Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын “Кадрлардын ички резервинде турган адамдардын арасында конкурс өткөрүү жөнүндө” 21.07.2020-ж. № 10-6/59 буйругуна ылайык

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кадрларынын ички резервинде турган, белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келген адамдар арасында Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын:

- адам ресурстарын башкаруу боюнча бөлүмүнүн инспектору (У-Б), 1 бирдик;

- коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу (У-А), 1 бирдик административдик мамлекеттик бош кызмат орундарына конкурс (мындан ары – конкурс) жарыяланат

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясына арызды жана керектүү документтерди берүү мөөнөтү конкурсту өткөрүү жөнүндө билдирүүдөн кийин беш жумушчу күндүн ичинде.  

Конкурс өткөрүү мөөнөтү: документтерди кабыл алуу аяктаган күндөн тартып 25 жумушчу күндүн ичинде.

 

 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын директорунун милдетин аткаруучу

(№ 05-4-09 / 837) Б.Э. Сагынбаев тарабынан

2020-жылдын 28-февралында

                      МАКУЛДАШТЫ 

 

 

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын 2020-жылдын 28-февралындагы 

 № 10-6/21   буйругу менен

БЕКИТИЛДИ

     

               

Административдик мамлекеттик кызмат орундарынын

КАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАРЫна

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы,

 КР ЭПнын төрагасынын 13.04.2017-жылдагы № 04-4 / 57 буйругу менен бекитилген КР ЭП төрагасынын 18.08.2017-жылдагы № 10-6 / 114 буйругуна ылайык Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы менен   11.04.2017-ж. № 05-4-09 / 874 жана 14.08.2017-ж. № 05-3-09 / 3044 макулдашуу боюнча                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Ушул квалификациялык талаптар “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы  жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 24 жана 25- беренелерине ылайык,  “Мамлекеттик  жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын   жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 "Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу жөнүндө" токтому менен бекитилген Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын топторуна берилген Типтүү квалификациялык талаптардын негизинде иштелип чыккан.

Ушул квалификациялык талаптар Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын (мындан ары - Эсептөө палатасы) ар бир административдик мамлекеттик кызмат орду үчүн,  бекитилген штаттык жүгүртмө менен   белгиленет.

 

 Адам ресурстарын башкаруу боюнча бөлүмү

 

Кадрлар боюнча инспектор (С-Б) – 1 бирдик.

 

1.  Кыргыз Республикасынын жарандыгы;

2.  Кесиптик билим деңгээли

  - юриспруденция, мамлекеттик башкаруу, гуманитардык илим жаатында жогорку кесиптик билими;

 1.  Кыргыз Республикасынын жарандыгы;

2.  Кесиптик билим деңгээли

- юриспруденция, мамлекеттик башкаруу, гаманитардык илим жаатында жогорку кесиптик билими;

 3. Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик же/жана муниципалдык кызматта жалпы бир жылдан кем эмес, же эмгек стажысы тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес болушу керек. 

4. Кесиптик компетенциялары

1) Билими:

-   Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

            - Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

            - Кыргыз Республикасынын мыйзамдары:            “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”; “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”; “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;   “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”; “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө”;

           -  “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрин бекитүү жөнүндө” 2017-жылдын 31-январындагы №17 Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы;

          - “Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706  токтому;

          -   “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 токтому;

         - “Эмгек китепчелеринин формасын, эмгек китепчелерине кошумча барак формасын жана Эмгек китепчелерин жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 24-июлундагы N 462 токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасында иш-кагаздарын жүргүзүү боюнча  Типтүү нускама;

 - Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген,  “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын кодекси”;

  - Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2013-жылдын  5-декабрындагы  № 01-3/96 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Регламенти;

-         - Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2005-жылдын 25-ноябрындагы  №01-08/60 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин Этикалык кодекси;

 

 Кызматтык милдеттемелерин аткаруу үчүн, зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү. Чет тилдерин билүү (жакшы болмок).

