоо;
 • Эсептөө палатасынын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, ошондой эле сот жана башка органдарда жана мекемелерде анын кызыкчылыгын коргоо;    
 • бөлүмдүн комптетециясына кирген  маселелер боюнча укук коргоо органдары жана сот органдары менен өз ара өз ара аракеттенишүүнү жүзөгө ашыруу; 
 • Эсептөө палатасынын ишин жакшыртууга багытталган ченемдик-укуктук актыларды, жергиликтүү актыларды жана тескөөчү документтерди иштеп чыгуу боюнча ишти аткаруу;
 • укукту колдонуу практикасы маселелери боюнча маалымдоо жана аналитикалык маселелерди даярдоо.

Түзүмдүк бөлүмдүн функциялары

 • бөлүмдүн ишин пландайт;
 • бөлүмдүн карамагында турган маселелер боюнча кызматтык документтерди даярдайт;
 • жарандардын кайрылууларын, мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын суроо-талаптарын кароого катышат жана карайт, алар боюнча жоопторду даярдайт;
 • отчётторду даярдайт жана берет, ошондой эле Эсептөө палатасынын отчётторун даярдоого катышат; 

Аудитордук иш чараларды ишке ашыруу чөйрөсүндө:  

 • аудитордук иш чараларды пландоого укуктук экспертиза жүргүзөт (мыйзамдуулук жана Эсептөө палатасынын ыйгарым укугун жайылтуу предметине); 
 • зарылчылыкка жараша аудитордук иш чараларды укуктук колдоону жүргүзөт (аудиттин негизделген корутундулары үчүн, укук ченемдерин колдонуу боюнча консультацияларды берүү бөлүгүндө);
 • Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешине чыгарылган токтомдордун, жазма буйруктардын, сунуштардын жана корутундулардын долбоорлоруна укуктук экспертиза жүргүзөт; 
 • аудит объекттеринин каршы пикирлерин кароого катышат, алар боюнча корутунду берет; 
 • зарылчылыкка жараша, аудитордук иш чаралардын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы кенемтелерди, кемчиликтерди четтетүү, жакшыртуу боюнча сунуштарды даярдайт.

Жергиликтүү (ички) ченем чыгаруу жана уюштуруучу-тескөөчү документтердин мыйзамдуулугун камсыздоо  чөйрөсүндө:

 • Эсептөө палатасынын ченемдик-укуктук актыларын, жергиликтүү ченемдик актыларын, тескөөчү документтерди (регламентти, нускаларды, жоболорду ж.б.) иштеп чыгат жана иштеп чыгууга катышат; 
 • Эсептөө палатасынын жооптуу адамдары, түзүмдүк бөлүнүштөрү тарабынан берилген  укуктук-ченемдик актылардын, жергиликтүү ченемдик актылардын долбоорлоруна укуктук экспертиза жүргүзөт; 
 • Эсептөө палатасынын төрагасына кол коюуга киргизилүүчү буйруктардын долбоорлорунун жана башка тескөөчү документтердин колдонуудагы мыйзамдарга туура келишине текшерүү жүргүзөт. Көрсөтүлгөн документтер колдонуудагы мыйзамга туура келбеген учурда, тиешелүү маселени мыйзамдуу чечүү боюнча сунуштарды жетекчиликке берет;
 • экспертизага берилген документтерге корутунду даярдайт;
 • Эсептөө палатасынын жергиликтүү ченемдик актыларын жана башка тескөөчү документтерди кабыл алуу, өзгөртүү, толуктоо же токтотуу жөнүндө сунуштарды даярдайт.

Укуктук – келишим иши чөйрөсүндө:

 • Эсептөө палатасынын атынан түзүлгөн  келишимдердин, макулдашуулардын, контракттардын долбоорлорун иштеп чыгат жана алардын Эсептөө палатасынын кызыкчылыгына,   мыйзамга туура келээрине  укуктук экспертиза жүргүзөт, эскертүүлөрдү, корутундуларды даярдайт; келишимдерди, макулдашууларды түзүү боюнча Эсептөө палатасы тарабынан жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөргө катышат.

