Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ысык-Көл жана Нарын областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн мамлекеттик инспектору (Г-Б) - 1 бирдик  - административдик мамлекеттик бош кызмат ордун ээлөө боюнча конкурстун төмөндөгү көрсөтүлгөн катышуучулары төмөндөгүдөй график боюнча полиграфта тестирлөөдөн өтүшөт:

Кенен маалымат...

  • Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын пресс-катчысы (Г-Б) - 1 бирдик.

Кенен маалымат...

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн административдик мамлекеттик бош кызмат орду – аймактык бөлүнүштүн уюштуруу бөлүмүнүн эксперти (С-А) - 1 бирдик.

Кенен маалымат...

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Конкурстук комиссиясынын 2019-жылдын 25-июнундагы № 1 протоколуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ысык-Көл жана Нарын областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн  мамлекеттик инспектор кызматына көрсөтүлгөн квалификациялык талаптарга жооп берген төмөндөгү талапкерлерге негизги жана предметтик тесттерди компьютердик тестирлөөдөн өтүүгө уруксат берилди:

Кенен маалымат...

КР ЭП мамлекеттик сектордун, коргонууну, коомдук тартиптин жана коопсуздуктун чыгымдарына аудит жүргүзүү бөлүмү

Кенен маалымат...

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын социалдык жана курчап турган чөйрөлөрдүн чыгымдарына аудит жүргүзүү бөлүмү

Кенен маалымат...

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Экономика тармактарынын чыгымдарына аудит жүргүзүү бөлүмүнүн административдик мамлекеттик бош кызмат ордун ээлөө боюнча конкурстун катышуучуларына БИЛДИРҮҮ

Кенен маалымат...

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Экономика тармагынын чыгымдарына аудит жүргүзүү бөлүмүнүн  мамлекеттик инспектору (Г-Б) - 1 бирдик,  административдик мамлекеттик бош кызмат ордуна конкурстун катышуучулары:

Кенен маалымат...

КР ЭП Ысык-Көл жана Нарын областтары боюнча аймактык бөлүнүшү  Мамлекеттик инспектор (Б-Б) - 1 бирдик

Кенен маалымат...

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ысык-Көл жана Нарын областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн мамлекеттик инспектору (Г-Б) - 1 бирдик  - административдик мамлекеттик бош кызмат ордун ээлөө боюнча конкурстун төмөндөгү көрсөтүлгөн катышуучулары төмөндөгүдөй график боюнча полиграфта тестирлөөдөн өтүшөт:

Кенен маалымат...

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Конкурстук комиссиясынын 2019-жылдын 20-февралындагы № 1 протоколуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ысык-Көл жана Нарын областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн  мамлекеттик инспектор кызматына көрсөтүлгөн квалификациялык талаптарга жооп берген төмөндөгү талапкерлерге негизги жана предметтик тесттерди компьютердик тестирлөөдөн өтүүгө уруксат берилди:

Кенен маалымат...

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 18-декабрындагы №38 протоколуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын административдик мамлекеттик бош кызмат орду- Социалдык жана курчап турган чөйрөлөрдүн чыгымдарына аудит жүргүзүү бөлүмүнүн мамлекеттик инспектору (Г-Б)-1 бирдик, конкурстун катышуучуларынын практикалык тапшырманы аткаруу жыйынтыгы боюнча төмөндөгүдөй чечим кабыл алынды:

Кенен маалымат...

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын административдик мамлекеттик бош кызмат орду- Социалдык жана курчап турган чөйрөлөрдүн чыгымдарына аудит жүргүзүү бөлүмүнүн мамлекеттик инспектору (Г-Б)-1 бирдик, компьютерлик тестирлөөнү өтүүдө 50 пайыздан кем эмес бал алган төмөндөгү талапкерлерге практикалык тапшырманы аткарууга уруксат берилди:   

Кенен маалымат...

          Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн мамлекеттик инспектору- 1 бирдик,  административдик мамлекеттик бош кызмат ордуна конкурстун катышуучулары:

Кенен маалымат...

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 14-декабрындагы № 37 протоколуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн мамлекеттик инспектору (Г-Б)- 1 бирдик,  административдик мамлекеттик бош кызмат ордуна ­конкурстун катышуучуларынын практикалык тапшырмаларды аткаруу жыйынтыгы боюнча төмөндөгүдөй чечим кабыл алынды:

Кенен маалымат...