Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

    - Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ысык-Көл жана Нарын областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнө мамлекеттик инспектор (курулуш боюнча) (ГБ) бош административдик мамлекеттик кызмат ордун ээлөө үчүн - 1 бирдик.

 Квалификациялык талаптар:

Башкы жана улук административдик мамлекеттик  кызмат орундары үчүн  жалпы квалификациялык талаптар:

1.  Билими:

-  Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”; “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”; “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”. 

- Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикалык кодекси.

2) Мамлекеттик жана расмий тилдерди кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде билүү.  

3) Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продуктуларга ээ болуу (Word, Excel, "TOKTOM Мамлекет Про" маалыматтык-укуктук тутуму), анын ичинде:

- Бет ачарларды уюштуруу;

- Тесттик, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө;

- Издөө тутумун пайдалана билүү;

- кызматтык этиканын ченемин эсепке алуу менен, социалдык тармактарда туура өз ара аракеттешүү;

- маалыматтарды таблица, графика жана диаграмма түрүндө берүү;

- уюмдун веб-конференц-байланыш тиркемесин пайдалануу;

- видеоматериалдарды сактоо, жеткирүү жана көрсөтүү үчүн веб-тиркемени пайдалануу;

- антивирустук программаны пайдалануу;

- шифрлөө аркылуу маалыматтык тутумдарды жана маалыматтарды коргоо;

- логин жана шарттуу белгини орнотуу;

- компьютер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздук гигиенасын сактоо.

Бардык административдик мамлекеттик кызмат орундарынын кесиптик компетенциялары:

1. Билими:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”, “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө”;  

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамалар;

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2013-жылдын 5-декабрындагы №01-3/96 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын регламенти;

 - Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2005-жылдын 25-ноябрындагы №01-08/60 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин этикалык кодекси.

 2. Кыргыз Республикасынын жарандыгы.

Аймактык бирдиктин мамлекеттик инспектору (курулуш боюнча) (Г-Б)

  Кесиптик билим деңгээли

- инженердик-курулуш иштери жаатында жогорку кесиптик билими;

-  инженердик-курулуш иштеринде мамлекеттик квалификациялык сертификаттын болушу (жакшы болмок).

 Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:
- мамлекеттик жана / же муниципалдык кызматта жалпысынан 3 жылдан кем эмес эмгек стажы, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес эмгек стажы.

 Кесиптик компетенциялары

 Билими:

- Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Республикалык бюджет жөнүндө” (тиешелүү жылга карата); “Бухгалтердик эсепке алуу жөнүндө”; “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитектурасы жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын шаар куруу мыйзамдарынын негиздери жөнүндө”;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген 2020-жылдын 17-январындагы № 12 токтому менен, Кыргыз Республикасында кыймылсыз мүлк объекттерин долбоорлоого, курууга жана башка өзгөртүүгө документтерди берүүнүн тартиби жана курулушу бүткөн эксплуатацияга берилүүчү объекттердин шайкештигин баалоо жөнүндө Жобо;

- чет тилдерин билүү (жакшы болмок).

 Билгичтиги:

-  мониторингге талдоо жүргүзүү, божомолдоо, жалпылоо,   актуалдуу көйгөйлөрдү контролдоо;

- тез арада чечим кабыл алуу жана анын кесепеттери үчүн жоопкерчилик алуу;

- кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

- өз ишин жана натыйжалуу пландаштыруу;

 - башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;

 - командада иштөө.

 5.  Ыкмалары:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

-  маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

-  ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун даярдоо;

 -  ченемдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- чыр-чатактуу кырдаалды жөнгө салуу;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иш этикетинин ыкмаларына ээ болуу; 

- кызматтык каттарды жана ишкердик кат алышууларды мамлекеттик жана расмий тилдерде даярдоо.

Мамлекеттик инспектордун (курулуш боюнча) кызматтык милдеттемелери.

Мамлекеттик инспектордун кызматтык милдеттемелерине төмөнкүлөр кирет:

1.  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышы;

2.  Жарандардын укуктарынын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын сакталышын жана корголушун камсыз кылуу;

4.  Эсептөө палатасында белгиленген ички эмгек тартип эрежелерин, кызматтык нускамаларын, кызматтык маалымат менен иштөө жол-жоболорун жана кызматтык өз ара мамилелерди сактоо;

5. кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн талап кылынган квалификация деңгээлин сактоо;  

6.  ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын жана уюмдардын кайрылууларын кароо жана консультация берүү;

7.  аудит программасын даярдоо;

8.  аудит жүргүзүү жана отчетторду даярдоо (анын ичинде “жыйынды”),   кеңештин чечимдери жана алар боюнча нускамалар;

9.  отчетторду түзүү (аудиттин жүрүшү, анын алдын ала жыйынтыктары жөнүндө, айлык, кварталдык жана жылдык);

10. жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча маалыматтык материалдарды даярдоо, аудит жүргүзүү боюнча уюштуруу бөлүмү менен тыгыз кызматташуу;

11.  ыйгарым укуктарынын жана функцияларынын чегинде коррупцияга каршы күрөштү жүзөгө ашыруу;

12. КР ЭП АБнын уюштуруу бөлүмүнүн башчысынын/жетекчисинин буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз убагында жана сапаттуу аткаруу.

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгүдөй документтерди көрсөтүү зарыл:

1) өздүк арыз (esep.kg сайтында формасы жайгаштырылган);

2) кадрдын эсепке алуу боюнча барагы 4,5х6 өлчөмүндөгү сүрөтү менен  (esep.kg сайтында формасы жайгаштырылган);

3) автобиография (esep.kg сайтында формасы жайгаштырылган);

4) резюме 4,5х6 өлчөмүндөгү сүрөтү менен;

5) паспорттун көчүрмөсү (паспорттун оригиналы конкурска келгенде көрсөтүлөт);

6) нотариус тарабынан же иштеген жеринен күбөлөндүргөн эмгек китепчесинин, жогорку билими жөнүндө дипломдун, квалификациясын жогорулатуу тууралуу сертификаттарынын көчүрмөсү;

     Конкурска катышууну каалаган жарандар, Бишкек шаары, Исанов көчөсү 131, № 208 же 210 - каб. дареги боюнча конкурстун жүрүшү жөнүндө жарыя газетага жана веб-сайтка жарыялангандан күндөн тартып он жумушчу күндүн ичинде көктөмөгө тигилген  документтерин берет.       

      Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандар ачык конкурска катыша алышпайт.