Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Жаңылыктар

Ысык-Көл облусунун Түп районунун 2020-2921-жылдарга жергиликтүү бюджетинин түзүлүшү жана аткарылышы боюнча жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы

26.01.23

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ысык-Көл жана Нарын облустары боюнча аймактык бөлүнүшү 2020-жылдын 1-январынан тартып 2021-жылдын 31-декабрына чейинки мезгил аралыгында Ысык-Көл облусунун Түп районунун жергиликтүү бюджетинин аткарылышынын жүрүшүнө аудит жүргүзүлдү.

Текшерүүлөрдө бардыгы болуп 5367,9 миң сомдук каржылык мыйзам бузуулар аныкталды, анын 5021,1 миң сомунун орду толуктанууга тийиш, 2210,4 миң сому калыбына келтирилген. Кемчиликтер жана уурдоо 60,5 миң сомду түзсө, каражаттарды чыгымдоодогу тартип бузуулар жана кемчиликтер 5019,0 миң сомду түзгөн.

Аудитте 263,5 миң сомго бюджеттин кошумча чегерилген кирешелери аныкталган, анын ичинен: салык жана бажы мыйзамдарын бузуулар 256,0 миң сомго; бюджетке чегерилген ижара акысы 7,5 миң сомго. Социалдык фонддун кошумча чегерилген кирешеси 24,9 миң сомду түздү. Мындан тышкары, 808,4 миң сомдук бюджеттик резервдер жана жоготуулар аныкталып, 43,9 миң сомдун орду толтурулган.

Түп районунун жергиликтүү бюджетинин түзүлүшү жана аткарылышы боюнча жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы Түп райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын, айыл өкмөттөрдүн, мекемелердин, ишканалардын башчыларынын жана финансы кызматкерлеринин катышуусунда каралды.

Сузак районунун 2020-2021-жылдарга жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджетинин түзүлүшүнүн жана аткарылышынын шайкештик аудитинин жыйынтыгы

26.01.23

Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүнүшү 2020-2021-жылдарга Сузак районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджетин түзүүнүн жана аткаруунун сакталышы боюнча аудит жана социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө талдоо жүргүздү.

Аудит райондук мамлекеттик администрациясын, КР Финансы министрлигинин Сузак башкармалыгын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жана алардын муниципалдык мекемелерин камтыды. Текшерүүлөрдө 2650,9 миң сомго финансылык тартип бузуулар аныкталды, анын ичинен: 18,7 миң сомго товардык-материалдык баалуулуктардын жетишсиздиги, 2338,3 миң сомго акча каражаттарын чыгымдоодогу тартип бузуулар жана кемчиликтер, анын ичинен: негизсиз эмгек акы төлөө 50,2 миң сомду, материалдык баалуулуктарды жана акча каражаттарды негизсиз эсептен чыгаруу - 63,2 миң сомду, иш сапарга кеткен чыгымдарды ашыкча төлөө - 58,3 миң сомду, курулуш-монтаждоо жумуштарынын көлөмүн жана наркын ашыра баалоо - 980,8 миң сомду, бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу — 273,2 миң сомду түздү.

Аныкталган каржылык тартип бузуулардын ичинен 2608,8 миң сому калыбына келтирилүүгө тийиш, текшерүүнүн жүрүшүндө 596,0 миң сом калыбына келтирилген. Ошондой эле бюджеттин 1628,2 миң сомдук резервдери жана жоготуулары аныкталган.

2020-2021-жылдарга Сокулук районунун, Чүй облусунун жергиликтүү бюджеттеринин түзүлүшүнүн жана аткарылышынын, муниципалдык ишканаларынын ишмердүүлүгүнүн шайкештик аудитинин текшерүүнүн жыйынтыгы

24.01.23

Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча аймактык бөлүнүшү Сокулук районунун, Чүй облусунун 01.01.2020-ден 31.12.2021-жылга чейин мөөнөттөгү жергиликтүү бюджеттердин түзүлүшүнө жана аткарылышына, муниципалдык ишканалардын ишмердүүлүгүнө шайкештик аудит жүргүздү.