Мыйзамды түшүндүрүү жана укуктук колдоо көрсөтүү чөйрөсүндө:

 • Эсептөө палатасынын укуктук билимин жогорулатуу боюнча иш чараларды ишке ашырууга катышат;   
 • Эсептөө палатасынын ишинин чөйрөсүндөгү укуктук маселелер боюнча кызматкерлерге консультация берет.  

Эсептөө палатасынын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо чөйрөсүндө:  

 • Эсептөө палатасынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо максатында Кыргыз Республикасынын сот органдарында өкүл болот;  
 • Эсептөө палатасынын дарегине келип түшкөн доолорго талдоо жүргүзөт жана андан улам, Эсептөө палатасынын ишин жакшыртуу жөнүндө маселелерди жетекчилик алдына коюу үчүн, соттук талаш-тартыштардын жыйынтыктарын жалпылайт;
 • талаптарды, доолорду, доо менен талаптарды чакырып алууларды  доо иши менен байланышкан жана башка документтерди  тутумдаштырылган каттоону  жана  сактоону жүргүзөт.

Укук коргоо жана сот органдары менен өз ара аракеттенишүү чөйрөсүндө: 

 • белгиленген тартипте укук коргоо органдарынын кароосуна жөнөтүлгөн аудиттин материалдарына жана аткарууга келип түшкөн суроо-талаптарга укуктук экспертиза жүргүзөт;
 • тиешелүү өз ара аракеттенишүүнү уюштурат, талдоо жүргүзөт жана  жөнөтүлгөн аудит материалдарын кароонун жыйынтыгы боюнча жалпылайт, керектүү маалыматтарды, обзорлорду жана башка аналитикалык материалдарды түзөт жана аларды жетекчиликке жеткирет;
 • белгиленген мыйзам тартибинде укук коргоо органдарынын көрсөтмөлөрүн, сот органдарынын аныктамаларын карайт;
 • келип түшкөн жана жөнөтүлгөн аудит материалдарын жана аларды кароо менен байланышкан жана башка документтерди  тутумдаштырып каттоону жүргүзөт;
 • өз ара аракеттенишүү маселелери боюнча маалымдоо жана аналитикалык материалдарды даярдайт;
 • Эсептөө палатасынын иши жөнүндө маалыматка жетүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоо алкагында:
 • Эсептөө палатасынын тиешелүү документтерин жарыялоого багытталган, бөлүмдөрдүн иши жөнүндө маалыматтардыөз убагында даярдоону камсыздайт жана белгиленген тартипте   Интернет тармагындагы расмий сайтка жайгаштыруу үчүн пресс-катчыга берет. 

Абакирова Бактыгул Кубанычбековна - бөлүм башчысы

байланыш маалыматтары: 325358, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Түзүмдүк бөлүмдүн милдеттери

 • Эсептөө палатасын кесипкөй адистер менен  камсыздоого, кадрларды тандоого, туура жайгаштырууга, окутууга, квалификациясын жогорулатууга, кадр резервдерин түзүүгө, пайдаланууга жана өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик кадыр саясатын жүргүзүү; 
 • адам ресурстарын башкарууну өнүктүрүү жана кадырларды башкаруу, штаттык санды жана түзүмдү оптималдоо тандоого, Эсептөө палатасынын максаттуу комплекстүү саясатын иштеп чыгууга катышуу;
 • кызматтык документтерди мамлекеттик тилге которууну камсыздоо;  
 • бөлүмдүн функцияларына тиешелүү маселелер боюнча Эсептөө палатасынын төрагасынын жана аппаратынын жетекчисинин буйруктарын жана тапшырмаларын аткарууну камсыз кылуу

