Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

 

 АЧЫК КОНКУРС ӨТКӨРҮҮ БАСКЫЧТАРЫ  ЖАНА МӨӨНӨТҮ* (АК)

АК этаптары

АКны өткөрүү мөөнөтү

Өткөрүү орду  

Ким өткөрөт

Эскертүү

 

 

I. Мамлекеттик кызматка карата белгиленген  квалификациялык талаптарга ылайык, конкурстун катышуучуларынын документтерин кароо

  Документтерди кабыл алуу аяктагандан кийин, 3 жумушчу күнүнөн кечиктирбестен

 Бишкек шаары,

Исанов көчөсү, 131

 КР Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясы 

 Конкурстун I жана IV этаптарынын жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар   esep.kg сайтына жайгаштырылат

II. Конкурстун катышуучулары үчүн компьютердик тестирлөө (мындан ары - КТ):

 - жалпы мыйзамдарды билүүгө;

 - предметтик мыйзамдарын билүүгө;

 - талапкердин кесиптик маанилүү жеке сапаттарын аныктоо.

 

 

Тестирлөө графигине ылайык,  mkk.gov.kg жана esep.kg сайттарына жайгаштырылат.

Бишкек шаары, Чүй проспектиси 122, №301.

 

 

КР МКК Тестирлөө борбору

 

 

 Жалпы мыйзамдарды билүүгө КТ өтүүдө, 50 пайыздан кем эмес упай топтогон талапкерлер предметтик мыйзамдарды билүүгө КТ өтүү этабына уруксат берилет.

Предметтик мыйзамдарды билүү боюнча КТ өтүүдө 50 пайыздан кем эмес упай топтогон талапкерлерге талапкердин кесиптик маанилүү жеке сапаттарын аныктоо боюнча КТдан өтүүгө уруксат берилет.

 

III. Конкурстун катышуучуларын  полиграфта тестирлөө

 

Тестирлөө графигине ылайык, талапкерлерге билдирүү жөнөтүлөт  (КР ЭП АРББ тарабынан)

 

 (Панфилов көчөсү тарабынан кирет,  “Бейиш” МБ имаратына багыт алуу керек,  КР Өкмөтүнө караштуу ММКФнын жанында).

КР МКК Тестирлөө борбору

 

Кызмат тизмесине ылайык, мамлекеттик кызматка  талапкерлигин койгон талапкерлер полиграфта тестирлөөдөн өтүүгө  жөнөтүлөт

IV. Аңгемелешүү

 

Конкурстук комиссиянын  графигине ылайык, КР Эсептөө палатасынын esep.kg  сайтында жайгаштырылат

 

Бишкек ш., 

 Исанов көч. 131

КР Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясы 

 

КТнын бардык баскычтары боюнча анын жыйынтыгын кошуп аныкталган эң көп упай топтогон бир талапкер маектешүү баскычына киргизилет.

 Эгерде талапкерлер бирдей упай алышса, анда   КТнын бардык этаптары боюнча эң көп упай топтогон  талапкер аныкталганга чейин, алардын ортосунда кайрадан КТ  жүргүзүлөт.

              

 

 

 

Кадрлардын Ички жана улуттук резервинде турган адамдар арасында  (ИК)

КОНКУРС ӨТКӨРҮҮ БАСКЫЧТАРЫ  ЖАНА МӨӨНӨТҮ

 

 

 

ИКнын баскычтары

 

ИКны өткөрүү мөөнөтү

Өткөрүү орду 

Ким өткөрөт 

 Эскертүү

I. Мамлекеттик кызматка карата белгиленген  квалификациялык талаптарга ылайык, конкурстун катышуучуларынын документтерин кароо

 

Документтерди кабыл алуу аяктагандан кийин, 3 жумушчу күнүнөн кечиктирбестен 

Бишкек ш.,

 Исанов көч. 131 

КР Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясы 

 

 

Конкурстун I жана IV этаптарынын жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар   esep.kg сайтына жайгаштырылат

 

II. Конкурстун катышуучулары үчүн  предметтик мыйзамдарды билүүгө  компьютердик   тестирлөө

 

 Тестирлөө графигине ылайык, mkk.gov.kg жана esep.kg сайттарында жайгаштырылат

 

 Бишкек шаары, Чүй проспектиси 122, №301.

 

 

 КР МКК тестирлөө борбору

 

III. Конкурстун  катышуучуларын  полиграфта тестирлөө

 

Тестирлөө графигине ылайык, талапкерлерге билдирүү жөнөтүлөт  (КР ЭП АРББ тарабынан)

 

 

(Панфилов көчөсү тарабынан кирет,  “Бейиш” МБ имаратына багыт алуу керек,  КР Өкмөтүнө караштуу ММКФнын жанында).

КР МКК тестирлөө борбору  

Кызмат тизмесине ылайык, мамлекеттик кызматка  талапкерлигин койгон талапкерлер полиграфта тестирлөөдөн өтүүгө  жөнөтүлөт

 

IV. Аңгемелешүү

 

КР Эсептөө палатасынын  конкурстук комиссиясынын  графигине ылайык, esep.kg  сайтында жайгаштырылат 

 

Бишкек ш., Исанов көч. 131  

 

 КР Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясы

Предметтик мыйзамды билүүгө КТ боюнча эң көп упай топтогон  бир талапкер аңгемелешүү баскычына киргизилет.

 Эгерде талапкерлер бирдей упай алышса, анда алардын ортосунда    КТ  боюнча эң көп упай топтогон  талапкер аныкталганга чейин, предметтик мыйзамдарды билүүгө кайрадан КТ  жүргүзүлөт.

 

Ички конкурсту өткөрүү убактысы, документтерди кабыл алууну аяктаган күндөн тартып, 25 күнүнөн ашырылбашы керек. Администрациялык бош кызмат орундарына конкурсту өткөрүүдө, мамлекеттик сырга уруксат алуу үчүн текшерүү иш-чараларын өткөрүүнү талап кылган, ачык конкурсту өткөрүү убактысы 50 жумушчу күндү түзөт.

 

 

 

01.06.2020-жылдан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 16.03.2020-жылдагы № 157 токтомуна ылайык күчүнө кирет.

Ачык конкурстун узактыгы документтерди кабыл алуу аяктаган күндөн тартып 30 жумушчу күндөн ашпашы керек. Бош турган административдик кызмат орундарын ээлөөгө конкурс өткөрүлгөндө, мамлекеттик сырга уруксат алуу үчүн текшерүү чаралары талап кылынат, ачык конкурстун узактыгы 60 жумушчу күндү түзөт.