Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Жаңылыктар

2020-2021-жылдарга Токтогул районунун айыл округдарынын бюджеттинин аудитинин жыйыйнтыктары

27.01.23

КР Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүнүшү Токтогул районунун 01.01.2020-31.12.2021 мөөнөтүнө айыл округдарынын бюджетинин түзүлүшүнүн жана аткарылышынын шайкеш аудитин жана социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө талдоо жүргүздү.

Мамлекеттик финансылык текшерүү райондук мамлекеттик администрациясында, КР Финансы министрлигинин Токтогул башкармалагында, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жана алардын муниципалдык мекемелеринде өттү.

Аудиторлор 1054,8 миң сомдук каржылык тартип бузуулар аныктаган, анын ичинен: каражаттарды чыгымдоодо 740,8 миң сомдук тартип бузуулар жана кемчиликтер, эмгек акынын негизсиз төлөнүшү – 164,3 миң сомду, товардык-материалдык баалуулуктарды негизсиз эсептен чыгаруу – 7,0 миң сомду, иш сапары боюнча ашыкча төлөөлөр – 64,2 миң сомду, бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу – 196,8 миң сомду, курулуш-монтаждоо иштеринин көлөмүн жана наркын ашыкча көрсөтүү – 257,7 миң сомду, дебитордук карыздарды жаап-жашыруу жана кредитордук карыздарды ашыкча көрсөтүү – 50,8 миң сомду, бюджетке кошумча чегерилген кирешелер – 125,3 миң сомду, Социалдык фондго кошумча чегерилген кирешелер – 188,7 миң сомду түздү.

Текшерүүнүн жүрүшүндө 862,2 миң сом өндүрүлүп, өндүрүлбөй калганы 192,6 миң сомду түздү. Бюджеттин жоготуулары жана резервдери 411,5 миң сомду түздү.

 

2020-2021-жылдарга Москва районунун жергиликтүү бюджеттеринин жана муниципалдык ишканаларынын ишмердүүлүгүнүн аудитинин жыйынтыгы

27.01.23

КР Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча аймактык бөлүнүшү 2020-2021-жылдарга Чүй облусунун Москва районунун жергиликтүү бюджеттерди түзүүсүнө жана аткаруусуна, муниципалдык ишканаларынын ишмердүүлүгүнө жана республикалык бюджетте турган айрым мекемелердин бюджеттеринин аткарылышына шайкеш аудитин жүргүздү.

Бардыгы болуп текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча 10 768,7 миң сом каржылык тартип бузуулар аныкталган, анын ичинен: - акча каражаттарынын жетишсиздиги жана уурдалгандыгы - 20,0 миң сом; каражаттарды чыгымдоодогу тартип бузуулар жана кемчиликтер — 10 277,8 ми сом.

Бюджеттин резервдери жана жоготуулары – 5 410,8 миң сом түздү, анын ичинде: товардык-материалдык баалуулуктар боюнча нормадан тышкары чыгашалар – 1 012,4 миң сом; эмгек акыны төлөөдөгү бузуулар – 1 047,7 миң сом. Рационалдуу эмес колдонулган каражаттар 1 938,9 миң сомго аныкталды.

Аудиттин материалдары КР Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн жыйынында каралды. Текшерилген бардык мекеме-уюмдарга, ишканаларга аныкталган финансылык мыйзам бузууларды жана кемчиликтерди жоюу боюнча көрсөтмөлөр жөнөтүлдү.

Сүлүктү шаарынын мэриясынын 2020-2021-жылдарга бюджетинин аткарылышынын аудитинин жыйынтыгы

27.01.23

КР Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүнүшү Сүлүктү шаарынын 01.01.2020-31.12.2021-жылдагы бюджетти түзүүнүн жана аткаруунун, мэриянын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн сакталышы боюнча шайкеш аудит жүргүздү.

Финансылык текшерүү Сүлүктү шаарынын муниципалитетинде, КР Финансы министрлигинин Сүлүктү шаары боюнча башкармалыгында жана алардын муниципалдык мекемелеринде өттү. Аудиттин жыйынтыгында 780,1 миң сомдук финансылык тартип бузуулар аныкталган, анын ичинде: товардык-материалдык баалуулуктардын жетишсиздиги – 4,5 миң сом, иш сапардык чыгымдардын ашыкча төлөнүшү – 13,8 миң сом, курулуш-монтаждоо иштеринин көлөмүн жана өздүк наркын ашыкча баалоо – 36,6 миң сом, максатсыз пайдаланылган мамлекеттик каражаттар — 709,1 миң сом, бюджетке кошумча чегерилген кирешелер — 16,1 миң сом. Финансылык тартип бузуулардын ичинен 745,7 миң сому калыбына келтирилүүгө тийиш. Текшерүүнүн жүрүшүндө 34,4 миң сом өндүрүлгөн. Мындан тышкары, эмгек акынын негизсиз төлөнүшүнө байланыштуу бюджеттин 60,0 миң сом чыгымы аныкталган.

 

Кара-Кулжа районунун 2020-2021-жылдарга жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджетинин аудитинин жыйынтыгы

26.01.23

КР Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүшүнүн Кара-Кулжа районунун 2020-2021-жылдарга жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджетин түзүүнүн жана аткаруунун сакталышына шайкеш аудит жана социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө талдоо жүргүздү.
Аудитте Кара-Кулжа райондук мамлекеттик администрациясы, Финансы министрлигинин Кара-Кулжа райондук бөлүмү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана алардын муниципалдык мекемелери камтылган. Текшерүүнүн жүрүшүндө 513,7 миң сомдук каржылык тартип бузуулар аныкталган. Анын ичинен: 5,5 миң сомго товардык-материалдык баалуулуктардын жетишсиздиги, 279,5 миң сомдук каражаттарды чыгымдоодогу тартип бузуулар жана кемчиликтер.


Негизсиз эмгек акы төлөө 60,5 миң сомду, материалдык баалуулуктарды жана каражаттарды негизсиз эсептен чыгаруу - 32,7 миң сомду, иш сапардык чыгымдарды ашыкча төлөө – 67,8 миң сомду, бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу – 108,2 миң сомду, дебитордук карыздарды эсепке алууда жашыруу – 10,3 миң сомду, киреше салыгы боюнча кошумча чегерүү 137,6 миң сомду, КР Социалдык фондунун кирешелерине кошумча чегерүү 91,1 миң сомду түзгөн. 


Аныкталган каржылык тартип бузуулардын ичинен 513,7 миң сому калыбына келтирилүүгө тийиш, 481,9 миң сому калыбына келтирилген. Бюджеттин резервдери жана жоготуулары 581,6 миң сомду түздү.