Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы   Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ысык-Көл жана Нарын  областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн административдик мамлекеттик бош кызмат орду - мамлекеттик инспектор  кызматын ээлөөгө конкурс жарыялайт (Г-Б) – 1 бирдик.

Квалификациялык талаптар:

1. Кыргыз Республикасынын жарандыгы

2. Кесиптик билиминин деңгээли

- мамлекеттик аудит, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик билими;

- эл аралык үлгүдөгү бухгалтердин жана аудитордун сертификаттарынын болушу.

3. Мамлекеттик аудит, экономика, финансы жана укук жаатындагы кесиптик иш тажрыйбасы 5 жылдан кем эмес.

4. Кесиптик компетенциялары

Билүү:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси; 

- Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;   

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”,  “Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жөнүндө”; “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жөнүндө” (тиешелүү жылга), “Ички аудит жөнүндө”, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2013-жылдын 5-декабрындагы  № 01-3/96 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Регламенти;   

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2005-жылдын 25-ноябрындагы  №01-08/60 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин этикалык кодекси.

- Кызматтык милдеттемелерин аткаруу үчүн, зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү. Чет тилдерди билүү.

 

Билгичтиги: 

- актуалдуу көйгөйлөрдү контролдоо, мониторинг, талдоо, болжолдоо, жалпылоо жүргүзүү ;

- чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана кабыл алынган чечимге жооп берүү;

- кызыкчылыктардын чыр-чатагына алып келген, көйгөйлүү жагдайларды өз учурунда аныктоо жана чечүү.

- өз ишин натыйжалуу пландоо;

- башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;

- командада иштөө.

 

Ыкмалары:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

-  маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

- ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун даярдоо;

- ченемдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

-чыр-чатактуу жагдайларды жөнгө салуу;

-натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иш этикетинин ыкмаларына ээ болуу;

- мамлекеттик жана расмий тилдерде кызматтык документтерди жана иш боюнча кат жазышууларды даярдоо.

 Компьютерде иштей билүү жана керектүү программалык продуктыларды  (Word, Excel, Power Point, 1C-предприятие, «ТОКТОМ Мамлекеттик Про» маалымат-укуктук тутуму) билиши.

Кызматтык милдеттери:

 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;
 • Жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын корголушун жана сакталышын  камсыз кылуу;
 • Эсептөө палатасынын кызматкеринин этикалык кодексин сактоо;
 • Эсептөө палатасында белгиленген ички күн тартибинин эрежелерин, кызматтык нускамаларды, кызматтык маалымат жана кызматтык өз ара аракеттенишүү менен иштөө тартибин сактоо;
 • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн, керектүү квалификациялык   деңгээлди сактоо;
 • Кайрылууларды кароо жана өзүнүн ыйгарым укугунун чегинде жарандарга жана уюмдарга консультация берүү;
 • Аудит программасын даярдоо;
 • Аудиттерди жүргүзүү жана отчётторду (анын ичинен “жыйынтыкталган”), коллегиянын чечимдерин жана алар боюнча жазма буйруктарды даярдоо;
 • Отчётторду түзүү (аудиттин жүрүшү, анын алдын ала жыйынтыгы, ай сайынкы, кварталдык, жылдык) 
 • Жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыктары боюнча маалыматтык материалдарды түзүү, жүргүзүлгөн аудит маселеси боюнча   уюштуруу бөлүмү менен тыгыз кызматташуу;
 • Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аймактык бөлүнүшүнүн жетекчисинин/уюштуруу бөлүмүнүн башчысынын буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз убагында сапаттуу аткаруу.  

 

Конкурска катышууга төмөнкү документтер талап кылынат:

 1. Жеке арыз (үлгүсү esep.kg сайтына жайгаштырылган);
 2. Кадрларды  эсепке алуу боюнча өздүк баракча, 4,5х6сүрөт менен;
 3. Өмүр баян (үлгүсү esep.kg сайтына жайгаштырылган);
 4. 4,5х6 сүрөт менен таржымал;
 5. Паспортун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде  көрсөтүлөт);
 6. Эмгек китепченин көчүрмөсү, жогорку билими тууралуу диплом, билимин жогорулатуу сертификаты  нотариалдык жактан же иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө сертификаттар.

Конкурска  катышууну каалаган жарандар,  Бишкек шаары, Исанов көчөсү, 131, № 208 же 210 кабинет дареги боюнча конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандыруу  веб сайтка  жана гезитке жарыяланган  күндөн тартып,   он жумушчу күнүнүн ичинде көктөмөгө (файлга) тиркелген документтерди беришет. 

Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандарга, ачык конкурска катышууга уруксат  берилбейт.