Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын  

“Кадрларынын ички жана улуттук резервдеринде турган адамдардын арасында конкурс өткөрүү жөнүндө” 2020-жылдын  12-октябрындагы №10-6/83 буйругуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кадрларынын ички  резервинде жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызматтын кадрларынын Улуттук резервинде турган (мындан ары - конкурс), бош административдик мамлекеттик кызмат ордуна белгиленген квалификациялык талаптарга жооп берген адамдар арасында конкурс жарыяланат:

 

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн мамлекеттик инспектору (ГБ) - 2 бирдик.

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясына арызды жана керектүү документтерди берүү мөөнөтү конкурсту өткөрүү жөнүндө билдирүүдөн кийин беш жумушчу күндүн ичинде.  

Конкурс өткөрүү мөөнөтү: документтерди кабыл алуу аяктаган күндөн тартып 25 жумушчу күндүн ичинде.     

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын директорунун милдетин аткаруучу

(№ 05-4-09 / 837)

Б.Э. Сагынбаев тарабынан

2020-жылдын 28-февралында

МАКУЛДАШТЫ 

 

 

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын 2020-жылдын 28-февралындагы 

 № 10-6/21   буйругу менен

БЕКИТИЛДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Административдик мамлекеттик кызмат орундарынын

КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАРЫна

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

   Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы,

 

 КР ЭПнын төрагасынын 13.04.2017-жылдагы № 04-4 / 57 буйругу менен бекитилген КР ЭП төрагасынын 18.08.2017-жылдагы № 10-6 / 114 буйругуна ылайык Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы менен   11.04.2017-ж. № 05-4-09 / 874 жана 14.08.2017-ж. № 05-3-09 / 3044 макулдашуу боюнча

 Ушул квалификациялык талаптар “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы  жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 24 жана 25- беренелерине ылайык,  “Мамлекеттик  жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын   жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 “Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу жөнүндө” токтому менен бекитилген Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын топторуна берилген Типтүү квалификациялык талаптардын негизинде иштелип чыккан.

 Ушул квалификациялык талаптар Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын (мындан ары - Эсептөө палатасы) ар бир административдик мамлекеттик кызмат орду үчүн,  бекитилген штаттык жүгүртмө менен   белгиленет. 

 

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аймактык бөлүнүштөрү

 

 

 

 Мамлекеттик инспектор (Г-Б) – 64 ед.

 1.  Кыргыз Республикасынын жарандыгы

2.  Кесиптик билим деңгээли

 - мамлекеттик аудит жана контроль, экономика, каржы жана укук жаатындагы жогорку кесиптик билими;

- эл аралык стандарттагы бухгалтердин жана/же аудитордун сертификатынын (сертификаттарынын) болушу (жакшы болмок).

3. Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик аудит жана контроль, экономика, каржы жана укук жаатындагы кесиптик иш тажрыйбасы 5 жылдан кем эмес. (“Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 25-беренесине ылайык).

4. Кесиптик компетенциялары

1) Билими:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

- Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Республикалык бюджет жөнүндө” (тиешелүү жылга карата); “Бухгалтердик эсепке алуу жөнүндө”; “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”; “Ички аудит жөнүндө”; “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”; “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”; “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”, “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө”;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамалар;

- Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикалык кодекси;

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2013-жылдын 5-декабрындагы №01-3/96 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын регламенти;

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2005-жылдын 25-ноябрындагы №01-08/60 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин этикалык кодекси.

- аудиттин жана ISSAI эл аралык стандарттары.

2) Мамлекеттик жана расмий тилдерди кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде билүү. Чет тилдерди билүү (жакшы болмок).

 3) Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продуктуларга ээ болуу (Word, Excel, "TOKTOM Мамлекет Про" маалыматтык-укуктук тутуму), анын ичинде:

- Бет ачарларды уюштуруу;

- Тесттик, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө;

- Издөө тутумун пайдалана билүү;

- кызматтык этиканын ченемин эсепке алуу менен, социалдык тармактарда туура өз ара аракеттешүү;

- маалыматтарды таблица, графика жана диаграмма түрүндө берүү;

- уюмдун веб-конференц-байланыш тиркемесин пайдалануу;

- видеоматериалдарды сактоо, жеткирүү жана көрсөтүү үчүн веб-тиркемени пайдалануу;

- антивирустук программаны пайдалануу;

- шифрлөө аркылуу маалыматтык тутумдарды жана маалыматтарды коргоо;

- логин жана шарттуу белгини орнотуу;

- компьютер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздук гигиенасын сактоо.

 4. Билгичтиги:

-  мониторингге талдоо жүргүзүү, божомолдоо, жалпылоо,   актуалдуу көйгөйлөрдү контролдоо;

- тез арада чечим кабыл алуу жана анын кесепеттери үчүн жоопкерчилик алуу;

- кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

- өз ишин жана натыйжалуу пландаштыруу;

 - башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;

 - командада иштөө.

  5.  Ыкмалары:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

-  маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

-  ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун даярдоо;

 -  ченемдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- чыр-чатактуу кырдаалды жөнгө салуу;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иш этикетинин ыкмаларына ээ болуу; 

- кызматтык каттарды жана ишкердик кат алышууларды мамлекеттик жана расмий тилдерде даярдоо.