Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын стратегиялык өнүгүү, методология жана эл аралык байланыштар бөлүмү

Аналитик (Б-Б) - 1 бирдик

  1. Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын ишинде аудиттин жогорку органдарынын эл аралык стандарттарын жайылтуу көйгөйү
  2. Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлерин сертификациялоо келечеги
  3. Кыргыз Республикасында аудит жүргүзүүнүн методологиялык негиздери
  4. Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы ачык, отчет берүүчү жана кесиптик уюм катары

Мамлекеттик  аудит, аналитика жана  заманбап чакырыктар

Аңгемелешүү өткөрүлгөн күнү талапкерлер эссе даярдашат. 

 

Конкурстун көрсөтүлгөн этабы башталганга чейин каттоо баракчасына ылайык, эссе аткарыла турган тилди (кыргыз/орус) көрсөтүү менен талапкерлер паспорту менен каттоодон өтүшү керек. Талапкерлердин бири (алфавит боюнча тизмеде биринчи турган) кокустан тандоо ыкмасы менен эссенин темасын тандап алат. Эссе түзүүгө 30 мүнөт бөлүнөт.

Талапкерлер тарабынан эссе, белгиленген формадагы бланкада  жана түзүмдө  кызматтык документтерди тариздөө талаптарын сактоо менен, Times New Roman  14 шрифти  жана  бир жарым интервал  менен, 2ден кем эмес баракта, конкурстун катышуучусу  мамлекеттик же расмий тилди тандап, компьютерди колдонуу менен аткарылат.

Эссени аткаруу аяктагандан кийин, иш бир нускада басылат, конкурстун катышуучусу иштин ар бир барагын парафирдейт (аты-жөнү көрсөтүлөт жана колу коюлат) жана конкурстук комиссияга берет.