Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы каржылоо жана маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн административдик мамлекеттик бош кызмат орду – инспектор кызматын ээлөөгө конкурс жарыялайт (С-Б) – 1 бирдик.

Квалификациялык талаптар:

1. Кыргыз Республикасынын жарандыгы

2. Мамлекеттик аудит, экономика, финансы адистиги боюнча жогорку кесиптик билими;

Эл аралык үлгүдөгү бухгалтердин жана аудитордун сертификаттарынын болушу.

3. Мамлекеттик аудит, экономика, финансы жана укук жаатындагы кесипти иш тажрыйбасы 3 жылдан кем эмес.

4. Кесиптик компетенциялары

Билүү:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси; 

- Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;   

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”,  “Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жөнүндө”;  “Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жөнүндө” (тиешелүү жылга), “Ички аудит жөнүндө”, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2013-жылдын 5-декабрындагы  № 01-3/96 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Регламенти;   

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2005-жылдын 25-ноябрындагы  №01-08/60 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин этикалык кодекси.

 Кызматтык милдеттемелерин аткаруу үчүн, зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү. Чет тилдерди билүү .

 

   Билгичтиги: 

-  өз ишин натыйжалуу пландоо;

- башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;

- командада иштөө.

 

 Ыкмалары:

- ченемдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иш этикетинин ыкмаларына ээ болуу;

- мамлекеттик жана расмий тилдерде кызматтык документтерди жана иш боюнча кат жазышууларды даярдоо.

Компьютерде иштей билүү жана керектүү программалык продуктыларды  (Word, Excel, Power Point, 1C-предприятие, «ТОКТОМ Мамлекеттик Про» маалымат-укуктук тутуму) билиши.

Кызматтык милдеттери:

 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;
 • Жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын корголушун жана сакталышын  камсыз кылуу;
 • Эсептөө палатасынын кызматкеринин этикалык кодексин сактоо;
 • Эсептөө палатасында белгиленген ички күн тартибинин эрежелерин, кызматтык нускамаларды, кызматтык маалымат жана кызматтык өз ара аракеттенишүү менен иштөө тартибин сактоо;
 • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн, керектүү квалификациялык   деңгээлди сактоо;
 • Тескеме документтердин долбоорлорун иштеп чыгуу жана/же макулдашуу;
 • Кайрылууларды кароо жана өзүнүн ыйгарым укугунун чегинде жарандарга жана уюмдарга консультация берүү;
 • Отчётторду түзүү (ай сайынкы, кварталдык жана жылдык);
 • Өзүнүн компеттеттүүлүгүнүн чегинде өнүгүү маселеси боюнча маалыматтык-методикалык материалдарды түзүү;
 • Алардын ыйгарым укуктарынын чегинде берилген,  Төраганын  жана аппарат жетекчисинин, бөлүм башчысынын буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз убагында жана сапаттуу аткаруу;
 • Эмгек акы боюнча ченемдик документтер жана Эсептөө палатасынын төрагасынын буйруктарына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдоруна ылайык, Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин эмгек акыларын, сый акыларын жана материалдык жардамдары  өз учурунда эсептөөнү камсыз кылуу;  
 • Социалдык фондго чегерүүлөрдү жана жеке киреше салыгын кармоо, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин  эмгек акылары жана жумуштуулук жөнүндө жылдык билдирүүлөрдү өз убагында даярдоо жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна берүү, кызматкерлердин талаптары боюнча эмгек акы жөнүндө маалыматты берүү;
 • Ай сайынкы, кварталдык жана жылдык статистикалык отчётторду (эмгек боюнча  № 1-Т формасы, мамлекеттик кызматчылардын эмгек акылары -  №1-ГОС формасы, убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча №7-ТВН формасы),  ошондой эле мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча ай сайынкы, кварталдык жана жылдык статистикалык отчётторду белгиленген мөөнөттө түзүү жана берүү жана жеке киреше салыгы боюнча салык инспекциясына ай сайын берүү;
 • № 5 мемориалдык ордерди түзүү жана эмгек акы боюнча эсептөөлөр жөнүндө синтетикалык жана аналитикалык эсеп жүргүзүү;
 • Чыгымдар сметасынын аткарылышына эсеп жүргүзүү, каржылоо боюнча табыштамаларды даярдоо, борбордук аппараттын жана аймактык бөлүнүштөрдүн чыгымдар сметаларынын аткарылышын контролдоо;
 • Буйруктардын, каттардын жана  Эсептөө палатасынын чыгымдар сметасына жана эмгек акыны эсептөөгө карата Эсептөө палатасынан чыккан жана башка документтердин  долбоорлорун даярдоо.

 Конкурска катышууга төмөнкү документтер талап кылынат:

 1. Жеке арыз (үлгүсү esep.kg сайтына жайгаштырылган);
 2. Кадрларды  эсепке алуу боюнча өздүк баракча, 4,5х6сүрөт менен;
 3. Өмүр баян (үлгүсү esep.kg сайтына жайгаштырылган);
 4. 4,5х6 сүрөт менен таржымал;
 5. Паспортун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде  көрсөтүлөт);
 6. Эмгек китепченин көчүрмөсү, жогорку билими тууралуу диплом, билимин жогорулатуу сертификаты  нотариалдык жактан же иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө сертификаттар.

Конкурска  катышууну каалаган жарандар,  Бишкек шаары, Исанов көчөсү, 131, № 208 же 210 кабинет дареги боюнча конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандыруу  веб сайтка  жана гезитке жарыяланган  күндөн тартып,   он жумушчу күнүнүн ичинде көктөмөгө (файлга) тиркелген документтерди беришет. 

Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандарга, ачык конкурска катышууга уруксат  берилбейт.