Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Аудиттин жогорку органдарынын эл аралык уюму (ИНТОСАИ/INTOSAI) —

БУУ өлкөлөрүндөгү аудиттин жогорку органдарын бириктирген эл аралык уюм.  1953-жылы негизделген. Анын мүчөлөрү 192 аудиттин улуттук жогорку органдарынан турат.

 

  ИНТОСАИнин негизги уюмдары болуп, төмөндөгүлөр эсептелет:  

 • ИНТОСАИнин эл аралык конгресси.

ИНТОСАИнин жогорку органы болуп,   ИНТОСАИнин конгресси эсептелет.  Жылына 3 жолу чогулат.

 • ИНТОСАИнин Аткаруу комитети
 • ИНТОСАИнин Башкы катчылыгы.

 

Регионалдык жумушчу топтору:

 • Латын Америкасынын жана Кариб регионунун аудиттин жогорку органдарынын уюмдары (OLACEFS), 1965-жылы түзүлгөн;
 • Аудиттин жогорку органдарынын африкалык уюму(AFROSAI), 1976-жылы түзүлгөн;
 • Аудиттин жогорку органдарынын араб уюму(ARABOSAI), 1976-жылы түзүлгөн;
 • Аудиттин жогорку органдарынын азиялык уюму(ASOSAI), 1978-жылы түзүлгөн;
 • Тынч океан регионунун аудиттин жогорку органдарынын ассоциациясы(SPASAI), 1978-жылы түзүлгөн;
 • Кариб регионунун аудиттин жогорку органдарынын уюму (CAROSAI), 1988-жылы түзүлгөн;
 • Аудиттин жогорку органдарынын европалык уюму (EUROSAI), 1990-жылы түзүлгөн.

 

  ИНТОСАИнин стратегиялык максаты:

1-максат – кесиптик стандарттарды өнүктүрүү .
a) Кесиптик стандарттар боюнча комитет

Субкомитеттер:

 • Финансылык аудит жана отчеттуулук боюнча;
 • Шайкештик аудити боюнча;
 • Натыйжалуулук аудити боюнча;
 • Ички контролдоо стандарттары боюнча.

2-максат  – потенциалды күчөтүү
a) Потенциалды күчөтүү боюнча комитет

Субкомитеттер:

 • Биргелешкен аудит боюнча;
 • Абал боюнча бирдей текшерүү боюнча.

Максаттуу топтор:

 • ИНТОСАИнин аудиторлорун кесипкөйлөштүрүү;;

Долбоордук топтор:

 •  SAINT (АЖОнун ак ниеттүүүлүгүн өз алдынча баалоо аспабы)
 • АЖОнун ишин баалоо тутумунун стратегиясы(SAI PMF)
 • Туруксуз кырдаалдагы АЖО
 • Потенциалды күчөтүү боюнча комитеттин жетекчилиги
 • Потенциалды күчөтүү боюнча регионалдык форум

 

3- максат – Билим жана маалыматтык кызматтарды алмашуу 
a) Билим алмашуу боюнча комитет
Төмөндөгүлөр боюнча жумушчу топ:

 •  
 • Маалыматтык технология чөйрөсүндөгү аудит;
 • Экологиялык аудит;
 • Коррупция менен күрөшүү жана акчалардын изин жашыруу;
 • Негизги улуттук көрсөткүчтөр;
 • Баалуулук жана ФКЖО пайдасына;
 • Финансылык модернизациялоо, финансылык рынокту жана уюмдарды реформалоо боюнча;     
 • Кен казуу өнөр жай ишканаларына аудит;
 • Программаларды баалоо;
 •  
 • Көп маалыматтар.

4-максат  – эл аралык уюм катары   ИНТОСАИнин баалуулугун  максималдаштыруу
a) Координациялык комитет

 • ИНТОСАИ жана донорлор менен кызматташуу.

 

  2017-2022-жылдарга ИНТОСАИнин стратегиялык планы

         Стратегиялык план негизги максаттарды жана келечекте ИНТОСАИнин күчү менен колдонмо үчүн, бир нече негизги баалуулуктарды камтыйт. ИНТОСАИ 1953-жылы түзүлгөндөн баштап, бир кыйла ийгиликтерге жетишкендигин таануу жана келечекте жаңы милдеттерди чечүү үчүн уюмду позициялоо менен,  стратегиялык план ошол өткөн ийгиликтерге таянууга багытталган.