 

 Компьютерде иштей билүү жана керектүү программалык продуктыларды  (Word, Excel, «ТОКТОМ Мамлекеттик Про» маалымат-укуктук тутуму) билиши, анын ичинен:

-           Бет ачарларды уюштуруу; 

-           Тесттик, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө; 

-           Издөө тутумун пайдалана билүү; 

-    кызматтык этиканын ченемин эсепке алуу менен, социалдык тармактарда туура өз ара аракеттешүү;

-    маалыматтарды таблица, графика жана диаграмма түрүндө берүү;

-    уюмдун веб-конференц-байланыш тиркемесин пайдалануу;

-    видеоматериалдарды сактоо, жеткирүү жана көрсөтүү үчүн веб-тиркемени пайдалануу;

-    антивирустук программаны пайдалануу;

-    шифрлөө аркылуу маалыматтык тутумдарды жана маалыматтарды коргоо;

-    логин жана шарттуу белгини орнотуу;

-   компьютер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздук гигиенасын сактоо.

 

  Билгичтиги:

-  мониторингге талдоо жүргүзүү, болжолдоо, жалпылоо,   актуалдуу көйгөйлөрдү контролдоо;

- тез арада чечим кабыл алуу жана анын кесепеттери үчүн жоопкерчилик алуу;

- өз ишин жана натыйжалуу пландаштыруу;

 - башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;

 - командада иштөө.

        Ыкмалары:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

-  маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

 -  ченемдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иш этикетинин ыкмаларына ээ болуу;

- отурумдарды жана жолугушууларды өткөрүүнү уюштуруу;

- бет ачарларды өткөрүү;

 - мамлекеттик жана расмий тилдерде кызматтык каттарды даярдоо.  

 

 Коррупцияны алдын-алуу боюнча ыйгарым укуктуусу (С-А) – 1 бирдик

1.  Кыргыз Республикасынын жарандыгы;

2.  Кесиптик билим деңгээли

- мамлекеттик аудит жана контролдоо, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик билими.

3. Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик же/жана муниципалдык кызматта жалпы бир жылдан кем эмес, же эмгек стажысы тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес болушу керек. 

4. Кесиптик компетенциялары

1) Билими:

-   Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

            - Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары:     “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”; “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”; “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”; “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;   “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”; “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө”; 

- “Кыргыз Республикасынын антикоррупциялык саясатынын Мамлекеттик стратегиясы жана коррупцияга каршы туруу боюнча чаралар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 2-февралындагы ПЖ № 26 Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускама;

            - Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген,  “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын кодекси”;

             - Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2013-жылдын  5-декабрындагы  № 01-3/96 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Регламенти;

        - Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2005-жылдын 25-ноябрындагы  №01-08/60 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин Этикалык кодекси.

Кызматтык милдеттемелерин аткаруу үчүн, зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү. Чет тилдерин билүү (жакшы болмок).

Компьютерде иштей билүү жана керектүү программалык продуктыларды  (Word, Excel, «ТОКТОМ Мамлекеттик Про» маалымат-укуктук тутуму) билиши, анын ичинен:

-           Бет ачарларды уюштуруу; 

-           Тесттик, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө; 

-           Издөө тутумун пайдалана билүү; 

-    кызматтык этиканын ченемин эсепке алуу менен, социалдык тармактарда туура өз ара аракеттешүү;

-    маалыматтарды таблица, графика жана диаграмма түрүндө берүү;

-    уюмдун веб-конференц-байланыш тиркемесин пайдалануу;

-    видеоматериалдарды сактоо, жеткирүү жана көрсөтүү үчүн веб-тиркемени пайдалануу;

-    антивирустук программаны пайдалануу;

-    шифрлөө аркылуу маалыматтык тутумдарды жана маалыматтарды коргоо;

-    логин жана шарттуу белгини орнотуу;

-   компьютер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздук гигиенасын сактоо.

  Билгичтиги:

- аналитикалык   документтерди  даярдоо;

-  мониторингге талдоо жүргүзүү, болжолдоо, жалпылоо,   актуалдуу көйгөйлөрдү контролдоо;

- тез арада башкаруу чечимдерин кабыл алуу;

- жамаат менен натыйжалуу кызматташуу;

- ишке байланышкан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

 - эл алдында чыгып сүйлөө.

Ыкмалары:

 

 -  ченемдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- башкаруу чечимдерин ыкчам иштеп чыгуу;

- өзүнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

- отурумдарды жана жолугушууларды, эл алдында чыгып сүйлөөлөрдү  уюштуруу;

  - мамлекеттик жана расмий тилдерде кызматтык каттарды даярдоо;

- кызматтык териштирүүлөрдү уюштуруу жана жүргүзүү.