Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Аудиттин жогорку органдарынын Азиялык уюму (АЗОСАИ/ASOSAI) –   Аудиттин жогорку органдарынын эл аралык уюмунун (ИНТОСАИ)    регионалдык тобунун бири болуп эсептелет.  АЗОСАИ 11 мүчөсү менен 1979-жылы негизделген. Учурда мүчөлөрүнүн саны 46 аудиттин жогорку органына чейин өскөн.

            1979-жылдын майында Индиянын Нью-Дели шаарында Ассамблеянын жана Башкаруучу Кеңештин биринчи отуруму болгон. Ассамблеяда ASOSAIнин эрежелери жана жоболору жактырылган.

 

 АЗОСАИнин максаты болуп, төмөндөгүлөр эсептелет:   

  • Мамлекеттик аудит жаатында идеяларды жана тажрыйбаларды алмашуу аркылуу, уюмдар-мүчөлөр ортосунда кызматташууга жана өз ара түшүнүүгө жардам берүү;
  • Алардын сапатын жана натыйжалуулугун жогорулатуу максатында,окутуу жана үзгүлтүксүз билим берүү үчүн, мамлекеттикаудиторлорду мүмкүнчүлүк менен камсыздоо;
  • Мамлекеттик аудит жаатында дүйнөнүн башка бөлүгүндөгү мекемелер менен регионалдык байланыш жана маалымат борбору катары кызмат кылуу;
  • Регионалдык топтун жана уюмдун тиешелүү мүчөлөрүнүн, аудиторлордун арасында мамлекеттиккызматта тыгыз кызматташууга жана боордоштукка жардам берүү.

АЗОСАИнин функциясы:

  • изилдөөлөрдү сыйлоо жана алга жылдыруу жана аудит жана чектеш жааттардагы кесиптик макалаларды жана илимий иштерди жарыялоо;
  • мамлекеттик аудит жаатында идеялар жана тажрыйбаларды алмашуу үчүн, конференцияларды жана семинарларды уюштуруу;
  • башка функцияларды аткаруу, алар уюмдун максатына ылайык талап кылынышы мүмкүн.

 

  АЗОСАИнин түзүмүнө   Ассамблея, Башкармалык, Катчылык жана аудитордук комитет кирет.

Ассамблея  Уюмдун бардык мүчөлөрүнөн турат жана үч жылда бир жолу чогулат. Ар бир Ассамблея белгилүү бир тематикага багытталган жана эл аралык семинар бирге өткөрүлөт, анда, Ассамблеянын темасы же темачалары талкууланат.

Төрага ФКЖОнун төрагасы болуп эсептелет, анда акыркы кезектеги Ассамблея өткөрүлгөн.

  АЗОСАИнин катчылыгын Башкы катчы жетектейт, ал  Ассамблея тарабынан шайланат.     Катчылык  Секретариат АЗОСАИге административдик колдоо көрсөтөт жана уюмдун финансылык аспекттерин башкарат.

 АЗОСАИнин катчылыгы үч жылдык мөөнөт менен иштейт, ал эки жолу (9 жылга чейин) узартылышы мүмкүн.

 

Аудит боюнча комитет Ассамбеля тарабынан шайланган  эки мүчөсүнөн турат.  Комитет уюмдун эсебинен ар бир үч жылда аудит өткөрөт жана өзүнүн баяндамасын Ассамбеляга берет.