Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

ылайык Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кадрларынын ички резервинде жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызматтын Улуттук резервинде турган, белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келген адамдар арасында Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын:

- пресс-катчысы (Б-Б) – 1 бирдик;

- Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн уюштуруу бөлүмүнүн эксперти (У-А) – 1 бирдик административдик мамлекеттик бош кызмат орундарына конкурс (мындан ары – конкурс) жарыяланат

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясына арызды жана керектүү документтерди берүү мөөнөтү конкурсту өткөрүү жөнүндө билдирүүдөн кийин беш жумушчу күндүн ичинде.  

Конкурс өткөрүү мөөнөтү: документтерди кабыл алуу аяктаган күндөн тартып 25 жумушчу күндүн ичинде.

 

 

СОГЛАСОВАНО

Директор Государственной

кадровой службой

Кыргызской Республики

 (№ 05-4-09/874)   Н.С. Момуналиев

от «11»  апреля 2017 года

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом председателя

Счетной палаты

Кыргызской Республики

от «13»  апреля  2017 года

04-5/57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын административдик мамлекеттик кызматына карата  КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР

(КРЭПтин  төрагасынын   18.08.2017-жылдагы . № 10-6/114 буйругуну редакциясында)

 

Ушул квалификациялык талаптар “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 24 жана 25-беренелерине, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы  № 706 “Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө” токтому менен бекитилген, Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын топторуна
типтүү квалификациялык талаптарынын негизинде иштелип чыккан.

 Ушул квалификациялык талаптар, штаттык бирдик менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын  (мындан ары – Эсептөө палатасы) ар бир административдик мамлекеттик кызматы үчүн белгиленет.

Бардык административдик мамлекеттик кызматтарга карата жалпы квалификациялык талаптар:

  1. Билүү:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2013-жылдын 5-декабрындагы  № 01-3/96 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Регламенти;   

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2005-жылдын 25-ноябрындагы  №01-08/60 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин этикалык кодекси.

  1. Кыргыз Республикасынын жарандыгы.
  2. Кызматтык милдеттемелерин аткаруу үчүн, зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.
  3. Компьютерде иштей билүү жана керектүү программалык продуктыларды  (Word, Excel, Power Point, 1C-предприятие, «ТОКТОМ Мамлекеттик Про» маалымат-укуктук тутуму) билиши.

 

Пресс-катчы (Г-Б)

Кесиптик билиминин деңгээли

- журналистика чөйрөсүндө жогорку кесиптик билими.

Иш стажы

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан 3 жылдан кем эмес иш стажы,  тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү тиешелүү тармактык багытта 5 жылдан кем эмес иш стажы.  

 Кесиптик компетенциялары

Билүү:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын: “Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө”;   “Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө”,  “Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө”

- чет тилдерди билүү (жакшы болмок).

Билгичтиги: 

-  маалыматтарды топтоо, талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди, пресс-релиздерди даярдоо;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

-  ишкер сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- эмгектин жаңы шарттарына адаптациялануу;

- пресс-конференцияларды, брифингдерди, интервьюларды жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен жетекчиликтин жолугушууларын уюштуруу;

- кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү жагдайларды өз учурунда аныктоо жана чечүү;

- веб-сайт менен иштөө, аны дайыма жакшыртып туруу жана дайыма маалымат менен камсыздоо;

- эл алдында чыгып сүйлөө. 

 

  Ыкмалары:

- ченемдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

-  ишти пландоо жа кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;

- башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу. 

 

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аймактык бөлүнүштөрү 

 

Аймактык бөлүнүштүн эксперти  (С-А)

Кесиптик билиминин деңгээли

 - мамлекеттик аудит, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик билими;

- эл аралык үлгүдөгү бухгалтердин жана аудитордун сертификаттарынын болушу (эгерде болсо жакшы болот)

Стаж работы

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан 1 жылдан кем эмес иш стажы  же мамлекеттик аудит, экономика, финансы жана укук жаатындагы кесипти иш тажрыйбасы 3жылдан кем эмес иш стажы.

 Кесиптик компетенциялары

Билүү:

- Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;   

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары:  Республикасынын республикалык бюджети жөнүндө” (тиешелүү жылга), “Ички аудит жөнүндө”, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”; “Ички аудит жөнүндө”;

-  Чет тилдерди билүү (жакшы болмок).

 

Билгичтиги: 

- өз ишин натыйжалуу пландоо;

- башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;

- командада иштөө.

 Ыкмалары:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

-  маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

- ченемдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

-натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иш этикетинин ыкмаларына ээ болуу;

- кеңешмелерди жа жолугушууларды өткөрүүнү, эл алдында чыгып сүйлөөлөрдү  уюштуруу;

- мамлекеттик жана расмий тилдерде кызматтык документтерди   даярдоо.