Сокулук районунда жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгында 23 132,7 миң сомдук каржылык мыйзам бузуулар аныкталган. 780,8 миң сомдук жетишсиздик жана уурдоо аныткалды, каражаттарды чыгымдоодогу тартип бузуулар жана кемчиликтер — 21 431,7 миң сомду, анын ичинен: эмгек акынын негизсиз төлөмдөрү – 3 942,7 миң сомду; материалдык баалуулуктарды жана акча каражаттарын негизсиз эсептен чыгаруу – 5 894,8 миң сомду; курулуш-монтаждоо жумуштарынын көлөмүн ашыра баалоо — 3 213,9 миң сомду; мамлекеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу – 2 260,9 миң сомду;  дебитордук эсептии жаап-жашыруу жана ашыкча көрсөтүлгөн кредитордук карыз – 6 119,4 миң сомду түздү. Ошондой эле бюджеттин кошумча чегерилген кирешелери – 836,2 миң сомго, анын ичинен: салык жана бажы мыйзамдарын бузуу – 117,5 миң сомго; бюджетке чегерилүүчү ижара акысы - 701,8 миң сомго; акциялардын мамлекеттик пакети боюнча дивиденддер – 16,9 миң сомго, Социалдык фонддун кошумча чегерилген кирешеси – 84,0 миң сомго аныкталды.

Мындан тышкары 20 468,9 миң сом суммасында резервдер жана бюджеттик жоготуулар аныкталган. 16 432,3 миң сомдук рационалдуу эмес колдонулган каражаттар аныкталды.

Текшерилген бардык мекемелерге, уюмдарга, ишканаларга аныкталган финансылык мыйзам бузууларды жана кемчиликтерди четтетүү боюнча көрсөтмөлөр жөнөтүлдү.

Ноокен районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 2021-жылга карата аудитинин жыйынтыгы

24.01.23

Ноокен районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 2021-жылга карата бюджетинин түзүлүшү жана аткарылышы боюнча жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы тууралуу ЭПнын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүнүшү билдирди.

Аудит райондук мамлекеттик администрациясын, Каржы министрлигинин Ноокен башкармалыгын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жана алардын муниципалдык мекемелерин камтыды.

Жүргүзүлгөн аудиттерде жалпы суммасы 2180,3 миң сомдук финансылык бузуулар аныкталган, анын ичинде: акча каражаттардын жетишсиздиги 462,7 миң сомду, товардык-материалдык баалуулуктардын жетишсиздиги - 24,8 миң сомду, каражаттарды чыгымдоодогу бузуулар жана кемчиликтер - 1261,2 миң сомду түзгөн, анын ичинен: негизсиз материалдык баалуулуктарды эсептен чыгаруу 71 миң сомго, иш сапарларга кеткен ашыкча чыгымдар 10,9 миң сомго, курулуш-монтаждоо жумуштарынын көлөмүн жана наркын 1069,3 мин сомго ашыра бааланган, 90 миң сомго бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу, дебитордук жана ашыкча кредитордук карыз 20 миң сом, бюджетке 135,3 миң сом кошумча салык, 238,3 миң сом ижаранын кошумча акысы, КР социалдык фондунун кирешесине камсыздандыруу төгүмдөрүн кошумча чегерүү 58 миң сомго аныкталган.                                                Аныкталган каржылык мыйзам бузуулардын ичинен 2180,3 миң сому калыбына келтирилүүгө тийиш болсо, текшерүүнүн жүрүшүндө 595,1 миң сом калыбына келтирилген. Мындан тышкары, бюджеттин 341,8 миң сомдук резервдери жана жоготуулары, анын ичинен 255,4 миң сомго эмгек акы төлөөдө мыйзам бузуулар аныкталган

Ошондой эле 102,8 миң сомдук бюджеттик каражаттарды сарамжалсыз пайдалануу фактылары аныкталган, анын ичинен: пландаштырылган максаттарга жетүүсүз айрым иш-чараларга жумшалган каражаттар 20,0 миң сом, 82,8 миң сомго товардык-материалдык баалуулуктардын ашыкча запасы кеткен.

Ноокен айыл округу боюнча текшерүүнүн материалдары юридикалык баа берүү үчүн Жалал-Абад облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилди.