Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Тиешелүү белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кадрларынын ички резервинде жана Кыргыз Республикасынын жарандык кызмат жана муниципалдык кызматтын  кадрларынын Улуттук  резервинде турган адамдар ортосунда (мындан ары – конкурс), административдик мамлекеттик бош кызмат ордуна - Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аппарат жетекчиси (В-Б) .

Квалификациялык талаптар:

1.Билүү:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”,  “Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жөнүндө”;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2013-жылдын 5-декабрындагы  № 01-3/96 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Регламенти;   

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2005-жылдын 25-ноябрындагы  №01-08/60.токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин этикалык кодекси.

 

  1. Кыргыз Республикасынын жарандыгы;  
  2. Кызматтык милдеттемелерин аткаруу үчүн, зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү. 
  3. Компьютерде иштей билүү жана керектүү программалык продуктыларды  (Word, Excel, Power Point, 1C-предприятие, «ТОКТОМ Мамлекеттик Про» маалымат-укуктук тутуму) билиши.

Кесиптик билиминин деңгээли

- профили боюнча жогорку кесиптик билим: мамлекеттик аудит, экономика, финансы жана укук;

- эл аралык үлгүдөгү бухгалтердин жана аудитордун сертификаттарынын болушу.

 

 Стажы жана иш тажрыйбасы

-   мамлекеттик аудит жана контроль, экономика, финансы жана укук жаатында 7 жылдан кем эмес кесиптик тажрыйбасы бар;

- жетекчилик иште 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар.

  Кесиптик компетенциялары

 

Билүү:

- Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;   

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жөнүндө” (тиешелүү жылга), “Ички аудит жөнүндө”, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын штаттык санынын чеги жөнүндө жана эмгегине акы төлөөнүн шарттары тууралуу”;

- адам ресурстарын башкаруу жаатында;

- чет тилдерди билүү.

  

Билгичтиги: 

- ишти стратегиялык пландоо;

- көзөмөлгө алынган түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу башкаруу;

- кескин учурларда чечим кабыл алуу жана кабыл алынган чечимге жооп берүү;

- кызматкерлер алдына так түзүлгөн тапшырмаларды коюу жана алардын ишин объективдүү баалоо;

- жамаат ичинде жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү;

-кызыкчылыктардын чыр-чатагына алып келген. Көйгөйлүү жагдайларды өз учурунда аныктоо жана чечүү.

Ыкмалары:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- эл алдында чыгып сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилде иш боюнча кат жазышуу;

- башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу жана стратегиялык чечимдерди аткаруу сапатына жооп берүү;

- кабыл алынган чечимдерин натыйжалары боюнча  мониторинг жүргүзүү, контролдоо, талдоо жана болжолдоо; 

- ишке байланыштуу сүйлөшүүлөрдүн ыкмаларына ээ болуу жана кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүү.

 

Конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып,  беш  жумушчу күнүнүн ичинде Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Конкурстук комиссиясына арызды жана документтерди беришет. 

Конкурсту өткөрүү мөөнөтү: документтерди кабыл алууну аяктаган күндөн тартып, 20 жумушчу күнү ичинде.