Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Административдик мамлекеттик бош кызмат ордуна - Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аппарат жетекчиси (В-Б) – 1 бирдик. 

Квалификациялык талаптар:

1. Кыргыз Республикасынын жарандыгы

2. Кесиптик билиминин деңгээли

- профили боюнча жогорку кесиптик билим: мамлекеттик аудит, экономика, финансы жана укук;

- эл аралык үлгүдөгү бухгалтердин жана аудитордун сертификаттарынын болушу.

3. Иш стажы

-   мамлекеттик аудит жана контроль, экономика, финансы жана укук жаатында 7 жылдан кем эмес кесиптик тажрыйбасы бар.

4. Кесиптик компетенциялары

Билүү:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы;  

- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;  

- Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;    

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”,  “Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жөнүндө”, “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жөнүндө” (тиешелүү жылга), “Ички аудит жөнүндө”, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын штаттык санынын чеги жөнүндө жана эмгегине акы төлөөнүн шарттары тууралуу”;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2013-жылдын 5-декабрындагы  № 01-3/96 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Регламенти;   

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2005-жылдын 25-ноябрындагы  №01-08/60.токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин этикалык кодекси.

 

Кызматтык милдеттемелерин аткаруу үчүн, зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү. Чет тилдерди билүү.

 

Билгичтиги:  

- ишти стратегиялык пландоо;

- көзөмөлгө алынган түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу башкаруу;

- кескин учурларда чечим кабыл алуу жана кабыл алынган чечимге жооп берүү;

- кызматкерлер алдына так түзүлгөн тапшырмаларды коюу жана алардын ишин объективдүү баалоо;

- жамаат ичинде жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү;

-кызыкчылыктардын чыр-чатагына алып келген. Көйгөйлүү жагдайларды өз учурунда аныктоо жана чечүү.

Ыкмалары:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- эл алдында чыгып сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилде иш боюнча кат жазышуу;

- башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу жана стратегиялык чечимдерди аткаруу сапатына жооп берүү;

- кабыл алынган чечимдерин натыйжалары боюнча  мониторинг жүргүзүү, контролдоо, талдоо жана болжолдоо; 

- ишке байланыштуу сүйлөшүүлөрдүн ыкмаларына ээ болуу жана кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүү.

Компьютерде иштей билүү жана керектүү программалык продуктыларды  (Word, Excel, Power Point, 1C-предприятие, «ТОКТОМ Мамлекеттик Про» маалымат-укуктук тутуму) билиши.

 

Аппарат жетекчисинин кызматтык милдеттерине төмөндөгүлөр кирет:

- Эсептөө палатасынын аппаратын жетектөө;  

- кызматкерлерге карата материалдык дем берүү чараларын көрүү, тартип жазасын берүү жана кызматкерлерге кошуп төлөө, үстөк акы жана башка төлөмдөрдү белгилөө жана кадр маселеси боюнча  Эсептөө палатасынын төрагасына сунуштарды даярдайт жана  киргизет; 

- Эсептөө палатасынын  ал көзөмөлдөгөн түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишин уюштурууну камсыздайт;

- Эсептөө палатасынын ишин методикалык камсыздоо боюнча ишти жетектейт, эксперттик-аналитикалык  методология жаатындагы ишти жана аудитордук ишти уюштуруу маселесин чечет;

- кезектеги жана стратегиялык пландоо маселеси боюнча Эсептөө палатасынын төрагасына сунуштарды даярдайт жана берет;  

- “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө” Мыйзамга жана Эсептөө палатасынын  Регламентине ылайык:

- Эсептөө палатасынын төрагасынын тапшырмасы жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында Эсептөө палатасынын атынан чыгат;

- өзүнүн иши жана ал көзөмөлдөгөн Эсептөө палатасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн иши жөнүндө Эсептөө палатасынын төрагасына  дайыма  баяндап турат;  

- өзүнүн ишинин жана ал көзөмөлдөгөн Эсептөө палатасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишинин маселелери боюнча ыкчам кеңешме өткөрөт;   

- Эсептөө палатасынын төрагасынын буйругуна ылайык, Эсептөө палатасында түзүлгөн атайын түзүлгөн жумушчу тобунун же комиссиянын жетекчиси же мүчөсү болушу мүмкүн;

- “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө” Мыйзамга жана Эсептөө палатасынын Регламентине ылайык, жана башка кызматтык милдеттерди аткарат жана Эсептөө палатасынын төрагасынын тапшырмасы боюнча жана башка функцияларды аткарат.  

 

Конкурска катышууга төмөнкү документтер талап кылынат:

  1. Жеке арыз (үлгүсү esep.kg сайтына жайгаштырылган);
  2. Кадрларды  эсепке алуу боюнча өздүк баракча, 4,5х6сүрөт менен;
  3. Өмүр баян (үлгүсү esep.kg сайтына жайгаштырылган);
  4. 4,5х6 сүрөт менен таржымал;
  5. Паспортун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде  көрсөтүлөт);
  6. Эмгек китепченин көчүрмөсү, жогорку билими тууралуу диплом, билимин жогорулатуу сертификаты  нотариалдык жактан же иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө сертификаттар.

Конкурска  катышууну каалаган жарандар,  Бишкек шаары, Исанов көчөсү, 131, № 208 же 210 кабинет дареги боюнча конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандыруу  веб сайтка  жана гезитке жарыяланган  күндөн тартып,   он жумушчу күнүнүн ичинде көктөмөгө (файлга) тиркелген документтерди беришет.  

Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандарга, ачык конкурска катышууга уруксат  берилбейт.