Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 2-февралындагы №26 Жарлыгы жана Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 12-ноябрындагы №215 “Кыргыз Республикасынын Коррупцияга каршы мамлекеттик саясатын ишке ашыруу” Жарлыгы менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясатынын мамлекеттик стратегиясын ишке ашыруу максатында, Эсептөө палатасынын төрагасынын 2017-жылдын 30-январындагы  №04-4/10 буйругу менен, 2017-жылдагы Эсептөө палатасынын коррупцияга каршы иш-чаралар планы бекитилген (мындан ары – План).  

 Планда каралган иш-чаралар, Эсептөө палатасында коррупцияга каршы саясатты ишке ашырууну уюштуруучулук  менен камсыздоого жана укуктук-ченемдик камсыздоого багытталган. 

 Планды аткаруу алкагында, Эсептөө палатасынын Кеңеши тарабынан Коррупцияны алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын комиссиясы жөнүндө Жобо кабыл алынган, анын негизинде Коррупцияны алдын алуу боюнча Эсептөө палатасынын комиссиясы түзүлгөн.      Отчёттук мезгил ичинде жогоруда аталган комиссия тарабынан, Эсептөө палатасында коррупциялык тобокелдиктерди аныктоо боюнча иштер жүргүзүлгөн. 

Эсептөө палатасы тарабынан кабыл алынган укуктук актылардын сапатын жана натыйжалуулугун жогорулатуу,  ошондой эле Эсептөө палатасынын Кеңеши тарабынан коррупцияны алдын алуу максатында, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын укуктук актыларынын долбоорлоруна укуктук экспертиза жүргүзүү боюнча Нускама кабыл алынган. 

Көрсөтүлгөн Нускамада экспертизанын этаптарынын бири катары, укуктук актылардын долбоорлоруна коррупцияга каршы талдоо жүргүзүү, ошондой эле “дискрециялык ыйгарым укук”, “коррупциялык фактор” жана “лингвистикалык коррупциялык” терминдерин аныктоо каралган.

Эсептөө палатасынын ишиндеги коррупциялык тобокелдиктерди аныктоо боюнча, пландалган коррупцияга каршы  иш-чараларды аткаруу менен, ошондой эле коррупцияга каршы түзүлгөн  жана арналган иш-чаралар алкагында, Эсептөө палатасынын кызматкерлери үчүн, 2017-жылдын 30-августунда Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин катчылыгынын жардамы менен, “Коррупцияга каршы саясаттын мамлекеттик стратегиясы”, “Коррупциялык тобокелдиктерди баалоо жана башкаруу” жана “Кызыкчылыктардын талаш-тартышы” темасында тренинг өткөрүлгөн.      

Коррупцияга каршы күрөшүүдө потенциалды өнүктүрүү боюнча  IDI (ИНТОСАЙ өнүктүрүү демилгеси)  программасынын алкагында, “Коррупция менен күрөшүү үчүн институционалдык түзүмдөргө аудит” окутуу курсуна Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин катышуусу уюштурулган. 

Эсептөө палатасынын маалыматтык ачыктыгын жана айкындуулугун камсыздоо максатында, Эсептөө палатасынын расмий сайтын модернизациялоо жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгы боюнча жарандар менен кайрадан байланышууну камсыздоо үчүн, сайттын функциясы күчөтүлгөн, ал эми Эсептөө палатасынын иштелип чыккан жаңы сайты, Эсептөө палатасы жана анын иши жөнүндө абдан толук маалыматты карайт, ошону менен бирге, “Коррупцияга каршы саясат”  бөлүгү да каралган.   

Дүйнөлүк банктын финансылык колдоосу алдында, Эсептөө палатасы тарабынан коррупцияга каршы тематикада үч социалдык ролик иштелип чыккан, алар КТРК жана ЭлТР эфирлеринде берилген. Роликтер ошондой эле  Эсептөө палатасынын расмий сайтына жана  Youtube жана башка социалдык тармактарга жүктөлгөн.

