Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

 КРнын Эсептөө палатасынын жаңы дайындалган кызматкерлерин адаптациялоо максатында, КРнын Эсептөө палатасынын тажрыйбалуу адистеринин ичиндеги тренерлер тарабынан, 2023-жылдын 9-июнунда техникалык окутуунун бекитилген программасы боюнча тренинг өткөрүлдү.

      Бул окутуу программасы Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын ишинин өзгөчөлүгүнө байланыштуу, төмөнкүдөй  актуалдуу темаларга басым жасалган: шайкештик аудити боюнча колдонмону, финансылык аудити боюнча колдонмону, жергиликтүү бюджеттерге аудит жүргүзүү боюнча колдонмону жана бузуулардын электрондук классификаторун практикада колдонуу.

       Окутуунун жүрүшүндө жаңы дайындалган кызматкерлерге аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудит жүргүзүүнү уюштуруу процесси жана тобокелдиктерди баалоону жана аудитордук тандоону изилдөө боюнча кеңири маалымат берилди.

       Мындан тышкары, КРнын Эсептөө палатасында Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө жобо, электрондук документтердин тутумдарын жана эсепке алууларын уюштуруу жана архивге өткөрүү үчүн көктөмөлөрдү түзүү, ошондой эле мамлекеттик кызматта мамлекеттик тилди билүү деңгээлин жогорулатуу.  

Ошондой эле, КРнын Президентинин 2020-жылдын 18-декабрындагы №64 “КРнын мамлекеттик башкаруусуна санариптик технологияларды киргизүүнү активдештирүү боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө” Жарлыгын ишке ашыруу үчүн, реалдуу убакыт режиминде жаңы кызматкерлер үчүн “Infodocs” электрондук документ жүгүртүү тутумунда (ЭДЖТ) авторизация жүргүзүлүүдө, ЭДЖТ интерфейси документтерди тариздөө боюнча ЭДЖТда практикалык иш принциби көрсөтүлдү.