Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Кыргыз РеспубликасынынЭсептөө палатасынын кадрларынын ички резервинде жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызматтын Улуттук резервинде турган, белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келген адамдар арасында Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ысык-Көл жана Нарын областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн мамлекеттик инспектору (Б-Б) – 1 бирдик административдик мамлекеттик бош кызмат ордуна конкурс (мындан ары – конкурс) жарыяланат

 

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын конкурстук комиссиясына арызды жана керектүү документтерди берүү мөөнөтү конкурсту өткөрүү жөнүндө билдирүүдөн кийин беш жумушчу күндүн ичинде.  

Конкурс өткөрүү мөөнөтү: документтерди кабыл алуу аяктаган күндөн тартып 25 жумушчу күндүн ичинде.

 

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын административдик мамлекеттик  кызматына карата   КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР
 

(КРЭПтин төрагасынын 18.08.2017-жылдагы  № 10-6/114 буйругунун редакциясында)

 

 

Ушул квалификациялык талаптар “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы  жөнүндө”, “Мамлекеттик  жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын 24 жана 25-беренелерине ылайык жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы  № 706 ““Мамлекеттик  жарандык кызмат жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө” токтому менен бекитилген, Мамлекеттик  жарандык кызмат жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат тобуна карата типтүү квалификациялык талаптардын негизинде  иштелип чыккан.  

Ушул квалификациялык талаптар штаттык жүгүртмө менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын (мындан ары – Эсептөө палатасы)  ар бир административдик кызматы үчүн белгиленет.    

 Бардык административдик мамлекеттик  кызматтарга карата жалпы квалификациялык талаптар:

 

  

 

  1.  

-  Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

         -  Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

           - Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы  жөнүндө”, “Мамлекеттик  жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”,  "Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө", “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”,  “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”,  “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”,  “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамдары;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасында иш-кагаздарын жүргүзүү боюнча  Типтүү нускама;

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2013-жылдын 25-декабрында  № 01-3/96 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Регламентин;

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2005-жылдын 25-ноябрында  №01-08/60 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин Этикалык кодекси;

2. Кыргыз Республикасынын жарандыгы.

3. Кызматтык милдеттемелерин аткаруу үчүн, зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

4. Компьютерде иштей билүү жана керектүү программалык продуктыларды  (Word, Excel, Power Point, 1C-предприятие, «ТОКТОМ Мамлекеттик Про» маалымат-укуктук тутуму) билиши.

 

  Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аймактык бөлүнүштөрү

 

Мамлекеттик  инспектор (М-И)

  Кесиптик билиминин деңгээли

- мамлекеттик аудит, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик билими;

- эл аралык үлгүдөгү бухгалтердин жана аудитордун сертификаттарынын болушу

Иш стажы

- мамлекеттик аудит, экономика, финансы жана укук жаатында 5 жылдан кем эмес кесиптик иш тажрыйбасы.

Кесиптик компентациялары   

Билүү:

- Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын: “Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жөнүндө” (тиешелүү жылга), “Ички аудит жөнүндө”, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”;

- Чет тилдерди билүү (жакшы болмок).

 

 

Билгичтиги:

-  маалыматтарды топтоо, талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

 -  чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана кабыл алынган чечимге жооп берүү;

- кызыкчылыктардын чыр-чатагына алып келген, көйгөйлүү жагдайларды өз учурунда аныктоо жана чечүү;

- өз ишин натыйжалуу пландоо;

- башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;

- командада иштөө.

 

 

Ыкмалары:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

-  маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

- ченемдик-укуктук актыларды даярдоо;

- ченемдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

-чыр-чатактуу жагдайларды жөнгө салуу;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иш этикетинин ыкмаларына ээ болуу;

- мамлекеттик жана расмий тилдерде кызматтык документтерди жана иш боюнча кат жазышууларды даярдоо.