Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

КР ЭП Ысык-Көл жана Нарын областтары боюнча аймактык бөлүнүшү Мамлекеттик инспектор (Б-Б) - 1 бирдик

 

ЭССЕНИН ТЕМАЛАРЫ:

(бош кызмат орду боюнча кызматтык милдеттерге ылайык келиши керек (Жобонун 48 п.)

 

  1. Мамлекеттик сектордо аудиттин эл аралык стандарттарынын (АЭС) концептуалдык негизи.
  2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу тутумундагы Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын ролу жана орду. 
  3. Кыргыз Республикасынын экономикалык коопсуздугун камсыздоодо мамлекеттик аудиттин ролу. 
  4. Бухгалтердик эсепти жана отчеттуулукту жүргүзүү боюнча, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик /муниципалдык органдарынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишин жакшыртуу боюнча сунуштар.   
  5. Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкеринин кесиптик этикасы жана Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын мамлекеттик жарандык кызматчысынын этикасы.

 

Аңгемелешүү өткөрүлгөн күнү талапкерлер эссе даярдашат. 

Конкурстун көрсөтүлгөн этабы башталганга чейин каттоо баракчасына ылайык, эссе аткарыла турган тилди (кыргыз/орус) көрсөтүү менен талапкерлер паспорту менен каттоодон өтүшү керек. Талапкерлердин бири (алфавит боюнча тизмеде биринчи турган) кокустан тандоо ыкмасы менен эссенин темасын тандап алат. Эссе түзүүгө 30 мүнөт бөлүнөт.

Талапкерлер тарабынан эссе, белгиленген формадагы бланкада  жана түзүмдө  кызматтык документтерди тариздөө талаптарын сактоо менен, Times New Roman  14 шрифти  жана  бир жарым интервал  менен, 2ден кем эмес баракта, конкурстун катышуучусу  мамлекеттик же расмий тилди тандап, компьютерди колдонуу менен аткарылат.

Эссени аткаруу аяктагандан кийин, иш бир нускада басылат, конкурстун катышуучусу иштин ар бир барагын парафирдейт (аты-жөнү көрсөтүлөт жана колу коюлат) жана конкурстук комиссияга берет.