Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кадрларынын ички резервинде турган  жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кадрларынын Улуттук резервинде турган адамдар ортосунда (мындан ары – конкурс), тиешелүү белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык, административдик мамлекеттик бош кызмат ордуна -   Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Мамлекеттик сектордун, коргонуунун, коомдук тартиптин жана коопсуздуктун чыгымдарына аудит жүргүзүү бөлүмүнүн - мамлекеттик инспектору (Г-Б).

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясына арыз жана керектүү документтерди берүү мөөнөтү, конкурс өткөрүү жөнүндө билдирилген күндөн тартып, беш жумушчу күндүн ичинде.

Конкурсту өткөрүү мөөнөтү: документтерди кабыл алуу аяктаган күндөн тартып, 25 жумушчу күндүн ичинде.

 

МАКУЛДАШЫЛДЫ

Мамлекеттик кадр кызматынын

Директору

Н.С. Момуналиев

(№ 05-4-09/874) 

2017-жылдын 11- апрели.

 

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын 2017- жылдын 13-  апрелиндеги 

№ 04-5/57    

буйругу менен

БЕКТИЛДИ

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын административдик мамлекеттик кызмат ордуна карата

КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР

(КР  ЭП төрагасынын 18.08.2017-ж. № 10-6/114 буйругунун редакциясына ылайык)

Ушул квалификациялык талаптар “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарынын 24 жана 25-беренелерине ылайык жана  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы №706  “Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө” токтому менен бекитилген, Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат административдик топторунун типтүү квалификациялык талаптарынын негизинде иштелип чыккан.

 

Ушул квалификациялык талаптар, бекитилген штаттык жүгүртмө менен, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын (мындар ары - Эсептөө палатасы) ар бир администрациялык мамлекеттик кызмат орундары үчүн белгиленет.   

 

 

Бардык административдик мамлекеттик кызматтарга карата жалпы квалификациялык талаптар:

  1. Билүү:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2013-жылдын 5-декабрындагы  № 01-3/96 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Регламенти;   

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2005-жылдын 25-ноябрындагы  №01-08/60.токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин этикалык кодекси.

  1. Кыргыз Республикасынын жарандыгы.
  2. Кызматтык милдеттемелерин аткаруу үчүн, зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.
  3. Компьютерде иштей билүү жана керектүү программалык продуктыларды  (Word, Excel, Power Point, 1C-предприятие, «ТОКТОМ Мамлекеттик Про» маалымат-укуктук тутуму) билиши.
  4.  

Мамлекеттик сектордун, коргонуунун, коомдук тартиптин жана коопсуздуктун чыгымдарына аудит жүргүзүү бөлүмүнүн

мамлекеттик инспектору  (Г-Б)

 

Кесиптик билим деңгээли

- профили боюнча жогорку кесиптик билими: мамлекеттик аудит, экономика, финансы жана укук;

- эл аралык үлгүдөгү бухгалтердин (лердин) жана аудитордун сертификаттарынын болушу (жакшы болмок).

 

 Стажы жана иш тажрыйбасы:

-   мамлекеттик аудит жана контроль, экономика, финансы жана укук жаатында 5 жылдан кем эмес кесиптик тажрыйбасы бар;

  Кесиптик компетенциялары

Билүү:

 - Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;   

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын: “Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жөнүндө” (тиешелүү жылга), “Ички аудит жөнүндө”, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”;

- чет тилдерди билүү (жакшы болмок).

Билгичтиги: 

- актуалдуу көйгөйлөрдү контролдоо, мониторинг, талдоо, болжолдоо, жалпылоо жүргүзүү;

- чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана кабыл алынган чечимге жооп берүү;

- кызыкчылыктардын чыр-чатагына алып келген, көйгөйлүү жагдайларды өз учурунда аныктоо жана чечүү;

- өз ишин натыйжалуу пландоо;

- башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;

- командада иштөө.

 

Ыкмалары:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

- ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун даярдоо;

- ченемдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- чыр-чатактуу жагдайларды жөнгө салуу;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иш этикетинин ыкмаларына ээ болуу;

- мамлекеттик жана расмий тилдерде кызматтык документтерди жана иш боюнча кат жазышууларды даярдоо.