Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын стратегиялык өнүгүү, методология жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн жетектөөчү адиси

  Квалификациялык талаптар:

1. Кыргыз Республикасынын жарандыгы. 

2.  Кесиптик билим деңгээли.

- мамлекеттик аудит жана контролдоо, экономика, финансы жана укук, эл аралык кызматташтык жаатында жогорку кесиптик билими;

3. Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:

 Эмгек стажысы талап кылынбайт.  

 

          4. Кесиптик компетенциялары

             Билими:

-   Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

- Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик протоколу жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө”; “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө”; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 12-июлундагы № 384 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын дипломаттык жана кызматтык паспортторунун жобосу;

-  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасында иш-кагаздарын жүргүзүү боюнча  Типтүү нускама;

-  Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген,  “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын кодекси”;

           -    Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2013-жылдын  5-декабрындагы  № 01-3/96 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Регламенти;

           -  Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2005-жылдын 25-ноябрындагы  №01-08/60 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин Этикалык кодекси;

          - эл аралык кызматташуу жаатындагы мыйзамдар.

 5.  Кызматтык милдеттемелерин аткаруу үчүн, зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.  Англис тилин мыкты билүү.

  6. Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продуктыларды (Word, Excel, «ТОКТОМ Мамлекеттик Про» маалымат-укуктук тутуму) иштей билүү, анын ичинен билгичтиги:

  • Бет ачарларды уюштуруу;
  • Тесттик, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө;
  • Издөө тутумун пайдалана билүү;

-    кызматтык этиканын ченемин эсепке алуу менен, социалдык тармактарда туура өз ара аракеттешүү;

-    маалыматтарды таблица, графика жана диаграмма түрүндө берүү;

-    уюмдун веб-конференц-байланыш тиркемесин пайдалануу;

-    видеоматериалдарды сактоо, жеткирүү жана көрсөтүү үчүн веб-тиркемени пайдалануу;

-    антивирустук программаны пайдалануу;

-    шифрлөө аркылуу маалыматтык тутумдарды жана маалыматтарды коргоо;

-    логин жана шарттуу белгини орнотуу;

-    компьютер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздук гигиенасын сактоо.

Билгичтиги:

- маалыматты чогултуу, талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- тиешелүү тармакта ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

- өзүнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

- кызматтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

 - командада иштөө.

           Ыкмалары:

 -  ченемдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада пайдалануу;

- башкаруу чечимдерин тез арада ишке ашыруу;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иш этикетинин ыкмаларына ээ болуу;

 - эл алдында чыгып сүйлөөлөрдү, жыйындарды жана жолугушууларды өткөрүү;

 - мамлекеттик жана расмий тилдерде кызматтык документтерди жана кызматтык каттарды даярдоо жана аларды чет тилине которууну жүргүзүү.  

 Кызматтык милдеттенмелер:

- Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын сактоо;

- жарандардын укугун жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону жана коргоону камсыз кылуу;

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин Этика кодексинин ченемдерин сактоо;

-  Эсептөө палатасында бекитилген ички эмгек тартибин, кызматтык нускамаларды, кызматтык маалыматтар менен иштөөнүн тартибин  жана   кызматтык өз ара аракеттенүүнүн эрежелерин сактоо; 

- кызматтык милдеттенмени аткаруу үчүн зарыл болгон квалификация деңгээлин колдоо;  

-  өз ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын жана уюмдардын кайрылууларын кароо;

-  отчетторду түзө билүү (айлык, кварталдык, жылдык);

- өзүнүн компетенциясынын чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-методикалык материалдарды түзүү;

- мамлекеттик жарандык кызматтын карамагынан же мамлекеттик жарандык кызматта кызыкчылыктардын кагылуушусун жөнгө салууда өздүк кызыкчылыктардын келип чыгуусун алдын алуу боюнча чара көрүү;

- жогору турган адамдардын буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз убагында жана сапаттуу аткаруу.

- аткарган иши жөнүндө кварталдык отчетторду даярдоо жана мамлекеттик кызматчынын ишине баа берүү үчүн бөлүм башчысына тапшыруу;

- өз компетенциясынын чегинде өнүгүү маселелери боюнча маалыматтык – методикалык материалдарды түзүү;

- мамлекеттик аудит чөйрөсүндө Эсептөө палатасынын эл аралык кызматташтыгын камсыз кылуу боюнча милдеттерди ишке ашыруу;

- уюмда аудитордук ишти жөнгө салуучу ички уюштуруу - тескөө жана буюруу  документтерин практикада пайдалануу маселелери боюнча кызматкерлер менен маалымат алмашууну уюштуруу;

- уюмдагы аудитордук ишти жөнгө салуучу ички уюштуруу – тескөө жана буюруу документтердин жоболорун  жайылтуу жана текшерүү;

- кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде бөлүм башчысынын, аппарат жетекчисинин, Эсептөө палатасынын төрагасынын буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз убагында жана сапаттуу аткаруу;

- алар аткарган кызматтык документтерди  визировка кылуу.

 

 Конкурска катышуу үчүн төмөндөгүдөй документтерди көрсөтүү зарыл:

1) өздүк арыз (esep.kg сайтында формасы жайгаштырылган);

2) кадрдын эсепке алуу боюнча барагы 4,5х6 өлчөмүндөгү сүрөтү менен  (esep.kg сайтында формасы жайгаштырылган);

3) автобиография (esep.kg сайтында формасы жайгаштырылган);

4) резюме 4,5х6 өлчөмүндөгү сүрөтү менен;

5) паспорттун көчүрмөсү (паспорттун оригиналы конкурска келгенде көрсөтүлөт);

6) нотариус тарабынан же иштеген жеринен күбөлөндүргөн эмгек китепчесинин, жогорку билими жөнүндө дипломдун, квалификациясын жогорулатуу тууралуу сертификаттарынын көчүрмөсү;

     Конкурска катышууну каалаган жарандар, Бишкек шаары, Исанов көчөсү 131, № 208 же 210 - каб. дареги боюнча конкурстун жүрүшү жөнүндө жарыя газетага жана веб-сайтка жарыялангандан күндөн тартып он жумушчу күндүн ичинде көктөмөгө тигилген  документтерин берет.        

      Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандар ачык конкурска катыша алышпайт.