Түзүмдүк бөлүмдүн милдеттери

 • бош кызмат ордуна конкурстук тандоону өткөрүүнү уюштурат жана мамлекеттик кызматчыларды кызматтык жылдыруу маселеси боюнча сунуштарды киргизет;
 • кызматкерлерди кызматка дайындоодо, ротациялоодо (которуу) жана ээлеген кызматынна бошотууда документтерди тариздейт;
 • карьералык пландоо боюнча ишти жүзөгө ашырат;
 • кадрлардын резервин түзөт жана аны жүргүзөт;
 • кадрларды тандоону жана эсепке алууну уюштурат, кадр маселелери боюнча иш кагаздарын жүргүзөт;
 • эмгек тартибин камсыз кылуу, баалоо жана конкурстарды өткөрүү менен байланышкан иштерди уюштурат;
 • мамлекеттик жарандын кызматты жана муниципалдык кызматты өтөөгө байланышкан чектөөлөрдү сактоону камсыз кылат;
 • кызматчылар тарабынан декларацияларда көрсөтүлгөн маалыматтарга алгачкы баалоо жүргүзүүнү (верификация, валидация) камсыз кылат;
 • кадрларды окутуу, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу боюнча ишти уюштурат;
 • кызматчылардын ишинин натыйжалуулугун баалоо боюнча ишти уюштурат;
 • кызматчыларды жүйөлөштүрүү тутумун иштеп чыгуу боюнча сунуштарды киргизет;
 • кызматчыларды ротациялоо схемасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча ишти жүзөгө ашырат;
 • кызыкчылыктардын кагылышуусун алдын алуу, аныктоо жана чечүү боюнча чараларды жүзөгө ашырат;
 • көзөмөлдөнгөн иш чөйрөсүн жөнгө салуучу, Эсептөө палатасынын тескөөчү документтерин жана ченемдик-укуктук, жергиликтүү актыларынын долбоорун иштеп чыгат; 
 • Эсептөө палатасынын уюштурулган түзүмүн жакшыртуу боюнча иштерди уюштурат жана жүргүзөт; 
 • иштеп жаткан кадрлардын курамы, ошондой эле кадрлар резервине киргизилген адамдар жөнүндө маалыматтар базасын түзөт жана жүргүзөт;
 • мамлекеттик кызматты өтөө, кадырлар иштөө, кадрлардын сапаттуу курамы жөнүндө отчётторду статистикалык жана башка отчётторду түзөт жана өз убагында берет; 
 • Эсептөө палатасынын сыйлыктарына, мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын сыйлыктарына, мамлекеттик сыйлыктарга карата керектүү материалдарды чогултууну уюштурат жана материалдарды тариздейт жана аларды каттайт;
 • мамлекеттик кызматчыларга мамлекеттик ченди ыйгаруу жана кызматкерлердин иш сиажын эсептөө үчүн документтерди даярдайт;
 • кызматкерлерди окутуу муктаждыгына жана кызматкерлердин квалификациясын жогорулатууга талдоо жүргүзөт;
 • кадрларды окутуу жана квалификациясын жогорулатуунун жыл сайынкы планын иштеп чыгат жана ишке ашырууну камсыздайт, Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин ишинин жыйынтыгы боюнча окутуу таасирин изилдейт; 
 • мамлекеттик кызматчылардын ант берүүсүн жана кайрадан жумушка кабыл алынган кызматкерлердин адаптациялоо процессин уюштурат;
 • кадр маселеси боюнча иш кагаздарын жүргүзөт жана бөлүмдүн иш номенклатурасын иштеп чыгат;
 • жеке курам, сыйлоо жана тартиптик жаза берүү, эмгек өргүү, Эсептөө палатасынын жетекчилигинин командировкалары, кызматкерлерди окутуу маселелери боюнча буйруктардын долбоорлорун даярдайт жана аларды каттайт, ошондой эле аткаруучуларга жеткирет; 
 • эмгек китепчелерин тариздейт, сактайт жана берет, аларга керектүү жазууларды өз учурунда киргизет;
 • кызматкерлердин өздүк  көктөмөлөрүн түзөт жана өз убагында толуктайт;  
 • бөлүнүштөрдүн жетекчилеринин сунуштары боюнча кызматкерлердин эмгек өргүү графиктерин түзөт, аны профсоюз комитети менен макулдашат, Эсептөө палатасынын төрагасы бекитет жана анын аткарылышын контролдойт; 
 • кызматтык күбөлүктөрдү тариздейт, аларга эсеп жүргүзөт жана Эсептөө палатасынын кызматкерлерине берет;
 • Эсептөө палатасынын кызматкерлерине дипломатиялык жана кызматтык паспорттордун берилишине жана өткөрүлүшүнө каттоо жүргүзөт;
 • Эсептөө палатасынын төрагасынын буйруктарын белгиленген тартипте каттайт, аткаруучуларга жөнөтөт жана сактайт; 
 • Эсептөө палатасынын төрагасынын буйруктардын жана аппарат жетекчисинин бөлүмдүн функциясына тиешелүү маселелер боюнча тапшырмаларынын аткарылышын контролдоону камсыздайт; 
 • кадрлардын жыйынтыкталган жайгаштыруусун жана убакытты эсепке алуу табелин даярдайт;
 • мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын суроо-талаптарын жана жарандардын кайрылууларын карайт жана аларды кароого катышат;  
 • Эсептөө палатасында түзүлгөн кызматтык документтерди мамлекеттик тилге которууну  жүзөгө ашырат; 
 • Эсептөө палатасынын аймактык бөлүнүштөрүнүн иш кагаздарын мамлекеттик тилге которуу боюнча ишти уюштурат;
 • мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана мамлекеттик тилдеги документтерге лингвистикалык экспертиза жүргүзүү боюнча иштерди аткарат;
 • жетүү мүмкүнчүлүгүн алуу боюнча кызматкерлерге материалдарды тариздейт;
 • Эсептөө палатасынын борбордук аппаратынын жашыруун иш кагаздарын жүргүзөт;  
 • Кыргыз Республикасынын Кадр кызматынын жана Эсептөө палатасынын расмий сайтына  жайгаштыруу үчүн,  бөлүмдүн тиешелүү документтерин белгиленген тартипте даярдоону жана жөнөтүүнү камсыздайт; 
 • Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин отурумуна, бөлүмдүн кароосунда турган маселелер боюнча жүргүзүлгөн комиссиянын жана жумушчу топторунун отурумдарына, кеңешмелерге катышат;
 • кызматкерлердин иш-аракети жөнүндө маалымкат берет;
 • Бөлүмдөрдүн жетекчилери менен бирге, ички эмгек күн тартибинин эрежелерин кызматкерлердин аткарышын контролдойт.

