Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ысык-Көл жана Нарын областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн административдик мамлекеттик бош кызмат орду - аймактык бөлүнүштүн мамлекеттик инспектору (Г-Б) – 1 бирдик.

 

Башкы жана улук административдик мамлекеттик кызмат ордуна  тесттик тапшырмаларды (негизги тест) түзүүдө колдонулуучу ченемдик укуктук актылардын жана документтердин тизмеси

 

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2. “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3. “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

4. “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

5. “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

6. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын Кеңешинин 2016-жылдын 19-августунда №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин этика кодекси;

 

 

Квалификациялык талаптар:

 

1.      Кыргыз Республикасынын жарандыгы.

2.      Кесиптик билим деңгээли

 - мамлекеттик аудит, экономика, финансы жана укук адистиги боюнча  жогорку кесиптик билими;

- эл аралык үлгүдөгү бухгалтердин жана аудитордун сертификаттарынын болушу. 

3. Мамлекеттик аудит, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик билими 5 жылдан кем эмес.

4. Кесиптик компетенциялары.

 

Билими:

- Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;   

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын: “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жөнүндө” (тиешелүү жылга), “Ички аудит жөнүндө”, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”;

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2013-жылдын 25-декабрында  № 01-3/96 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Регламентин;

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2005-жылдын 25-ноябрында  №01-08/60 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин Этикалык кодекси;

- Кызматтык милдеттемелерин аткаруу үчүн, зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү. Чет тилдерди билүү (жакшы болмок).

 

Билгичтиги:

- актуалдуу көйгөйлөрдү контролдоо, мониторинг, талдоо, болжолдоо, жалпылоо жүргүзүү ;

- чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана кабыл алынган чечимге жооп берүү;

- кызыкчылыктардын чыр-чатагына алып келген, көйгөйлүү жагдайларды өз учурунда аныктоо жана чечүү.

- өз ишин натыйжалуу пландоо;

- башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;

- командада иштөө.

 

 

Ыкмалары:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

-  маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

- ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун даярдоо;

- ченемдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- чыр-чатактуу жагдайларды жөнгө салуу;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иш этикетинин ыкмаларына ээ болуу;

- мамлекеттик жана расмий тилдерде кызматтык документтерди жана иш боюнча кат жазышууларды даярдоо.

Компьютерде иштей билүү жана керектүү программалык продуктыларды  (Word, Excel, Power Point, 1C-предприятие, “ТОКТОМ Мамлекеттик Про” маалымат-укуктук тутуму) билиши.

 

Кызматтык милдеттери:

 

-        Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

-        Жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын корголушун жана сакталышын  камсыз кылуу;

-        Эсептөө палатасынын кызматкеринин этикалык кодексин сактоо;

-        Эсептөө палатасында белгиленген ички күн тартибинин эрежелерин, кызматтык нускамаларды, кызматтык маалымат жана кызматтык өз ара аракеттенишүү менен иштөө тартибин сактоо;

-        Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн, керектүү квалификациялык   деңгээлди сактоо;

-        Кайрылууларды кароо жана өзүнүн ыйгарым укугунун чегинде жарандарга жана уюмдарга консультация берүү;

-        Аудит программасын даярдоо;

-        Аудиттерди жүргүзүү жана отчётторду (анын ичинен “жыйынтыкталган”), коллегиянын чечимдерин жана алар боюнча жазма буйруктарды даярдоо;

-        Отчётторду түзүү (аудиттин жүрүшү, анын алдын ала жыйынтыгы, ай сайынкы, кварталдык, жылдык) 

-        Жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыктары боюнча маалыматтык материалдарды түзүү, жүргүзүлгөн аудит маселеси боюнча   уюштуруу бөлүмү менен тыгыз кызматташуу;

-        Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аймактык бөлүнүшүнүн жетекчисинин/уюштуруу бөлүмүнүн башчысынын буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз убагында сапаттуу аткаруу. 

 

Конкурска катышууга төмөнкү документтер талап кылынат:

1)      Жеке арыз (үлгүсү esep.kg сайтына жайгаштырылган);

2)      Кадрларды  эсепке алуу боюнча өздүк баракча, 4,5х6сүрөт менен;

3)      Өмүр баян (үлгүсү esep.kg сайтына жайгаштырылган);

4)      4,5х6 сүрөт менен таржымал;

5)      Паспортун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде  көрсөтүлөт);

6)      Эмгек китепченин көчүрмөсү, жогорку билими тууралуу диплом, билимин жогорулатуу сертификаты  нотариалдык жактан же иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө сертификаттар.

Конкурска  катышууну каалаган жарандар,  Бишкек шаары, Исанов көчөсү, 131, № 208 же 210 кабинет дареги боюнча конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандыруу  веб сайтка  жана гезитке жарыяланган  күндөн тартып,   он жумушчу күнүнүн ичинде көктөмөгө (файлга) тиркелген документтерди беришет. 

 

Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандарга, ачык конкурска катышууга уруксат  берилбейт.