Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Жайыл районунун жергиликтүү бюджетине жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгында - 3 млн  660,9 миң сом финансылык бузуулар аныкталган

2023-жылдын 23-августунда Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн Коллегиясында 2022-жыл аралыгына карата Жайыл районунун жергиликтүү бюджеттеринин түзүлүшүнө жана аткарылышына, муниципалдык ишканаларынын ишине жана республикалык бюджеттеги айрым мекемелердин бюджетинин аткарылышына жүргүзүлгөн шайкештик аудиттин материалдары каралды.

Жайыл районунун жергиликтүү бюджетине жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгында - 3 млн  660,9 миң сом финансылык бузуулар аныкталган, анын ичинде:

 - каражаттарды сарптоодогу бузуулар жана кемчиликтер - 2 784,8 миң сом, алардын ичинен: 

 • эмгек акыны негизсиз төлөөлөр -1 578,7 миң сом;
 • материалдык баалуулуктарды жана акча каражаттарын, анын ичинде эсепке берме суммалардын негизсиз эсептен чыгарылышы - 9,5 миң сом;
 • курулуш-куроо иштеринин көлөмдөрүнүн жогорулатылышы – 305,9 миң сом;
 • мамлекеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу - 66,5 миң сом;
 • эсеп боюнча жашырылган дебитордук жана жогорулатылган кредитордук карыз -890,7 миң сом;

 - бюджеттин кошумча чегерилген кирешелери - 455,0 миң сом, алардын ичинен;

 •  салык жана бажы мыйзамдарын бузуу - 93,1 миң сом;
 •  бюджетке которулууга тийиш болгон ижара акысы - 361,9 миң сом.

- Соцфонддун кошумча чегерилген кирешелери - 421,1 миң сом.

Аныкталган бюджеттин резервдери жана жоготуулары - 7 982,3 миң сом, анын ичинде:

 • эмгек акыны төлөөдөгү мыйзам бузуулар - 598,5 миң сом;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана башка органдар тарабынан колдонуудагы мыйзамдарга карама – каршы келген чечимдердин кабыл алынышына, бюджетти түзүүдө, анын киреше бөлүгүнүн көрсөткүчтөрүн төмөндөтүүгө жана чыгаша бөлүгүнүн көрсөткүчтөрүн жогорулатууга байланыштуу салык, бажы жана башка төлөмдөр жана бюджеттин чыгаша бөлүгү боюнча бюджеттин жоготуулары – 6 123,8 миң сом;
 • бюджеттин башка резервдери жана жоготуулары – 1 260,0 миң сом.

Аныкталган рационалдуу эмес пайдаланылган каражаттар – 1 263,2 миң сом, анын ичинде:

 • ТМБ нормативден ашыкча запастары жана эсетеги каражаттар-1 263,2 миң сом.

Жайыл районунун бардык аудит жүргүзүлгөн мекемелерине, уюмдарына жана ишканаларына аныкталган финансылык бузууларды жана кемчиликтерди жоюу үчүн жазма буйруктар жөнөтүлгөн.

Коллегиянын чечимине ылайык, тиешелүү айылдык кеңештерге карап чыгуу үчүн аудиттин жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар жиберилген.