Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Набитаева Эльмира Усеновна - бөлүм башчысы

Байланыш маалыматтары: 323588, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Түзүмдүк бөлүмдүн милдеттери

 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык, Эсептөө палатасынын каржы-чарбалык ишин эсепке алууну уюштуруу;  
 • жыл боюнча Эсептөө палатасынын  бюджетинин,  борбордук аппаратынын, ошондой эле аймактык бөлүнүштөрүнүн чыгымдар сметаларынын  долбоорун түзүү жана чыгымдар сметаларынын аткарылышынын жүрүшүнө дайыма контролдоону жүргүзүү;
 • бюджеттик каражаттарды натыйжалуу жана үнөмдүү пайдалануу, акча каражаттарынын, материалдык баалуулуктардын үнөмдүү жана туура чыгымдалышышына жана мамлекеттик менчиктин сакталышынын камсыздалышына контролдоону жүргүзүү;
 • Эсептөө палатасынын ишин материалдык-техникалык жана маалыматтык (ИТ) жактан камсыздоо.

Түзүмдүк бөлүмдүн функциялары

 • борбордук аппаратта эсепти жана отчеттуулукту жүргүзүү жана  эсеп жана отчеттуулук жаатында аймактык бөлүнүштөрдүн ишин координациялоо, ошондой эле методикалык жетекчиликти жүргүзөт;
 • борбордук аппаратты жана аймактык бөлүнүштөрдү күтүү боюнча чыгымдар бюджетинин долбоорун белгиленген тартипте түзүү жана берүү, аймактык бөлүнүштөр боюнча чыгымдар сметасын бекитүүгө алып чыгуу жана аларга жеткирүү, аймактык бөлүнүштөрдү каржылоону камсыздайт;
 • негизги фонддордун, товардык-материалдык баалуулуктардын, акча каражаттарынын, эмгек акы боюнча эсептөөлөрдү, салыктарды кошуп эсептөөнү жана чегерүүнү, Социалдык фондго чегерүүлөрдү жана кызматкерлер, жабдуучулар жана подрядчылар менен эсептешүүлөрдү жүргүзөт;
 • Эсептөө палатасынын борбордук аппаратын жана аймактык бөлүнүштөрүнүн штаттык жүгүртмөсүн түзөт; 
 • борбордук аппарат боюнча баланстарды, бухгалтердик жана статистикалык отчётторду жана Эсептөө палатасынын аймактык бөлүнүштөрү боюнча жыйынтыкталган отчётторду түзөт жана берет; 
 • Эсептөө палатасынын карамагында турган мамлекеттик менчиктин сакталышына, каржылоого (бөлүнгөн каражаттарга) ылайык, акча каражаттарынын жана материалдык баалуулуктардын үнөмдүү пайдаланылышына жана белгиленген тартипте аларга киргизилген өзгөртүүлөрдү эске алуу менен,   бюджет боюнча бекитилген чыгымдар сметасы боюнча алардын максаттуу багытталышына контролдоону жүргүзөт;
 • кассалык жана эсептешүү тартибинин так сакталышын, бухгалтердик документтердин талаптагыдай тартипте сакталышын камсыз кылат; 
 • бөлүмдүн милдеттеринен улам, Эсептөө палатасынын ишин жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизет;  
 • кызматкерлерди материалдык-техникалык жана маалымат (ИТ) каражаттары менен камсыз кылат;
 • Эсептөө палатасынын ишин маалыматтык-техникалык жактан коштоону камсыз кылат; 
 • имараттарды жана жайларды өрткө каршы коргоо жана өндүрүш санитариясынын ченемдерине жана  эрежелерине ылайык, талаптагыдай абалда камсыз кылуу жана чарбалык тейлөө, аларда жабдуулардын оң иштешин (жаркы берүүчү, жылуулук системасы, желдеткич ж.б.)контролдоочу  бөлүнүш жайгашкан; 
 • жылуулук жана электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууну, суунун чыгымдоону жана алардын чыгымдары боюнча отчёттордун берилишин контролдоо; 
 • жайларды оңдоо,  оңдоо, абаттоо, жашылдандыруу,  аймакты тазалоо, имараттын фасаддарын майрамдык көркөмдөп жасалгалоо иштеринин сапатын контролдоо;
 • белгиленген тартипте негизги каражаттарды, материалдык баалуулуктарды сатып алуу боюнча конкурстарды өткөрүүнү уюштурат;
 • өткөрүлгөн конкурстардын жыйынтыктары боюнча контракттарды жана келишимдерди даярдайт, келишимдерге жана контракттарга карата кошумча макулдашууларды түзөт;
 • транспорттук камсыздоону уюштурат;
 • бөлүмгө жүктөлгөн милдеттер алкагында Эсептөө палатасынын тескөөчү документтеринин долбоорлорун,  Эсептөө палатасынын отурумуна материалдарды даярдайт жана  катышат;
 • жарандардын кайралууларына жоопторду даярдайт.