Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

АЧЫК КОНКУРС ӨТКӨРҮҮ ЭТАПТАРЫ  ЖАНА МӨӨНӨТҮ* (АК)

АК этаптары

АКны өткөрүү мөөнөтү

Өткөрүү орду

Ким өткөрөт

Эскертүү

I. Мамлекеттик кызматка карата белгиленген  квалификациялык талаптарга ылайык, конкурстун катышуучуларынын документтерин кароо

Документтерди кабыл алуу аяктагандан кийин, 3 жумушчу күнүнөн кечиктирбестен

 

Бишкек шаары,

Исанов көчөсү, 131

КР Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясы  

Конкурстун I жана IV этаптарынын жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар   esep.kg сайтына жайгаштырылат

II. Конкурстун катышуучуларын негизги жана предметтик тесттер боюнча тестирлөө 

mkk.gov.kg жана esep.kg сайттарында жайгаштырылган

Тестирлөө графигине ылайык

Бишкек шаары, Чүй проспектиси 122, №301.

КР МКК Тестирлөө борбору

 

Компьютердик тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча баллдын жалпы суммасынан 50 пайыздан кем эмес  балл алган талапкерлерге, практикалык тапшырмага уруксат берилет  

III. Конкурстун катышуучуларын  полиграфта тестирлөө

Тестирлөө графигине ылайык (талапкерлерге билдирүү КР ЭП АРББ тарабынан жөнөтүлөт) 

(Панфилов көчөсү тарабынан кирет,  “Бейиш” МБ имаратына багыт алуу керек,  КР Өкмөтүнө караштуу ММКФнын жанында).

КР МКК Тестирлөө борбору

Кызмат тизмесине ылайык, мамлекеттик кызматка  талапкерлигин койгон талапкерлер полиграфта тестирлөөдөн өтүүгө  жөнөтүлөт

  IV. 30 мүнөт ичинде конкурстун катышуучуларынын

 эссе жазуусу жана алар менен аңгемелешүү

КР Эсептөө палатасынын esep.kg  сайтында жайгаштырылган

Конкурстук комиссиянын  графигине ылайык

Бишкек шаары,

Исанов көчөсү, 131

КР Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясы 

 

 

 

 

 

 

 Ачык конкурсту өткөрүү убактысы, документтерди кабыл алууну аяктаган күндөн тартып, 30 жумушчу күнүнөн ашырылбашы керек. Администрациялык бош кызмат орундарына конкурсту өткөрүүдө, мамлекеттик сырга уруксат алуу үчүн текшерүү иш-чараларын өткөрүүнү талап кылган, ачык конкурсту өткөрүү убактысы 60 жумушчу күндү түзөт.

 

 

 

КОНКУРС ӨТКӨРҮҮ ЭТАПТАРЫ  ЖАНА МӨӨНӨТҮ

Кадрлардын Ички жана улуттук резервинде турган адамдар арасында  (ИК)

 

ИК этаптары

ИКны өткөрүү мөөнөтү

Өткөрүү орду

Ким өткөрөт

Эскертүү

I. Мамлекеттик кызматка карата белгиленген  квалификациялык талаптарга ылайык, конкурстун катышуучуларынын документтерин кароо

Документтерди кабыл алуу аяктагандан кийин, 3 жумушчу күнүнөн кечиктирбестен

 

Бишкек шаары,

Исанов көчөсү, 131

КР Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясы  

Конкурстун I жана IV этаптарынын жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар   esep.kg сайтына жайгаштырылат

II. Конкурстун катышуучуларын  предметтик тест

боюнча тестирлөө 

mkk.gov.kg жана esep.kg сайттарында жайгаштырылган

Тестирлөө графигине ылайык

Бишкек шаары, Чүй проспектиси 122, №301.

КР МКК Тестирлөө борбору

 

Компьютердик тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча баллдын жалпы суммасынан 50 пайыздан кем эмес  балл алган талапкерлерге, практикалык тапшырмага уруксат берилет  

III. Конкурстун  катышуучуларын  полиграфта тестирлөө

Тестирлөө графигине ылайык (талапкерлерге билдирүү КР ЭП АРББ тарабынан жөнөтүлөт) 

(Панфилов көчөсү тарабынан кирет,  “Бейиш” МБ имаратына багыт алуу керек,  КР Өкмөтүнө караштуу ММКФнын жанында).

КР МКК Тестирлөө борбору

Кызмат тизмесине ылайык, мамлекеттик кызматка  талапкерлигин койгон талапкерлер полиграфта тестирлөөдөн өтүүгө  жөнөтүлөт

  IV. 30 мүнөт ичинде конкурстун катышуучуларынын

 эссе жазуусу жана алар менен аңгемелешүү

КР Эсептөө палатасынын esep.kg  сайтында жайгаштырылган

Конкурстук комиссиянын  графигине ылайык

Бишкек шаары,

Исанов көчөсү, 131

КР Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясы 

 

  

 

 

 

 

Ички конкурсту өткөрүү убактысы, документтерди кабыл алууну аяктаган күндөн тартып, 25 күнүнөн ашырылбашы керек. Администрациялык бош кызмат орундарына конкурсту өткөрүүдө, мамлекеттик сырга уруксат алуу үчүн текшерүү иш-чараларын өткөрүүнү талап кылган, ачык конкурсту өткөрүү убактысы 50 жумушчу күндү түзөт.

 

 

 

 

 

 

 

  •