Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

 

“Ачык” тандоо төмөнкүлөрдү камтыйт:

 

 Этаптар

 Мөөнөтү

Өткөрүү орду  

Ким өткөрөт

Эскертүү

 

 

Талапкерлерден документтерди кабыл алуу

 

 

Аткаруучу: адам ресурстарын башкаруу боюнча бөлүм

  10 календардык күн

Бишкек шаары,

Исанов көчөсү, 131

 КР Эсептөө палатасынын тандоо комиссиясы 

 Талапкерлер, тандоо өткөрүү жөнүндө кулактандырууда көрсөтүлгөн арызын жана документтерди белгиленген тартипте толуктап папкага (скоросшиватель) тиркеп, фамилия, аты-жөнүн көрсөтүп тапшырат

Берилген документтерди кароо жана талапкердин бош кызмат ордуна карата квалификациялык талаптарга ылайык келиши же ылайык келбеши

 

Аткаруучу: Комиссия

 

 

документтерди кабыл алуу аяктаган күндөн тартып 5 жумуш күндүн ичинде

Бишкек шаары,

Исанов көчөсү, 131

 

КР Эсептөө палатасынын тандоо комиссиясы

 

Талапкердин тиешелүү кызмат ордуна белгиленген квалификациялык талаптарга ылайыктуулугу жөнүндө чечим кабыл алынган учурда, талапкер компьютердик тестирлөөдөн өтүү үчүн жиберилет

 

Талапкерлердин компьютердик тестирлөөдөн өтүүсү

 

Тестирлөөдөн өтүү убактысы:        1 саат 40 мин.

 

 

Бишкек шаары,

Исанов көчөсү, 131

 

КР МКК Тестирлөө борбору

 

Талапкерлерди компьютердик тестирлөө Эсептөө палатасынын ишинин тиешелүү багыттарын регламенттеген мыйзамдарды билүүсү үчүн жүргүзүлөт. Тест 100 суроодон турат.

Тестирлөөнүн жыйынтыктары протокол менен таризделет...

Талапкерлер менен аңгемелешүү

 

 

 

Аткаруучу: Комиссия

 

Комиссия белгилеген график боюнча

 

Өтүү убактысы: бир талапкер менен 10-15 мин.

 

Бишкек ш., 

Исанов көч. 131

КР Эсептөө палатасынын тандоо комиссиясы 

 

Мыйзамдарды билүүсүнө компьютердик тестирлөөдөн өтүүдө жалпы санынан 50 пайыздан кем эмес балл алган талапкерлер аңгемелешүүгө киргизилет

              

 

 

 

Кадрлардын Ички жана улуттук резервинде турган адамдар арасында  (ИК)

КОНКУРС ӨТКӨРҮҮ БАСКЫЧТАРЫ  ЖАНА МӨӨНӨТҮ

 

 

 

ИКнын баскычтары

 

ИКны өткөрүү мөөнөтү

Өткөрүү орду 

Ким өткөрөт 

 Эскертүү

I. Мамлекеттик кызматка карата белгиленген  квалификациялык талаптарга ылайык, конкурстун катышуучуларынын документтерин кароо

 

Документтерди кабыл алуу аяктагандан кийин, 3 жумушчу күнүнөн кечиктирбестен 

Бишкек ш.,

 Исанов көч. 131 

КР Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясы 

 

 

Конкурстун I жана IV этаптарынын жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар   esep.kg сайтына жайгаштырылат

 

II. Конкурстун катышуучулары үчүн  предметтик мыйзамдарды билүүгө  компьютердик   тестирлөө

 

 Тестирлөө графигине ылайык, mkk.gov.kg жана esep.kg сайттарында жайгаштырылат

 

 

Бишкек шаары,

Исанов көчөсү, 131

 

 КР Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясы

 

III. Конкурстун  катышуучуларын  полиграфта тестирлөө

 

Тестирлөө графигине ылайык, талапкерлерге билдирүү жөнөтүлөт  (КР ЭП АРББ тарабынан)

 

 

Бишкек шаары.

КР МКК тестирлөө борбору  

Кызмат тизмесине ылайык, мамлекеттик кызматка  талапкерлигин койгон талапкерлер полиграфта тестирлөөдөн өтүүгө  жөнөтүлөт

 

IV. Аңгемелешүү

 

КР Эсептөө палатасынын  конкурстук комиссиясынын  графигине ылайык, esep.kg  сайтында жайгаштырылат 

 

Бишкек ш., Исанов көч. 131  

 

 КР Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясы

Предметтик мыйзамды билүүгө КТ боюнча эң көп упай топтогон  бир талапкер аңгемелешүү баскычына киргизилет.

 Эгерде талапкерлер бирдей упай алышса, анда алардын ортосунда    КТ  боюнча эң көп упай топтогон  талапкер аныкталганга чейин, предметтик мыйзамдарды билүүгө кайрадан КТ  жүргүзүлөт.

 

Ички конкурсту өткөрүү убактысы, документтерди кабыл алууну аяктаган күндөн тартып, 25 күнүнөн ашырылбашы керек. Администрациялык бош кызмат орундарына конкурсту өткөрүүдө, мамлекеттик сырга уруксат алуу үчүн текшерүү иш-чараларын өткөрүүнү талап кылган, ачык конкурсту өткөрүү убактысы 50 жумушчу күндү түзөт.

 

 

 

01.06.2020-жылдан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 16.03.2020-жылдагы № 157 токтомуна ылайык күчүнө кирет.

Ачык конкурстун узактыгы документтерди кабыл алуу аяктаган күндөн тартып 30 жумушчу күндөн ашпашы керек. Бош турган административдик кызмат орундарын ээлөөгө конкурс өткөрүлгөндө, мамлекеттик сырга уруксат алуу үчүн текшерүү чаралары талап кылынат, ачык конкурстун узактыгы 60 жумушчу күндү түзөт.