Жарандык коом менен өз ара аракеттенишүүнү күчөтүү боюнча иш чаралар алкагында, Эсептөө палатасынын Кеңеши тарабынан төмөндөгүлөр кабыл алынган:  

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын коомдук кабылдамасы жөнүндө Жобо;  

-  Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасында жарандарды кабыл алуу эрежеси;

-  Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын “ишеним телефону” жөнүндө Жобо; 

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын коомдук кабылдамасы жөнүндө Жобо жана  Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасында жарандарды кабыл алуу эрежеси, жарандын эркиндигин жана укуктарын коргоону абдан натыйжалуу жүзөгө ашыруу максатында жана алардын маселелерин ыкчам чечүү үчүн,  жарандарды кабыл алууну тартипке салууга багытталган. 

Мисалы, жогоруда аталган жарандарды кабыл алуу эрежеси менен, жеке кабыл алууга кайрылган жарандарды каттоону жүргүзүү каралган, бул болсо, өз кезегинде жеке кабыл алууга кайрылган жарандарды  жана алар тарабынан көтөрүлгөн маселелерди каттоого (статистика жүргүзүүгө) мүмкүнчүлүк берет. 

Эсептөө палатасынын “ишеним телефону”  жөнүндө Жобо, “ишеним телефонунун” ишинин жаңы форматын карайт, ошону менен бирге, жарандардын маалыматты билдирүү тартиби жөнөкөйлөтүлгөн. Ошентип, кайсы гана болбосун жаран, Эсептөө палатасынын кызматкерлери тарабынан жасалган коррупциялык көрүнүштөр жөнүндө билдирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. 

“Ишеним телефонунун” номери Эсептөө палатасынын расмий сайтында жайгаштырылган жана аудит жүргүзүү буйругунда көрсөтүлгөн, анын көчүрмөсү  аудит башталаар алдында аудит объектисине берилет.  

Жарандар үчүн ыңгайлуу болушу үчүн, “ишеним телефонунун” номери стационардыктан мобилдикке алмашылган. Ошону менен бирге, “Кыргызтелеком” ААКсынын абоненттери, ошондой эле республиканын региондорунда жашаган жарандар  үчүн чалуу акысыз.

Отчёттук мезгилде Эсептөө палатасы коррупцияга каршы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин координациялоону камсыздоо боюнча консультациялык-кеңешме органдарынын ишине катышкан.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 11-апрелиндеги №73 Жарлыгы менен, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасы У.А.Марипов Коррупцияга каршы саясаттын мамлекеттик стратегиясын контролдоо боюнча Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин жумушчу тобунун курамына киргизилген.    

Ошентип, 2017-жылдын апрелинен тартып, Эсептөө палатасы жогоруда көрсөтүлгөн Жумушчу тобунун ишине катышат жана мамлекеттик органдарда, уюмдарда жана мекемелерде тутумдуу коррупцияны жокко чыгаруу боюнча, кадамдык иш чараларды иштеп чыгууда бир кыйла маанилүү ролду ойнойт.   

Эсептөө палатасынын Кеңешинин демилгеси жана Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин катчылыгынын суроо-талабы боюнча, тутумдуу коррупцияны бузуу боюнча, иш чараларды иштеп чыгуу жана талдоо жүргүзүү үчүн, аудиттин жыйынтыктары жөнүндө отчёттордун көчүрмөлөрү жөнөтүлүп турат.

2017-жылдын июнунда Эсептөө палатасы укук коргоо органдары менен Эсептөө палатасынын өз ара аракеттенишүүсүн оптималдоо боюнча  коррупцияга каршы маселелер боюнча  укук коргоо, фискалдык жана башка жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мамлекеттик органдарынын координациялык кеңешмелерине катышкан.

2017-жылдын декабрында Эсептөө палатасынын демилгеси менен, Коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча Координациялык кеңештин чечими менен, бул Координациялык кеңешменин курамына Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынан төрагасы  У.А. Марипов киргизилген.