Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын “Кадрларынын ички жана улуттук резервдеринде турган адамдардын арасында конкурс өткөрүү жөнүндө” 28.07.2020-ж. № 10-6/63 буйругуна ылайык

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кадрларынын ички резервинде жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызматтын Улуттук резервинде турган, белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келген адамдар арасында Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын:

- республикалык бюджетке жана мамлекеттик мүлккө аудит жүргүзүү бөлүмүнүн мамлекеттик инспектору (Б-Б), 1 бирдик;

- Ысык-Көл жана Нарын областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн мамлекеттик инспектору (Б-Б), 1 бирдик, административдик мамлекеттик бош кызмат орундарына конкурс (мындан ары – конкурс) жарыяланат

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясына арызды жана керектүү документтерди берүү мөөнөтү конкурсту өткөрүү жөнүндө билдирүүдөн кийин беш жумушчу күндүн ичинде.  

Конкурс өткөрүү мөөнөтү: документтерди кабыл алуу аяктаган күндөн тартып 25 жумушчу күндүн ичинде.

 

 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын директорунун милдетин аткаруучу

(№ 05-4-09 / 837)

Б.Э. Сагынбаев тарабынан

2020-жылдын 28-февралында

МАКУЛДАШТЫ 

 

 

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын 2020-жылдын 28-февралындагы 

 № 10-6/21   буйругу менен

БЕКИТИЛДИ

 

 

     

                                                                                                                                                                                                                       

Административдик мамлекеттик кызмат орундарынын

КАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАРЫна

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

   Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы,

 

 КР ЭПнын төрагасынын 13.04.2017-жылдагы № 04-4 / 57 буйругу менен бекитилген КР ЭП төрагасынын 18.08.2017-жылдагы № 10-6 / 114 буйругуна ылайык Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы менен   11.04.2017-ж. № 05-4-09 / 874 жана 14.08.2017-ж. № 05-3-09 / 3044 макулдашуу боюнча

 

Ушул квалификациялык талаптар “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы  жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 24 жана 25- беренелерине ылайык,  “Мамлекеттик  жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын   жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 "Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу жөнүндө" токтому менен бекитилген Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын топторуна берилген Типтүү квалификациялык талаптардын негизинде иштелип чыккан.

 Ушул квалификациялык талаптар Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын (мындан ары - Эсептөө палатасы) ар бир административдик мамлекеттик кызмат орду үчүн,  бекитилген штаттык жүгүртмө менен   белгиленет.

Республикалык бюджетке жана мамлекеттик мүлккө аудит жүргүзүү бөлүмү

  Мамлекеттик инспектор (Г-Б)

1.  Кыргыз Республикасынын жарандыгы;

2.  Кесиптик билим деңгээли

- мамлекеттик аудит жана контролдоо, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик билими;

- эл аралык үлгүдөгү бухгалтердин жана аудитордун сертификаттарынын болушу (жакшы болмок).

3. Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик аудит жана контролдоо, экономика, финансы жана укук жаатында 5 жылдан кем эмес кесиптик иш тажрыйбасы (“Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 25-беренесине ылайык)

4. Кесиптик компетенциялары

1) Билими:

-   Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-   Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси; 

            - Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Республикалык бюджет жөнүндө” (тиешелүү жылга карата); “Ички аудит жөнүндө”; “Бухгалтердик эсепке алуу жөнүндө”; “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”; “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”; “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”; “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;   “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”; “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө”; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасында иш-кагаздарын жүргүзүү боюнча  Типтүү нускама;

          - Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген,  “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын кодекси”;

         - Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2013-жылдын  5-декабрындагы  № 01-3/96 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Регламенти;

        - Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2005-жылдын 25-ноябрындагы  №01-08/60 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин Этикалык кодекси;

          - Аудит жана ISSAI эл аралык стандарттары.

           2) Кызматтык милдеттемелерин аткаруу үчүн, зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү. Чет тилдерин билүү (жакшы болмок).

3) Компьютерде иштей билүү жана керектүү программалык продуктыларды  (Word, Excel, «ТОКТОМ Мамлекеттик Про» маалымат-укуктук тутуму) билиши, анын ичинен:

-           Бет ачарларды уюштуруу; 

-           Тесттик, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө; 

-           Издөө тутумун пайдалана билүү; 

-    кызматтык этиканын ченемин эсепке алуу менен, социалдык тармактарда туура өз ара аракеттешүү;

-    маалыматтарды таблица, графика жана диаграмма түрүндө берүү;

-    уюмдун веб-конференц-байланыш тиркемесин пайдалануу;

-    видеоматериалдарды сактоо, жеткирүү жана көрсөтүү үчүн веб-тиркемени пайдалануу;

-    антивирустук программаны пайдалануу;

-    шифрлөө аркылуу маалыматтык тутумдарды жана маалыматтарды коргоо;

-    логин жана шарттуу белгини орнотуу;

-   компьютер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздук гигиенасын сактоо.

