Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аудитордук ишти пландаштыруу, статистика жана отчеттуулук бөлүмүнүн жетектөөчү адиси (С-А) – 1 бирдик.

Квалификациялык талаптар:

1. Кыргыз Республикасынын жарандыгы. 

2.  Кесиптик билим деңгээли.

- мамлекеттик аудит жана контролдоо, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик билими;

  3. Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:

 Эмгек стажысы талап кылынбайт.  

            4. Кесиптик компетенциялары

             Билими:

-   Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-   Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси; 

- Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”;  “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”;

-  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасында иш-кагаздарын жүргүзүү боюнча  Типтүү нускама;

-  Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген,  “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын кодекси”;

-    Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2013-жылдын  5-декабрындагы  № 01-3/96 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Регламенти;

-  Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2005-жылдын 25-ноябрындагы  №01-08/60 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин Этикалык кодекси;

5. Кызматтык милдеттемелерин аткаруу үчүн, зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү. Чет тилдерин билүү (жакшы болмок).

6. Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продуктыларды (Word, Excel, «ТОКТОМ Мамлекеттик Про» маалымат-укуктук тутуму) иштей билүү, анын ичинен билгичтиги:

  • Бет ачарларды уюштуруу;
  • Тесттик, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө;
  • издөө тутумун пайдалана билүү;

-    кызматтык этиканын ченемин эсепке алуу менен, социалдык тармактарда туура өз ара аракеттешүү;

-    маалыматтарды таблица, графика жана диаграмма түрүндө берүү;

-    уюмдун веб-конференц-байланыш тиркемесин пайдалануу;

-    видеоматериалдарды сактоо, жеткирүү жана көрсөтүү үчүн веб-тиркемени пайдалануу;

-    антивирустук программаны пайдалануу;

-    шифрлөө аркылуу маалыматтык тутумдарды жана маалыматтарды коргоо;

-    логин жана шарттуу белгини орнотуу;

-    компьютер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздук гигиенасын сактоо.

Билгичтиги:

 - өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

 - башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;

 - командада иштөө.

Ыкмалары:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

-  маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

 -  ченемдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иш этикетинин ыкмаларына ээ болуу;

- эл алдында чыгып сүйлөөлөрдү, жыйындарды жана жолугушууларды өткөрүү;

-  мамлекеттик жана расмий тилдерде кызматтык каттарды  даярдоо.  

Кызматтык милдеттенмелер:

- Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын сактоо;

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин Этика кодексинин ченемдерин сактоо;

-  Эсептөө палатасында бекитилген ички эмгек тартибин, кызматтык нускамаларды, кызматтык маалыматтар менен иштөөнүн тартибин  жана   кызматтык өз ара аракеттенүүнүн эрежелерин сактоо; 

- кызматтык милдеттенмени аткаруу үчүн зарыл болгон квалификация деңгээлин колдоо; 

 - долбоорлорду даярдоого жана Эсептөө палатасынын аудитордук иш-аракеттеринин узак мөөнөттүү жана жылдык пландарынын аткарылышына мониторинг жүргүзүүгө катышат;

- Эсептөө палатасынын аудитордук ишинин жыйынтыктары боюнча кварталдык жана жылдык статистикалык отчетторду даярдоого катышат;

- Эсептөө палатасынын буйруктарынын жана сунуштарынын аткарылышы жөнүндө кварталдык жана жылдык отчетторду даярдоо;

- аудиттин жыйынтыктарына статистикалык эсепке алууну жүргүзөт;

-  Эсептөө палатасынын Кеңешинин отурумдары үчүн зарыл болгон материалдарды даярдоону камсыз кылат;

- Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө маалыматтардын жана каттардын долбоорлорун даярдоого катышат, бөлүмдүн компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча юридикалык жана жеке жактардын суроо-талаптарына жоопторду даярдайт;

- Эсептөө палатасынын ички ченемдик документтерин даярдоого катышат;

- кызматтык милдеттерине байланыштуу маселелер боюнча бөлүм башчысынын жеке тапшырмаларын аткарат;

- өзүнүн ыйгарым укуктарынын жана функцияларынын чегинде коррупцияга каршы күрөшүүнү жүзөгө ашырат.

 

 Конкурска катышуу үчүн төмөндөгүдөй документтерди көрсөтүү зарыл:

1) өздүк арыз (esep.kg сайтында формасы жайгаштырылган);

2) кадрдын эсепке алуу боюнча барагы 4,5х6 өлчөмүндөгү сүрөтү менен  (esep.kg сайтында формасы жайгаштырылган);

3) автобиография (esep.kg сайтында формасы жайгаштырылган);

4) резюме 4,5х6 өлчөмүндөгү сүрөтү менен;

5) паспорттун көчүрмөсү (паспорттун оригиналы конкурска келгенде көрсөтүлөт);

6) нотариус тарабынан же иштеген жеринен күбөлөндүргөн эмгек китепчесинин, жогорку билими жөнүндө дипломдун, квалификациясын жогорулатуу тууралуу сертификаттарынын көчүрмөсү;

     Конкурска катышууну каалаган жарандар, Бишкек шаары, Исанов көчөсү 131, № 208 же 210 - каб. дареги боюнча конкурстун жүрүшү жөнүндө жарыя газетага жана веб-сайтка жарыялангандан күндөн тартып он жумушчу күндүн ичинде көктөмөгө тигилген  документтерин берет.        

      Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандар ачык конкурска катыша алышпайт.