Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы административдик мамлекеттик бош кызмат орду Социалдык жана курчап турган чөйрөлөрдүн чыгымдарына аудит жүргүзүү бөлүмүнүн административдик мамлекеттик  бош кызмат орду - мамлекеттик инспектор кызматына (Г-Б) - 1 бирдик.

 

Квалификациялык талаптар:

1.      Кыргыз Республикасынын жарандыгы.

2.      Кесиптик билим деңгээли

-        мамлекеттик аудит, экономика, финансы жана укук адистиги боюнча жогорку кесиптик билими;

-        эл аралык үлгүдөгү бухгалтердин жана аудитордун сертификаттарынын болушу.

3.      Мамлекеттик аудит, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик билими 5 жылдан кем эмес.

4.      Кесиптик компетенциялары.

 

Билими:

-        Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-        Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси;

-        Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын: “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жөнүндө” (тиешелүү жылга), “Ички аудит жөнүндө”, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”;

- Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын Кеңешинин 2016-жылдын 19-августунда №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин этика кодекси;

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2013-жылдын 25-декабрында  № 01-3/96 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Регламентин;

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2005-жылдын 25-ноябрында  №01-08/60 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин Этикалык кодекси;

- Кызматтык милдеттемелерин аткаруу үчүн, зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү. Чет тилдерди билүү (жакшы болмок).

 

Билгичтиги: 

- актуалдуу көйгөйлөрдү контролдоо, мониторинг, талдоо, болжолдоо, жалпылоо жүргүзүү ;

- чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана кабыл алынган чечимге жооп берүү;

- кызыкчылыктардын чыр-чатагына алып келген, көйгөйлүү жагдайларды өз учурунда аныктоо жана чечүү.

- өз ишин натыйжалуу пландоо;

- башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;

- командада иштөө.

 

Ыкмалары:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;  

- ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун даярдоо;

- ченемдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- чыр-чатактуу жагдайларды жөнгө салуу;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иш этикетинин ыкмаларына ээ болуу;

- мамлекеттик жана расмий тилдерде кызматтык документтерди жана иш боюнча кат жазышууларды даярдоо.

Компьютерде иштей билүү жана керектүү программалык продуктыларды  (Word, Excel, Power Point, 1C-предприятие, «ТОКТОМ Мамлекеттик Про» маалымат-укуктук тутуму) билиши.

 

Кызматтык милдеттери:

1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

2. Жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын корголушун жана сакталышын  камсыз кылуу;

3. Аудиттерди  жүргүзүү;

4. Эсептөө палатасында белгиленген ички күн тартибинин эрежелерин, кызматтык нускамаларды, кызматтык маалымат жана кызматтык өз ара аракеттенишүү менен иштөө тартибин сактоо;

5. Аудиттерди жана аудиттик иш-чаралардын өз убагында жана сапаттуу өткөрүүнү  камсыз кылуу;

 6. Аяктаган аудит объектиси  боюнча  материалдарды жана долбоорлорду белгиленген мөөнөттө толук көлөмдө тапшыруу;

7. Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын  Кеңешинин отурумуна зарыл материалдарды өз убагында жана сапаттуу даярдоону камсыз кылуу;

8. Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын  Кеңешинин отурумдарында айтылган сунуштарды жана сын пикирлерди эске алуу менен  Эсептөө палатасынын отчетторуна, долбоорлоруна, токтомдоруна, жазма буйруктарына жана  сунуштарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жана кайра карап чыгууну камсыз кылуу;  

9. Аудиттин жүрүшү жана жыйынтыгы боюнча аудит объектисинин  каршы пикирлерин, ошондой эле жеке жана юридикалык жактардын аудитке тиешелүү болгон маселелерин  карап чыгуу;

10. Маалыматтардын жана каттардын  долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө, бөлүмдүн иш алып баруусуна тийиштүү болгон маселелер боюнча  юридикалык жана жеке жактардын кайрылууларына жоопторду даярдоо;

11. Эсептөө палатасынын ички ченемдик документтерин даярдоого катышуу;

12. Бюджеттик мыйзамдарды жакшыртуу боюнча  сунуштарды даярдоо;

13. Жогору турган кызмат адамдарынын өз ыйгарым укуктарынын чегинде  берилген тапшырмаларын өз убагында жана сапаттуу аткаруу

14. Мамлекеттик аудит маселелери боюнча эл аралык практикада оң тажрыйбаларды изилдөө жана алдыңкы ыкмаларын өз ишинде колдонуу;

15. Кызматтык мидеттерди аткаруу үчүн, квалификация деңгээлин сактоо;

 16. Аудиттик топтун жетекчиси болуп дайындалаган учурда, башкы инспектордун милдетин аткаруу;

Конкурска катышууга төмөнкү документтер талап кылынат:

1)      Жеке арыз (үлгүсү esep.kg сайтына жайгаштырылган);

2)      Кадрларды  эсепке алуу боюнча өздүк баракча, 4,5х6сүрөт менен;

3)      Өмүр баян (үлгүсү esep.kg сайтына жайгаштырылган);

4)      4,5х6 сүрөт менен таржымал;

5)      Паспортун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде  көрсөтүлөт);

6)      Эмгек китепченин көчүрмөсү, жогорку билими тууралуу диплом, билимин жогорулатуу сертификаты  нотариалдык жактан же иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө сертификаттар.

Конкурска  катышууну каалаган жарандар,  Бишкек шаары, Исанов көчөсү, 131, № 208 же 210 кабинет дареги боюнча конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандыруу  веб сайтка  жана гезитке жарыяланган  күндөн тартып,   он жумушчу күнүнүн ичинде көктөмөгө (файлга) тиркелген документтерди беришет. 

 

        

          

Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандарга, ачык конкурска катышууга уруксат  берилбейт.