Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Социалдык жана курчап турган чөйрөлөрдүн чыгымдарына аудит жүргүзүү бөлүмүнүн мамлекеттик инспектору – административдик мамлекеттик бош кызмат ордун  ээлөөгө конкурс жарыялайт (Г-Б) – 1 бирдик.

 

Квалификациялык талаптар:

1. Кыргыз Республикасынын жарандыгы

2. Кесиптик билиминин деңгээли

- мамлекеттик аудит, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик билими;

- эл аралык үлгүдөгү бухгалтердин жана аудитордун сертификаттарынын болушу.

3. Мамлекеттик аудит, экономика, финансы жана укук жаатындагы кесипти иш тажрыйбасы 5 жылдан кем эмес.

4. Кесиптик компетенциялары

 

Билүү:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси; 

- Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;   

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”,  “Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жөнүндө”; “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жөнүндө” (тиешелүү жылга), “Ички аудит жөнүндө”, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2013-жылдын 5-декабрындагы  № 01-3/96 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Регламенти;   

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2005-жылдын 25-ноябрындагы  №01-08/60 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин этикалык кодекси.

 Кызматтык милдеттемелерин аткаруу үчүн, зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү. Чет тилдерди билүү.

 

Билгичтиги: 

- актуалдуу көйгөйлөрдү контролдоо, мониторинг, талдоо, болжолдоо, жалпылоо жүргүзүү ;

- чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана кабыл алынган чечимге жооп берүү;

- кызыкчылыктардын чыр-чатагына алып келген, көйгөйлүү жагдайларды өз учурунда аныктоо жана чечүү.

- өз ишин натыйжалуу пландоо;

- башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;

- командада иштөө.

 

Ыкмалары:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

-  маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

- ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун даярдоо;

- ченемдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

-чыр-чатактуу жагдайларды жөнгө салуу;

-натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иш этикетинин ыкмаларына ээ болуу;

- мамлекеттик жана расмий тилдерде кызматтык документтерди жана иш боюнча кат жазышууларды даярдоо.

 Компьютерде иштей билүү жана керектүү программалык продуктыларды  (Word, Excel, Power Point, 1C-предприятие, «ТОКТОМ Мамлекеттик Про» маалымат-укуктук тутуму) билиши.

 

Кызматтык милдеттери:

 1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

 2. Жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын корголушун жана сакталышын коргоо; 

 3. Аудиттерди жүргүзүү;

 4. Эсептөө палатасынын кызматкеринин этикалык ченемдерин, ички күн тартиби эрежелерин, кызматтык нускаманы,  кызматтык маалыматтар  менен иштөө жана кызматтык өз ара аракеттенишүү  тартибин сактоо;

 5. Аудиттерди жана аудитордук иш-чараларды өз учурунда жана сапаттуу өткөрүүнү камсы кылуу;

 6. Аудит аяктагандан кийин белгиленген мөөнөттө материалдарды жана документтердин долбоорлорун толук өткөрүү; 

 7.  Эсептөө палатасынын Кеңешинин отурумуна керектүү материалдарды өз учурунда жана сапаттуу даярдоону камсыз кылуу;  

 8. Эсептөө палатасынын Кеңешинин отурумунда айтылган сунуштарды жана эскертүүлөрдү эске алуу менен, Эсептөө палатасынын отчётторунун, токтомдорунун, жазма буйруктарынын жана сунуштарынын долбоорлоруна түзөтүүлөрдү киргизүү жана жеткире иштеп чыгууну камсыз кылуу;

 9.  Аудиттин жүрүшүндө  жана анын жыйынтыгы боюнча объекттердин каршы пикирлерин, ошондой эле аудитке тиешелүү маселелер боюнча юридикалык жана жеке жактардын кайрылууларын кароо; 

 10.  Кыргыз Республикасынын Президенти нин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө каттардын жана маалыматтардын, ошондой эле бөлүмдүн компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча жеке жана  юридикалык жактардын кайрылууларына жооптордун долбоорлорун даярдоо;

 11.  Эсептөө палатасынын ички ченемдик документтерин даярдоого катышуу; 

 12.  Бюджеттик мыйзамды жакшыртуу боюнча сунуштарды даярдоо;

 13.  Алардын ыйгарым укуктарынын чегинде берилген, жогору турган кызматтагы адамдардын тапшырмаларын өз учурунда жана сапаттуу аткаруу;

 14.  Мамлекеттик аудит маселеси боюнча эл аралык практикадагы жакшы тажрыйбаны үйрөнүү жана өз ишинде алдыңкы тажрыйбаларды колдонуу;

 15.  Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн, зарыл болгон квалификация деңгээлин сактоо; 

 16.  Аудит тобунун жетекчиси болуп дайындалган учурда, башкы мамлекеттик инспектордун милдетин аткаруу.

Конкурска катышууга төмөнкү документтер талап кылынат:

 1. Жеке арыз (үлгүсү esep.kg сайтына жайгаштырылган);
 2. Кадрларды  эсепке алуу боюнча өздүк баракча, 4,5х6сүрөт менен;
 3. Өмүр баян (үлгүсү esep.kg сайтына жайгаштырылган);
 4. 4,5х6 сүрөт менен таржымал;
 5. Паспортун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде  көрсөтүлөт);
 6. Эмгек китепченин көчүрмөсү, жогорку билими тууралуу диплом, билимин жогорулатуу сертификаты  нотариалдык жактан же иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө сертификаттар.

Конкурска  катышууну каалаган жарандар,  Бишкек шаары, Исанов көчөсү, 131, № 208 же 210 кабинет дареги боюнча конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандыруу  веб сайтка  жана гезитке жарыяланган  күндөн тартып,   он жумушчу күнүнүн ичинде көктөмөгө (файлга) тиркелген документтерди беришет. 

Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандарга, ачык конкурска катышууга уруксат  берилбейт.