Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Укуктук колдоо бөлүмүнүн административдик мамлекеттик бош кызмат орду – эксперт кызматын ээлөөгө конкурс жарыялайт (С-А) -1 бирдик.

Квалификациялык талаптар:

1. Кыргыз Республикасынын жарандыгы

2. Юриспруденция (укук таануу) адистиги боюнча жогорку кесиптик билими;

3. Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан бир жылдан кем эмес, же болбосо адистиги боюнча стажы 3 жылдан кем эмес. 

4. Кесиптик компетенциялары

Билүү:

-  Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

-“Кыргыз Республикасы Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасы Конституциялык Мыйзамын;

- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси; 

- Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

- Кыргыз Республикасынын граждандык кодекси;

- Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодекси;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”; “Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө”; “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”; “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”,  “Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жөнүндө”;  “Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жөнүндө” (тиешелүү жылга); “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө”;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2016-жылдын 14-декабрындагы № 674 “Бишкек шаары, 2016-жылдын 14-декабры № 674 “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарды сактоону камсыз кылуу маселелери жөнүндө” токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген,  Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2013-жылдын 5-декабрындагы  № 01-3/96 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Регламенти;   

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2005-жылдын 25-ноябрындагы  №01-08/60 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин этикалык кодекси.

Кызматтык милдеттемелерин аткаруу үчүн, зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү. Чет тилдерди билүү.

 

Билгичтиги: 

- өз ишин натыйжалуу пландоо;

- ченемдик - укуктук актылардын долбоорлорун экспертизанын стандарттарына ылайык иштеп чыгуу, мыйзамдарын жана корутундуларды жана алар боюнча сунуштарды даярдоо  

- башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;

- командада иштөө.

 

 Ыкмалары:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- ченемдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- чыр-чатактык кырдаалды жөнгө салуу;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иш этикетинин ыкмаларына ээ болуу;

- кеңешмелерди жана жолугушууларды уюштуруу;

- сотто Эсептөө палатасыныне кызыкчылыгын коргоо;

- мамлекеттик жана расмий тилдерде кызматтык документтерди жана иш боюнча кат жазышууларды даярдоо.

Компьютерде иштей билүү жана керектүү программалык продуктыларды  (Word, Excel, Power Point, 1C-предприятие, «ТОКТОМ Мамлекеттик Про» маалымат-укуктук тутуму) билиши.

 

Кызматтык милдеттери:

