Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Сейитбекова Мендиаим Калдыбаевна- бөлүм башчысы

Байланыш маалыматтары: 323814, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Түзүмдүк бөлүмдүн милдеттери

 • Эсептөө палатасынын ишин укуктук жактан колдоо;
 • Эсептөө палатасынын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, ошондой эле сот жана башка органдарда жана мекемелерде анын кызыкчылыгын коргоо;    
 • бөлүмдүн комптетециясына кирген  маселелер боюнча укук коргоо органдары жана сот органдары менен өз ара өз ара аракеттенишүүнү жүзөгө ашыруу; 
 • Эсептөө палатасынын ишин жакшыртууга багытталган ченемдик-укуктук актыларды, жергиликтүү актыларды жана тескөөчү документтерди иштеп чыгуу боюнча ишти аткаруу;
 • укукту колдонуу практикасы маселелери боюнча маалымдоо жана аналитикалык маселелерди даярдоо.
 • Эсептөө палатасынын ишин укуктук жактан колдоо;
 • Эсептөө палатасынын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, ошондой эле сот жана башка органдарда жана мекемелерде анын кызыкчылыгын коргоо;    
 • бөлүмдүн комптетециясына кирген  маселелер боюнча укук коргоо органдары жана сот органдары менен өз ара өз ара аракеттенишүүнү жүзөгө ашыруу; 
 • Эсептөө палатасынын ишин жакшыртууга багытталган ченемдик-укуктук актыларды, жергиликтүү актыларды жана тескөөчү документтерди иштеп чыгуу боюнча ишти аткаруу;
 • укукту колдонуу практикасы маселелери боюнча маалымдоо жана аналитикалык маселелерди даярдоо.

Түзүмдүк бөлүмдүн функциялары

 • бөлүмдүн ишин пландайт;
 • бөлүмдүн карамагында турган маселелер боюнча кызматтык документтерди даярдайт;
 • жарандардын кайрылууларын, мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын суроо-талаптарын кароого катышат жана карайт, алар боюнча жоопторду даярдайт;
 • отчётторду даярдайт жана берет, ошондой эле Эсептөө палатасынын отчётторун даярдоого катышат; 

Аудитордук иш чараларды ишке ашыруу чөйрөсүндө:  

 • аудитордук иш чараларды пландоого укуктук экспертиза жүргүзөт (мыйзамдуулук жана Эсептөө палатасынын ыйгарым укугун жайылтуу предметине); 
 • зарылчылыкка жараша аудитордук иш чараларды укуктук колдоону жүргүзөт (аудиттин негизделген корутундулары үчүн, укук ченемдерин колдонуу боюнча консультацияларды берүү бөлүгүндө);
 • Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешине чыгарылган токтомдордун, жазма буйруктардын, сунуштардын жана корутундулардын долбоорлоруна укуктук экспертиза жүргүзөт; 
 • аудит объекттеринин каршы пикирлерин кароого катышат, алар боюнча корутунду берет; 
 • зарылчылыкка жараша, аудитордук иш чаралардын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы кенемтелерди, кемчиликтерди четтетүү, жакшыртуу боюнча сунуштарды даярдайт.

Жергиликтүү (ички) ченем чыгаруу жана уюштуруучу-тескөөчү документтердин мыйзамдуулугун камсыздоо  чөйрөсүндө:

 • Эсептөө палатасынын ченемдик-укуктук актыларын, жергиликтүү ченемдик актыларын, тескөөчү документтерди (регламентти, нускаларды, жоболорду ж.б.) иштеп чыгат жана иштеп чыгууга катышат; 
 • Эсептөө палатасынын жооптуу адамдары, түзүмдүк бөлүнүштөрү тарабынан берилген  укуктук-ченемдик актылардын, жергиликтүү ченемдик актылардын долбоорлоруна укуктук экспертиза жүргүзөт; 
 • Эсептөө палатасынын төрагасына кол коюуга киргизилүүчү буйруктардын долбоорлорунун жана башка тескөөчү документтердин колдонуудагы мыйзамдарга туура келишине текшерүү жүргүзөт. Көрсөтүлгөн документтер колдонуудагы мыйзамга туура келбеген учурда, тиешелүү маселени мыйзамдуу чечүү боюнча сунуштарды жетекчиликке берет;
 • экспертизага берилген документтерге корутунду даярдайт;
 • Эсептөө палатасынын жергиликтүү ченемдик актыларын жана башка тескөөчү документтерди кабыл алуу, өзгөртүү, толуктоо же токтотуу жөнүндө сунуштарды даярдайт.

Укуктук – келишим иши чөйрөсүндө:

 • Эсептөө палатасынын атынан түзүлгөн  келишимдердин, макулдашуулардын, контракттардын долбоорлорун иштеп чыгат жана алардын Эсептөө палатасынын кызыкчылыгына,   мыйзамга туура келээрине  укуктук экспертиза жүргүзөт, эскертүүлөрдү, корутундуларды даярдайт; келишимдерди, макулдашууларды түзүү боюнча Эсептөө палатасы тарабынан жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөргө катышат.

Мыйзамды түшүндүрүү жана укуктук колдоо көрсөтүү чөйрөсүндө:

 • Эсептөө палатасынын укуктук билимин жогорулатуу боюнча иш чараларды ишке ашырууга катышат;   
 • Эсептөө палатасынын ишинин чөйрөсүндөгү укуктук маселелер боюнча кызматкерлерге консультация берет.  

Эсептөө палатасынын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо чөйрөсүндө:  

 • Эсептөө палатасынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо максатында Кыргыз Республикасынын сот органдарында өкүл болот;  
 • Эсептөө палатасынын дарегине келип түшкөн доолорго талдоо жүргүзөт жана андан улам, Эсептөө палатасынын ишин жакшыртуу жөнүндө маселелерди жетекчилик алдына коюу үчүн, соттук талаш-тартыштардын жыйынтыктарын жалпылайт;
 • талаптарды, доолорду, доо менен талаптарды чакырып алууларды  доо иши менен байланышкан жана башка документтерди  тутумдаштырылган каттоону  жана  сактоону жүргүзөт.

Укук коргоо жана сот органдары менен өз ара аракеттенишүү чөйрөсүндө: 

 • белгиленген тартипте укук коргоо органдарынын кароосуна жөнөтүлгөн аудиттин материалдарына жана аткарууга келип түшкөн суроо-талаптарга укуктук экспертиза жүргүзөт;
 • тиешелүү өз ара аракеттенишүүнү уюштурат, талдоо жүргүзөт жана  жөнөтүлгөн аудит материалдарын кароонун жыйынтыгы боюнча жалпылайт, керектүү маалыматтарды, обзорлорду жана башка аналитикалык материалдарды түзөт жана аларды жетекчиликке жеткирет;
 • белгиленген мыйзам тартибинде укук коргоо органдарынын көрсөтмөлөрүн, сот органдарынын аныктамаларын карайт;
 • келип түшкөн жана жөнөтүлгөн аудит материалдарын жана аларды кароо менен байланышкан жана башка документтерди  тутумдаштырып каттоону жүргүзөт;
 • өз ара аракеттенишүү маселелери боюнча маалымдоо жана аналитикалык материалдарды даярдайт;
 • Эсептөө палатасынын иши жөнүндө маалыматка жетүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоо алкагында:
 • Эсептөө палатасынын тиешелүү документтерин жарыялоого багытталган, бөлүмдөрдүн иши жөнүндө маалыматтардыөз убагында даярдоону камсыздайт жана белгиленген тартипте   Интернет тармагындагы расмий сайтка жайгаштыруу үчүн пресс-катчыга берет.