      4) Билгичтиги:

-  мониторингге талдоо жүргүзүү, болжолдоо, жалпылоо,   актуалдуу көйгөйлөрдү контролдоо;

- тез арада чечим кабыл алуу жана анын кесепеттери үчүн жоопкерчилик алуу;

-  кызыкчылыктардын чыр-чатагына алып келген, көйгөйлүү жагдайларды өз учурунда аныктоо жана чечүү;

 - өз ишин жана натыйжалуу пландаштыруу;

 - башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;

 - командада иштөө.

     5) Ыкмалары:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

-  маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

- ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу;  

 -  ченемдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

-  кырдаалдардын кагылышуусун жөнгө салуу; 

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иш этикетинин ыкмаларына ээ болуу;

 - мамлекеттик жана расмий тилдерде кызматтык каттарды даярдоо.  

 

  Кыргыз Республикасынын аймактык бөлүнүшү  

  Мамлекеттик инспектор  (Г-Б) – 64 ед.

 

1.  Кыргыз Республикасынын жарандыгы;

2.  Кесиптик билим деңгээли

- мамлекеттик аудит жана контролдоо, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик билими;

- эл аралык үлгүдөгү бухгалтердин жана аудитордун сертификаттарынын болушу (жакшы болмок).

 

 

3. Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик аудит жана контролдоо, экономика, финансы жана укук жаатында 5 жылдан кем эмес кесиптик иш тажрыйбасы (“Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 25-беренесине ылайык)

4. Кесиптик компетенциялары

1) Билими:

-   Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-   Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси; 

 - Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Республикалык бюджет жөнүндө” (тиешелүү жылга карата);   “Бухгалтердик эсепке алуу жөнүндө”; “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”; “Ички аудит жөнүндө”; “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”; “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”; “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;   “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”; “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө”.

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасында иш-кагаздарын жүргүзүү боюнча  Типтүү нускама;

- Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген,  “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын кодекси”;

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2013-жылдын  5-декабрындагы  № 01-3/96 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Регламенти;

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2005-жылдын 25-ноябрындагы  №01-08/60 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин Этикалык кодекси;

- Аудит жана ISSAI эл аралык стандарттары.

       2) Кызматтык милдеттемелерин аткаруу үчүн, зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү. Чет тилдерин билүү (жакшы болмок).

3) Компьютерде иштей билүү жана керектүү программалык продуктыларды  (Word, Excel, «ТОКТОМ Мамлекеттик Про» маалымат-укуктук тутуму) билиши, анын ичинен:

- Бет ачарларды уюштуруу; 

- Тесттик, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө; 

- Издөө тутумун пайдалана билүү; 

-    кызматтык этиканын ченемин эсепке алуу менен, социалдык тармактарда туура өз ара аракеттешүү;

-    маалыматтарды таблица, графика жана диаграмма түрүндө берүү;

-    уюмдун веб-конференц-байланыш тиркемесин пайдалануу;

-    видеоматериалдарды сактоо, жеткирүү жана көрсөтүү үчүн веб-тиркемени пайдалануу;

-    антивирустук программаны пайдалануу;

-    шифрлөө аркылуу маалыматтык тутумдарды жана маалыматтарды коргоо;

-    логин жана шарттуу белгини орнотуу;

         -    компьютер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздук гигиенасын сактоо.

 

 

       4) Билгичтиги:

-  мониторингге талдоо жүргүзүү, болжолдоо, жалпылоо,   актуалдуу көйгөйлөрдү контролдоо;

- тез арада чечим кабыл алуу жана анын кесепеттери үчүн жоопкерчилик алуу;

-  кызыкчылыктардын чыр-чатагына алып келген, көйгөйлүү жагдайларды өз учурунда аныктоо жана чечүү;

 - өз ишин жана натыйжалуу пландаштыруу;

 - башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;

 - командада иштөө.

     5) Ыкмалары:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

-  маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

- ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу;  

 -  ченемдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

-  кырдаалдардын кагылышуусун жөнгө салуу; 

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иш этикетинин ыкмаларына ээ болуу;

 - мамлекеттик жана расмий тилдерде кызматтык каттарды даярдоо.