Балбаков Турмушбек Айдралиевич - бөлүм башчысы

Байланыш маалыматтары: 323612, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Түзүмдүк бөлүмдүн милдеттери

 • мамлекеттик аудитти жүргүзүүнүн   натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча сунуштарды талдайт жана иштеп чыгат;  
 • аудиттин жогорку органдарынын (ISSAI) эл аралык стандарттарына шайкеш келтирүү негизинде мамлекеттик аудитти жүргүзүүнүн методологиясын жайылтуу жана иштеп чыгууну жана жаңыртууну уюштуруу;
 • аудиттин сапатын контролдоону уюштурууну камсыздоо;
 • эсептөө палатасынын кызматкерлеринин кесиптик өнүгүү жана окутуу багыттарын жана ички жол-жоболорго ылайык, Эсептөө палатасынын кызматкрелерин үзгүлтүксүз окутуу жана сертификациялоо боюнча иш чараларды өткөрүүлөргө катышуусун аныктоо;  
 • чет өлкөлүк аудиттин (финансылык контролдоонун) жогорку органдары жана алардын уюмдары (ИНТОСАИ, АЗОСАЙ, ЭКОСАИ, КМШ мүчө мамлекеттеринин финансылык контролдоонун жогорку органдарынын жетекчилер Кеңеши) жана эл аралык уюмдар менен кызматташуунун ишке ашыруу боюнча уюштуруу.