 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;
 • Жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын корголушун жана сакталышын  камсыз кылуу;
 • Эсептөө палатасынын кызматкеринин этикалык кодексин сактоо;
 • Эсептөө палатасында белгиленген ички күн тартибинин эрежелерин, кызматтык нускамаларды, кызматтык маалымат жана кызматтык өз ара аракеттенишүү менен иштөө тартибин сактоо;
 • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн, керектүү квалификациялык   деңгээлди сактоо;
 • Ченемдик-укуктук жана башка актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу жана/же макулдашуу;
 • Кайрылууларды кароо жана өзүнүн ыйгарым укугунун чегинде жарандарга жана уюмдарга консультация берүү;
 • Отчётторду түзүү (ай сайынкы, кварталдык жана жылдык);
 • Өзүнүн компеттеттүүлүгүнүн чегинде өнүгүү маселеси боюнча маалыматтык-методикалык материалдарды түзүү;
 • Алардын ыйгарым укуктарынын чегинде берилген,  Төраганын  жана аппарат жетекчисинин, бөлүм башчысынын буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз убагында жана сапаттуу аткаруу;
 • Жарандардын, мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын кайрылууларын белгиленген тартипте карайт жана кароого катышат;
 • Зарыл болгон учурда аудитордук иш чараларга укуктук колдоо (аудитке   негиздүү жыйынтык чыгарууга укук ченемдерин колдонуу боюнча консултация берүү бөлүгүндө);
 • Эсептөө палатасынан чыккан  буйруктардын, токтомдордун, жазма буйруктардын, аудитордук иш чаралардын жыйынтыктарына жана   чыгыш   документтерге укуктук экспертизаны жүзөгө ашыруу;
 • Экспертизага берилген документтерге  корутунду берүү;
 • Аудит объектилеринин каршы пикирлерин кароого катышат, алар боюнча корутунду  берет;
 • Эсептөө палатасы тарабынан кабыл алынган локалдуу ченемдик актыларды  (регламент, нускамаларды, жоболорду ж.б.) иштеп чыгат же даярдоого катышат, ошондой эле Эсептөө палатасынын түзүмдүк бөлүмдөрү, кызмат адамдары тарабынан сунушталган локалдуу ченемдик актылардын долбоорлорун укуктук экспертизадан өткөрөт;
 • Эсептөө палатасынын кызыкчылыктарын көздөө максатында Эсептөө палатасынын атынан түзүлгөн долбоорлорго, келишимдерге, макулдашууларга, түзүлгөн контракттарга укуктук экспертиза жүргүзөт же ишке ашырат, ошондой эле Эсептөө палатасы тарабынан келишимдерге, макулдашууларга жүргүзгөн сүйлөшүүлөргө катышат;
 • Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин укуктук билимдерин жогорулатуу боюнча иш- чараларга катышат;
 •  Эсептөө палатасынын ишинин чөйрөсүндө  кызматкерлерге укуктук маселелер  боюнча консултация өткөрөт;
 • Укук коргоо органдарынын кароосуна жөнөтүлгөн белгиленген тартипте аткарууну талап кылган, аудиттин материалдарына укуктук экспертиза жүргүзөт;
 • Укук коргоо органдары менен өз ара аракеттенишүү чөйрөсүндө тиешелүү өз ара аракеттенишүүнү уюштурат, жөнөтүлгөн аудиттин материалдарын  кароо жыйынтыгы боюнча талдоо жүргүзөт жана жалпылайт, керектүү маалымкаттарды, талдоолорду жана башка аналитикалык материалдарды жетекчиликке жеткирет;
 • Сот органдарынын чечимин, укук коргоо органдарынын көрсөтмөлөрүн мыйзамдарда белгиленген тартипте карайт;
 • Эсептөө палатасынын кызыкчылыктарын коргоо максатында Кыргыз Республикасынын сот органдарында өкүлчүлүк кылат;
 • Эсептөө палатасынын дарегине келген дооматтарды жана Эсептөө палатасынан чыккан дооматтарга талдоо жүргүзөт, Эсептөө палатасынын ишин жакшыртуу максатында соттук талаш - тартыш маселелерин жетекчиликтин алдына коюу үчүн,  соттук талаштарды кароо жыйынтыгын жалпылайт;
 • Доолорду, талаптарды, дооматтарга, талаптарга жана доо иштерине байланыштуу   документтерди тутумдаштырылган каттоого алуу жана аларды сактоо;
 • Аудиттин келип түшкөн жана жөнөтүлгөн материалдарын жана аларды кароо менен байланышкан   жана башка документтерди тутумдаштырылган каттоого алат;
 • Өз ара аракеттенишүү маселелери боюнча маалыматтык жана аналитикалык материалдарды даярдайт;
 • Эсептөө палатасынын расмий сайтына маалыматты жайгаштырууг үчүн, бөлүмдөрдүн тиешелүү материалдарын белгиленген тартипте даярдоону жана жөнөтүүнү камсыз кылат;
 • Бөлүмдүн карамагындагы маселелер боюнча Эсептөө палатасынын Кеңешинин отурумдарына, жыйындарына, комиссиянын жана жумушчу топтун  отурумуна катышат.

 

 Конкурска катышууга төмөнкү документтер талап кылынат:

 1. Жеке арыз (үлгүсү esep.kg сайтына жайгаштырылган);
 2. Кадрларды  эсепке алуу боюнча өздүк баракча, 4,5х6 сүрөт менен;
 3. Өмүр баян (үлгүсү esep.kg сайтына жайгаштырылган);
 4. 4,5х6 сүрөт менен таржымал;
 5. Паспортун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде  көрсөтүлөт);
 6. Эмгек китепченин көчүрмөсү, жогорку билими тууралуу диплом, билимин жогорулатуу    сертификаты  нотариалдык жактан же иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө сертификаттар.

Конкурска  катышууну каалаган жарандар,  Бишкек шаары, Исанов көчөсү, 131, № 208 же 210 кабинет дареги боюнча конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандыруу  веб сайтка  жана гезитке жарыяланган  күндөн тартып,   он жумушчу күнүнүн ичинде көктөмөгө (файлга) тиркелген документтерди беришет. 

Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандарга, ачык конкурска катышууга уруксат  берилбейт.