Түзүмдүк бөлүмдүн функциялары

 • Эсептөө палатасынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн аудиттердин сапатын жогорулатуу боюнча сунуштарды киргизет;
 • аныкталган бузуулардын пайда болуу себептерине талдоо жүргүзөт жана кыянаттык менен пайдаланууну, мамлекеттик финансы тартибин бузууну алдын алуу боюнча сунуштарды иштеп чыгат;  
 • мамлекеттик бийлик органдарынын жана башка уюмдардын суроо-талаптарына, ошондой эле жарандардын кайрылууларына корутундуларды, жоопторду, консультацияларды жана сунуштарды даярдоону жүзөгө ашырат;
 • Эсептөө палатасынын иши жөнүндө жылдык отчётту даярдоого катышат;  
 • эки тараптуу жана көп тараптуу негиздерде чет өлкөлөрдүн жогорку аудит органдары, эл аралык уюмдар менен Эсептөө палатасынын кызматташуу пландарын иштеп чыгууну, координациялоону жана жүзөгө ашырууну камсыздайт;  
 • Эсептөө палатасынын расмий эл аралык байланыштар алкагында иш чараларды протоколдук камсыздайт;
 • Эсептөө палатасынын төрагасы, Эсептөө палатасынын кызматкерлери жана делегациясы чет элдик командировкаларга чыкканда, визаларды жана башка керектүү документтерди тариздөөгө колдоо көрсөтөт;   
 • мамлекеттик аудит чөйрөсүндө кесиптик өнүгүү жана окутуу стратегиясын иштеп чыгууга катышат;
 • Эсептөө палатасынын кызматкерлерин үзгүлтүксүз окутуу жана сертификациялоо боюнча окутууну уюштуруу жана өткөрүү үчүн, окуу пландарын, материалдарды, тесттерди иштеп чыгууга катышат;   
 • эл аралык уюмдар, мамлекеттик органдар, кесиптик аудитордук жана башка уюмдар менен макулдашуулардын жана келишимдердин долбоорлорун иштеп чыгат жана аларды каттоону жана сактоону камсыздайт;
 • Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин токтомдорун, төраганын буйруктарынын долбоорлорун жана башка тескөөчү документтерди, бөлүмдүн ыйгарым укугуна кирген маселелер боюнча жана башка кызматтык документтерди, каттардын долбоорлорун даярдайт;  
 • тиешелүү түзүмдүк бөлүнүштөргө белгиленген тартиптеги отчётту түзөт жана берет;
 • Эсептөө палатасынын иши жөнүндө отчётко кошуу үчүн, жыл ичиндеги маалыматтарды белгиленген тартипте даярдайт;
 • интернет тармагындагы расмий сайтка жайгаштыруу үчүн, бөлүмдүн иши жөнүндө маалыматты өз учурунда даярдоону берүүнү камсыз кылат.

 

Осмонов Нурпаис Бабакулович - аппарат жетекчиси

Байланыш маалыматтары: 323886, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2004-жылдын 13-августу № 117

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө 

24-статья. Эсептөө палатасынын аппаратынын жана аймактык бөлүмүнүн жетекчиси

 2. Эсептөө палатасынын аппаратынын жана аймактык бөлүмүнүн жетекчиси Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаты боло албайт, окутуучулук, илимий жана башка чыгармачылык иштен тышкары ишкердик кылып жана башка акы төлөнүүчү ишти жүргүзө албайт.

 3. Аппараттын жетекчиси аппараттын ишине жетекчиликти ишке ашырат жана анын ишин уюштурат, Эсептөө палатасынын төрагасынын тапшырмаларын аткарат.